Hovedinnhold

Retten ber kommisjonen om forklaring

* Geir Lippestad: Brudd på loven
* Terje Tørrissen: - Uklart for mange
* Mette Yvonne Larsen: Stiller spørsmål ved kommisjonens habilitet

BER OM FORKLARING: Tingretten, ved fagdommer Arne Lyng (bak til venstre), ber Den rettsmedisinske kommisjon forklare seg. Foto: VG
BER OM FORKLARING: Tingretten, ved fagdommer Arne Lyng (bak til venstre), ber Den rettsmedisinske kommisjon forklare seg. Foto: VG
I et oppsiktsvekkende brev ber dommerne i terrorsaken Den rettsmedisinske kommisjon klargjøre om den siste psykiatrirapporten er godkjent eller ikke.

Denne saken handler om:

Brevet er undertegnet fagdommer Arne Lyng.

Kommisjonens uttalelse av 21. mai, og utspill i media fra kommisjonsmedlemmer, har skapt usikkerhet om hva som er resultatet av deres gjennomgang av tilleggserklæringen til Agnar Aspaas og Terje Tørrissen, de to sist oppnevnte av i alt fire sakkyndige i terrorsaken.

Forsvarer Geir Lippestad mener det vil være et brudd på straffeprosessloven om det ikke er klart hvorvidt kommisjonen har godkjent rapporten eller ikke.

Kommisjonen skal inn og vitne først på rettssakens fjerde siste dag.

Lippestad mener det må avklares så fort som mulig, om den andre rapporten er god fisk eller ikke.

- Det må vi få vite i god tid før disse vitnene skal føres for retten, slik at vi kan forberede oss og eventuelt vurdere nye bevismidler, sier Lippestad.

Kommisjonen: Skal svare så raskt vi klarer

Forsvarerteamet forsto det slik at rapport nummer to var godkjent da kommisjonen den 21. leverte sin uttalelse om tilleggserklæringen.

GODKJENT ELLER IKKE? Terje Tørrissen og Agnar Aspaas (de to til høyre) ble oppnevnt som sakkyndige etter Torgeir Husby og Synne Sørheim. De har levert to ulike konklusjoner på om Breivik er tilregnelig eller ikke. Nå synes Tørrissen det er greit med en avklaring på om deres rapport er godkjent eller ikke av Den rettsmedisinske kommisjon. - Det ligger i sakens natur at det er uklart for mange når retten sender et slikt brev, sier han til VG. Her er de fire psykiaterne i rettssal 250, hvor Breivik-saken går. Foto: VG
GODKJENT ELLER IKKE? Terje Tørrissen og Agnar Aspaas (de to til høyre) ble oppnevnt som sakkyndige etter Torgeir Husby og Synne Sørheim. De har levert to ulike konklusjoner på om Breivik er tilregnelig eller ikke. Nå synes Tørrissen det er greit med en avklaring på om deres rapport er godkjent eller ikke av Den rettsmedisinske kommisjon. - Det ligger i sakens natur at det er uklart for mange når retten sender et slikt brev, sier han til VG. Her er de fire psykiaterne i rettssal 250, hvor Breivik-saken går. Foto: VG

- Det var det jeg trodde, inntil det kom flere uttalelser i pressen, men nå er det altså skapt en uklarhet, sier Lippestad.

Oslo tingrett har krevd et skriftlig svar på brevet innen neste fredag, 1.juni.

Leder Karl Heinrik Melle i kommisjonens psykiatriske gruppe, som er de som jobber med Breivik-saken, vil ikke kommentere brevet overfor VG.

- Men jeg kan si at vi jobber med å besvare rettens spørsmål så raskt vi klarer.

Godkjent - ikke godkjent?

Kommisjonsleder Tarjei Rygnestad har uttalt til flere medier at uttrykket de har brukt, «til etterretning», ikke betyr at kommisjonen har godkjent erklæringen - men at de heller ikke har underkjent den.

Under et seminar for journalister i Fredrikstad 28. mars delte leder Karl Heinrik Melle av den psykiatriske gruppen i kommisjonen ut et informasjonsskriv som inneholdt betyningen av at en tilleggsuttalelse «tas til etterretning»:

«Det betyr at DRK ikke er enig i de sakkyndiges vurderinger og/eller konklusjon, men at saken er tilstrekkelig belyst til at retten på selvstendig grunnlag kan ta stilling til om retten vil følge de sakkyndige eller DRK.»

- Når kommisjonen tar de sakkyndiges tilleggserklæring til etterretning, så betyr det at Den rettsmedisinske kommisjon ikke er enig i de sakkyndiges vurderinger og/eller konklusjonen, sier nestleder Gunnar Johannessen, og fortsetter:

- Kommisjonen kan ikke uttale seg om premisser, bortsett fra når det eventuelt er manglende premisser for vurdering og konklusjon. Da kan vi be om utfyllende opplysninger.

Tørrissen: - Uklart for mange

På spørsmål fra VG om kommisjonen har uttrykt seg uklart, svarer Terje Tørrissen:

- Det er greit at vi får en avklaring. Det ligger i sakens natur at det er uklart for mange når retten sender et slikt brev.

Koordinerende bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen stiller også spørsmål ved uttalelsene kommisjonen har kommet med, både i sitt svarbrev og i intervjuer.

- Det kan være grunn til å stille spørsmålstegn ved kommisjonens habilitet, sier hun til VG.

- De har gått ut i media og omtalt en rapport de fortsatt har til behandling. Når dette gjelder både kommisjonens leder, lederen og nestlederen i den psykiatriske gruppen, synes jeg det er svært beklagelig.

Agnar Aspaas og Terje Tørrissen leverte sin psykiatrirapport på terroristen i april.

I starten av rettsaken leverte kommisjonen, som skal ettergå den faglige kvaliteten på erklæringen, en uttalelse hvor de listet opp en rekke tilleggspørsmål og elementer de ville de to skulle levere en tilleggserklæring på.

Dette ble gjort, men den 21. mai sa kommisjonen i sin uttalelse at det var heftelser også ved tilleggserklæringen.

Leder Rygnestad sa i intervjuer tirsdag at de sakkyndige ikke har svart tilfredsstillende på tilleggspørsmålene de fikk, og at den første rapporten veide tyngre.

LES OGSÅ: Mer paranoid enn vi trodde

Forvirring

SKREV BREV: Arne Lyng Foto: VG
SKREV BREV: Arne Lyng Foto: VG

Disse uttalelsene har skapt forvirring om Tørrissen og Aspaas sin rapport er godkjent, og om kommisjonen foretrekker den første - og svært omstridte - rapporten laget av de først oppnevnte sakkyndige Torgeir Husby og Synne Sørheim.

Nå ber retten om at disse spørsmålene blir avklart, noe Breiviks forsvarer Geir Lippestad altså også har bedt om. Breivik ønsker å bli kjent tilregnelig.

Han bekrefter overfor VG at han tok kontakt med retten for en uformell samtale, for å få klarhet i hvorvidt rapport nummer to faktisk var godkjent av kommisjonen eller ikke.

- Hva tenker du om at kommisjonen ber om klargjøring av opplysninger først under vitnemålet til de sakkyndige?

- Det går ikke an. Man må klargjøre for retten om rapporten er godkjent eller ikke før de sakkyndige skal vitne, slik at man vet at det er kvalitet og samsvar mellom premiss og konklusjon i rapporten. Det er jo hele poenget. Det er det kommisjonen faktisk skal vurdere, sier Lippestad.

- Skapt en uklarhet

Melle og Rygnestad er innkalt til å vitne for tingretten først mandag 18.juni, etter at de to sakkyndig-parene har avgitt sine muntlige vitnemål.

Frode Elgesem, som også er koordinerende bistandsadvokat, sier i en kort kommentar til VG at de mener det er viktig å få avklart hva kommisjonen mener, før de skal vitne.

Aktoratet vil foreløpig ikke kommentere brevet.

- Jeg har lest brevet, men ønsker ikke å kommentere det, sier statsadvokat Svein Holden.

Vil ha svar om mulig intern uenighet

LES OGSÅ: Anders Giæver: Hva er godkjent?

I sitt brev på vegne av retten, ber dommer Lyng om den etterspurte klargjøringen:

"Vi ber på denne bakgrunn kommisjonen klargjøre om den har funnet vesentlige mangler i Aspaas og Tørrissens skriftlige erklæringer. Dersom den mener det foreligger slike vesentlige mangler, må det redegjøres for disse," skriver Lyng i brevet.

Det skal også opplyses om eventuelle dissenser innad i kommisjonen.

BER OM AVKLARING: Forsvarer Geir Lippestad sier det må avklares på et tidlig tidspunkt om den siste psykiatrirapporten er godkjent eller ikke. Foto: VG
BER OM AVKLARING: Forsvarer Geir Lippestad sier det må avklares på et tidlig tidspunkt om den siste psykiatrirapporten er godkjent eller ikke. Foto: VG

"En slik klargjøring må foreligge så snart som mulig slik at de sakkyndige eventuelt kan supplere sine erklæringer".

Kommisjonen skal vurderes

Lyng skriver også at "dersom klargjøringen først finner sted under vitneforklaringene til Tarjei Rygnestad og Karl Heinrik Melle (leder i psykiatrigruppen i kommisjonen red.anm), vil aktors og forsvarers mulighet for å forberede bevisførsel knyttet til eventuelle vesentlige mangler, vanskeliggjøres.

Justisminister Grete Faremo (Ap) har tidligere varslet at rollen til Den rettsmedisinske kommisjon skal vurderes når rettssaken er over. Dette skal inn i et offentlig utvalg som skal se på bestemmelsene om utilregnelighet i straffeloven.

- Det som nå skjer mellom tingretten og kommisjonen er ikke noe vi ønsker å kommentere, sier Astri Aas Hansen (Ap), statssekretær i Justisdepartementet, til VG torsdag formiddag.

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks