Hovedinnhold

27.000 asylsøkere har fått opphold uten sikker ID

Mange tusen personer har fått opphold i Norge de siste årene, til tross for at norske myndigheter ikke har fått sikre identifikasjonspapirer.

Tips oss

Fra 2010 til 2012 har 12.167 asylsøkere fått beskyttelse med «sannsynliggjort» identitet, skriver Aftenposten. 12.626 har fått familieinnvandring, og 1.189 personer har fått arbeidsopphold med såkalt sannsynlig identitet.

I 2012 hadde så mange som 94,1 prosent av asylsøkerne som fikk opphold, usikre ID-papirer. Den største gruppen med usikker ID er somaliere.

Hovedforklaringen på at så mange kommer uten sikker ID, er at de aller fleste kommer fra land hvor det ikke er mulig å få sikre identifikasjonsdokumenter. De fleste har verken reisedokumenter eller ID-papirer når de søker opphold i Norge.

I tillegg kommer alle de som oppholder seg ulovlig i landet, uten at norske myndigheter er klar over det.

Utlendingsdirektoratet (UDI) viser til at Norge er pålagt av flyktningkonvensjonen å gi personer opphold, selv om det ikke er helt sikkert dokumentert hvem asylsøkeren egentlig er.

- Den vanligste grunnen til at vi innvilger tillatelse til personer selv om identiteten ikke er sannsynliggjort, er at vi har tilstrekkelig informasjon til å avgjøre at personen har et beskyttelsesbehov, selv om vi ikke har sannsynliggjort identiteten. Typisk er det at vi har fastslått hvilket land eller område asylsøkeren kommer fra. Når vi har konstatert et beskyttelsesbehov, har vi ikke anledning til å avslå saken, sier avdelingsdirektør Stephan Mo i UDI.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks