Hovedinnhold

Amnesty kritiserer Norges behandling av transpersoner

RETTER KRITIKK: Politisk rådgiver Patricia Kaatee i Amnestmener Norge bryter med flere grunnleggende rettigheter når det gjelder behandlingen av transpersoner. Foto: Frode Hansen
RETTER KRITIKK: Politisk rådgiver Patricia Kaatee i Amnestmener Norge bryter med flere grunnleggende rettigheter når det gjelder behandlingen av transpersoner. Foto: Frode Hansen
Norges behandling av transpersoner er forkastelig, mener politisk rådgiver Patricia Kaatee i Amnesty.

Juridisk kjønn

  • Juridisk kjønn er det kjønnet man får tildelt ved fødselen og som registreres i Folkeregisteret.

  • For å endre juridisk kjønn må kjønnsstatus endres, det vil si at for eksempel transpersoner som ønsker å endre juridisk kjønn, må gjennomføre en kjønnskorrigerende behandling og kirurgi.

  • Dette betyr at det er fullstendig overlatt til medisinsk personell å fastslå kjønnsstatus.

  • I tillegg til Amnesty jobber også Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH) for at man kan endre juridisk kjønn uten at det kreves medisinsk behandling.

  • LLH mener dagens lov blant annet er i strid med blant anbefalinger fra Europarådet og Europarådets Menneskrettighetskommisær.

    Kilde: NTB/BUFETAT

Norge er et av sju europeiske land som kritiseres for brudd på menneskerettigheter i en rapport om transpersoner som Amnesty la fram i København tirsdag ettermiddag.

- Norges behandling av transpersoner er helt forkastelig, sier politisk rådgiver Patricia Kaatee i Amnesty til NTB.

Hun slår fast at Norge bryter med flere grunnleggende rettigheter når det gjelder behandlingen av transpersoner.

Helseminister Bent Høie (H) ønsker ikke å kommentere rapporten fordi han venter på råd fra en ekspertgruppe som skal se på alle sider ved kjønnsskifte.

Ikke lovregulert

I rapporten krever Amnesty at Norge sørger for å få på plass lovregulering av prosessen med å skifte juridisk kjønn. Juridisk kjønn er det kjønnet man får tildelt ved fødselen og som registreres i Folkeregisteret. I dag er juridisk endring av kjønnsstatus knyttet til en administrativ praksis som ble etablert på 1970-tallet og som gir helsevesenet det avgjørende ordet.

- I Norge kan transpersoner bare endre juridisk kjønn hvis de blir diagnostisert med psykiatrisk lidelse og deretter underlegger seg omfattende hormonbehandling og ikke minst godtar tvangssterilisering. Amnesty krever en åpen, tilgjengelig og rask prosess for å skifte kjønn på bakgrunn av den enkelte persons kjønnsidentitet. Og vi krever at det å være transperson ikke knyttes til en psykiatrisk lidelse, sier Kaatee.

Nedverdigende

Kaatee sier at Norge har valgt å gi helsevesenet en rolle som portvokter for personer som har et annet opplevd kjønn enn det de ble tildelt ved fødselen.

- Prosessen og kravene i Norge er en form for nedverdigende behandling i strid med Amnestys definisjon av tortur, sier Kaatee til NTB.

Amnestys utgangspunkt er at en persons kjønnsidentitet er et personlig anliggende.

- Prosessen bør kunne utføres omtrent like raskt som det i dag er mulig å skifte navn, mener Kaatee.

Vold og truser

Amnesty-rapporten anslår at det finnes 1,5 millioner transpersoner i Europa. En rapport fra EUs kontor for diskriminering viste at mange transpersoner forteller om diskriminering og vold.

29 prosent sa at de opplevde diskriminering knyttet til jobbsøking eller på arbeidsplassen det siste året, og 35 prosent fortalte at de hadde blitt utsatt for vold eller trusler om vold siste fem år.

Det fortelles også om 84 drap på transpersoner i Europa siden januar 2008.

Norge er i selskap med Danmark, Belgia, Finland, Frankrike, Tyskland og Irland som kritiseres i Amnesty-rapporten.

- Disse landene er valgt ut fordi transpersoner i disse landene forteller at de opplever klare brudd på menneskerettighetene, samtidig som det er satt i gang prosesser for å bedre på forholdene. Vårt klare håp er at helseminister Bent Høie (H) får øynene opp for hva som skal til for å rette opp i forholdene her i Norge, sier Kaatee.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks