Hovedinnhold

Overlevde terroren på Utøya: - Lettere å bli inkludert

TO ÅR ETTER: Andrine Johansen (18) forteller om et sterkere felleskap enn det som var før 22.7.2011. Her avbildet på AUFs første sommerleir siden terroren, på Gulsrud i begynnelsen av juli. Foto: Jo Straube
TO ÅR ETTER: Andrine Johansen (18) forteller om et sterkere felleskap enn det som var før 22.7.2011. Her avbildet på AUFs første sommerleir siden terroren, på Gulsrud i begynnelsen av juli. Foto: Jo Straube
To år etter 22/7 forteller Andrine Johansen at mye har forandret seg.

- Når det kommer til samhold og fellesskap, er det mye som har forandret seg. Jeg tror det er lettere å bli inkludert i Norge i dag. Fellesskapet er sterkere enn hva det var, og det norske samholdet er mer synlig, sier Andrine Johansen (18).

I begynnelsen av juli var hun tilbake på AUFs første sommerleir etter Utøya på Gulsrud. Rett før leiren trodde hun ikke at hun skulle klare det.

- Jeg husker ikke så mye av tiden rett etter 22. juli 2011, men blir fremdeles rørt til tårer når jeg ser bilder av rosehavet utenfor domkirken. Det er viktig at vi tar med oss den samme styrken videre.

Hvordan forandret 22. juli deg?

Mange mistet en de var glad i. Et barn, en venn, en kjæreste eller en mor. Noen så venner bli drept. Hele Norge ble berørt da massemorderen gikk til angrep.

VG har snakket med ulike personer, som på hver sin måte ble berørt av terroren, og stilt spørsmålet: hvordan har det forandret oss?

- Preger oss ikke til daglig

ADVOKAT: Geir Lippestad. Foto: Frode Hansen
ADVOKAT: Geir Lippestad. Foto: Frode Hansen

- Vi har opplevd at terror også kan ramme oss, og det gjør at en trygghet kanskje har blitt borte. Når det gjelder nordmenns forhold til mennesker fra andre kulturer og vårt syn på rasisme, så jeg jeg ikke inntrykk av at vi har forandret oss så mye, sier Geir Lippestad, Anders Behring Breiviks advokat.

- Det som skjedde, har satt sitt preg på den politiske debatten. Vi har mer fokus på sikkerhet og hva slags politi vi vil ha i Norge, sier han.

- Vi har på mange måter gått videre

PARTILEDER: Siv Jensen. Foto: Trond Solberg
PARTILEDER: Siv Jensen. Foto: Trond Solberg

- Jeg tror vi alle opplevde 22. juli som litt surrealistisk. De som ble berørt av hendelsen, vil markere toårsdagen på sin måte og minnes dem som døde. Alle vi andre har på mange måter gått videre, sier Siv Jensen, partileder i Frp.

- Jeg tror det veldig mange har tenkt, er at vi ikke er forskånet som nasjon fra avskyelige hendelser. Vi ser i nyhetsbildet at det skjer fæle ting i andre deler av verden. Jeg tror at vi tenkte «det skjer jo ikke her», sier hun.

- Forskjøvet ekstrem-grense

RÅDGIVER: Shoaib Sultan. Foto:
RÅDGIVER: Shoaib Sultan. Foto:

- Terrorangrepene har endret Norge, men ikke så mye som vi av og til liker å tro. Samfunnsdebatten har fått flere deltagere, ikke minst gjelder dette norske muslimer, sier Shoaib Sultan,
rådgiver ved Antirasistisk Senter.

- I tillegg ser vi at mediene er blitt flinkere til å få med seg bredden når de dekker saker som har med minoriteter generelt og muslimer spesielt å gjøre. Flere har fått øynene opp for hvor farlig hat-ideologier er og hva demonisering av minoriteten kan føre til, sier han.

- På samme tid ser vi dessverre at en del ekstreme meninger har kommet inn i varmen og blitt noe mer normalisert, og grensen for hva som kan stemples som ekstremt har blitt skjøvet, sier Sultan.

- Inkluderer nordmenn med innvandrerbakgrunn

FORFATTER: Aage Storm Borchgrevink. Foto: Håkon Moscold Larsen/NTB Scanpix
FORFATTER: Aage Storm Borchgrevink. Foto: Håkon Moscold Larsen/NTB Scanpix

- Som et av vitnene sa i retten: de som døde 22. juli, representerte oss alle. Ansiktene deres lyste mot oss fra tv-skjermer og forsider. De nye nasjonale martyrene hadde bakgrunn fra alle deler av landet - og fra alle deler av verden, sier Aage Borchgrevink, forfatter av 22. juli-boken «En norsk tragedie».

- Integreringen i Norge har jevnt og trutt gått i riktig retning, selv om det har vært problemer også, sier han.

- Men 22. juli blir kanskje stående som dagen da det nasjonale «Vi» også inkluderte nordmenn med innvandrerbakgrunn. Så konsekvensene av massakren ble motsatt av hensikten, men man kan jo selvsagt lure på om den egentlige hensikten var å bli kjendis, sier Borchgrevink.

- Det forventes mer av politiet

POLITIDIREKTØR: Odd Reidar Humlegård. Foto: Frode Hansen
POLITIDIREKTØR: Odd Reidar Humlegård. Foto: Frode Hansen

- Mange tusen mennesker har fått livet endret for alltid. De fleste kjenner noen som har blitt berørt. 22. juli har styrket oss som nasjon. En viktig endring er at vi ikke lenger tar sikkerhet for gitt, sier politidirektør, Odd Reidar Humlegård.

- Vi som land har fått nye krav og forventninger til samfunnets ledere til å håndtere utfordringer. Det forventes mer av politiet. Det opplever jeg til daglig. Vi forventer mer når det gjelder beredskap, sier han.

- Mange sliter fortsatt

LEDER STØTTEGRUPPEN: Trond Blattmann. Foto: Frode Hansen
LEDER STØTTEGRUPPEN: Trond Blattmann. Foto: Frode Hansen

- Naiviteten har på mange måter forsvunnet. «Det skjer ikke oss»-tankegangen er ikke like sterk. Vi har fått mer fokus på beredskap, sier Trond Henry Blattmann, leder den nasjonale støttegruppen.

- I lys av det traumatiske som skjedde, har vi fått synliggjort at kvaliteten på det statlige støtteapparatet fortsatt har en lang vei å gå. Mange kommuner mangler fortsatt kompetanse, og mange av de berørte og etterlatte sliter fortsatt etter terrorangrepene, sier han.

- Mer kritiske til rasisme

NÆRINGS- OG HANDELSMINISTER: Trond Giske Foto: Mattis Sandblad
NÆRINGS- OG HANDELSMINISTER: Trond Giske Foto: Mattis Sandblad

- 22. juli har forandret oss på flere måter. For det første er vi blitt mer kritiske til politiske utspill som nører opp om rasisme og fremmedfrykt, og mer oppmerksomme på at den politiske debatten om er flerkulturelt samfunn må foregå på en anstendig måte, sier Trond Giske, nærings- og handelsminister.

- For det andre har vi fått en full gjennomgang av vår beredskap mot terror. Vi har blitt enda mer bevisste på at slike angrep også kan ramme oss. - For det tredje har vi fått et større politisk engasjement blant ungdom, både i AUF og andre ungdomsorganisasjoner. Og jeg tror enda flere ser den store verdien i samfunnsengasjementet hos de unge, sier han.

- Mer vennlighet og takknemlighet
Per Arne Dahl, leder minnegudstjenesten i dag.

LEDER GUDSTJENESTEN: Per Arne Dahl. Foto: Line Møller
LEDER GUDSTJENESTEN: Per Arne Dahl. Foto: Line Møller

- Jeg kan ane en smule mer vennlighet og takknemlighet blant nordmenn. Samtidig aner jeg et dypere alvor og en større respekt for ondskap. Jeg tror vi har blitt litt mer ettertenksomme, sier han.

- De positive verdiene vi har tatt med oss etter 22. juli, orsvinner hvis ikke vi gjør noe aktivt for å forhindre det. Vi må jobbe aktivt for å ta vare på det vi har lært, både som enkeltmennesker og som fellesskap, sier Dahl.

- Husk hvor sterke mennesker kan være

LEDET MINNEMARKERINGEN: Haddy N'jie. Foto: KYRRE LIEN
LEDET MINNEMARKERINGEN: Haddy N'jie. Foto: KYRRE LIEN

- For meg er det for tidlig å slå fast hvordan det har forandret Norge, men jeg håper vi tar demokratiet mindre for gitt. At vi har fått større bevissthet om, og føler større ansvar for, å forsvare våre grunnleggende felles verdier som solidaritet, ytringsfrihet, likhet, menneskeverd, sier Haddy N'jie, som ledet minnemarkeringen.

- Jeg håper vi klarer å ta vare på det inkluderende, rause norskhetsbegrepet og huske følelsen av fellesskap. Jeg håper vi ikke lenger ser på terror som bare en teoretisk mulighet, men er stand til å håndtere det utenkelige. Jeg håper vi husker hvor sterke mennesker kan være, og hvor grusomme.Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks