Hovedinnhold

PSTs trusselvurdering: Ekstrem islamisme den største trusselen

**Flere reiser på terrortrening i utlandet
**Vesentlig økning i trusler mot myndighetspersoner etter 22. juli

NYDALEN (VG Nett) Flere personer i ekstreme islamistiske miljøer i Norge har reist til utlandet for å få kamptrening. De kan utgjøre en direkte trussel, mener PST.

Det kommer frem i PSTs åpne trusselvurdering som ble lagt frem for pressen på Hotell Radisson Blue i Nydalen tirsdag morgen.

- Personene i de ekstreme islamistiske nettverkene er involvert i aktiviteter av mer operativ karakter enn tidligere, heter det i rapporten, som ble lagt frem av PST-sjef Janne Kristiansen og justisminister Grete Faremo (Ap).

VGTV:  PST-sjef Janne Kristiansen bekymret for radikal islam

Frykter radikalisering i utlandet

Ifølge rapporten har flere personer reist til utlandet for å trene på kamphandlinger.

PST mener slike opphold kan påvirke den enkeltes ønske og evne til å planlegge terrorhandlinger hjemme i Norge. Samtidig kan trusselaktører gjennomføre voldelige handlinger uavhengig av slike reiser, mener etterretningspolitiet.

- Vi må ha økt årvåkenhet om dette, sier Faremo.

PST-sjef Janne Kristiansen understreker at radikaliserte muslimer ikke er mange i Norge, men at de blir flere.

- De siste årene har vi sett en utvkling hvor personer som er oppvokst i Norge har gått igjennom en radikalisering, sier hun.

«I ekstreme islamistiske miljøet er det stor interesse for å reise til konfliktområder for å få trening og kamperfaring. Flere personer i Norge har gjennomført reiser til konfliktområder for opphold i treningsleire eller deltagelse i kamphandlinger», heter det i trusselvurderingen.

Les også:  Voktet kongen - døde som terrorist

PST-sjefen forteller at ikke alle som har reist for å delta i kamphandlinger har returnert til Norge. Det er imidlertid noen som returnerer, og disse har opparbeidet seg kontakter og en operativ kompetanse, ifølge Kristiansen.

- Slike opphold kan også i stor grad påvirke personers intensjon om å planlegge terrorhandlinger her i landet. Disse kan utgjøre en direkte trussel, sier hun.

Kristiansen kan ikke si noe om hvor disse personene reiser eller hva som kjennetegner dem.

Hele trusselvurderingen for 2012 kan du lese her (ekstern side) 

Les videre under bildet...

IKKE ØKT TRUSSEL: PST fastholdet at terrorangrepene mot regjeringskvartalet og UTøya 22. juli ikke har ført til en økning i terrortrusselen fra anti-islamske og høyreekstreme miljøer. Foto: Espen Neumann
IKKE ØKT TRUSSEL: PST fastholdet at terrorangrepene mot regjeringskvartalet og UTøya 22. juli ikke har ført til en økning i terrortrusselen fra anti-islamske og høyreekstreme miljøer. Foto: Espen Neumann


Nasjonal ekstremisme liten trussel

På tross av at den største terrorhandlingen som er gjennomført på norsk jord siden krigen ble gjennomført av  norske Anders Behring Breivik , mener ikke PST at angrepene 22. juli har medført noen endring i trusselen fra organiserte nasjonale ekstreme miljøer.

Denne trusselen anses dermed fremdeles som forholdsvis lav, selv om PST har økt sitt fokus på nasjonale ekstreme grupper.

PST-sjef Janne Kristiansen åpnet sin redegjørelse med å snakke om nettopp 22. juli.

- De grusomme terrorangrepene har forandret på hvordan vi ser på trusler, sårbarhet og sikkerhet. Vi har visst at Norge kunne blitt rammet, for ingen land er immune mot politisk motivert vold, sa hun.

Samtidig avviste hun at PST lukker øynene for politisk vold i antiislamiske miljøer.

- Vi må ha fokus på det vi har kunnskap om, ikke på det andre tror vi skal mene, sier hun.

Hun sa også at truslene mot myndighetspersoner i Norge har økt vesentlig siden terrorangrepene 22. juli, noe blant annet AUF-leder Eskil Pedersen har opplevd. Det samme gjelder en rekke overlevende AUF-ere.

«Ytringene og truslene har også blitt grovere og mer alvorlige. Vi forventer et vedvarende høyere nivå når det gjelder trusselaktivitet og negativ oppmerksomhet rettet mot enkelte myndighetspersoner», heter det i trusselvurderingen.

HAR MOTATT TRUSLER: AUF-leder Eskil Pedersen. Foto: Frode Hansen
HAR MOTATT TRUSLER: AUF-leder Eskil Pedersen. Foto: Frode Hansen

Truslene kommer ifølge Kristiansen gjerne fra enkeltpersoner i antiislamiske og høyreekstreme miljøer. Ofte er disse personene aktive på nettet.

PST tror rettssaken mot Breivik, som skal starte 16. april, vil føre til en ytterligere økning i disse truslene.

- Usikker vurdering

Ifølge Kristiansen er det norske samfunnet «i all sin mangfoldighet» fortsatt et fredelig samfunn. Samtidig understreker hun at en vurdering av det fremtidige trusselbildet alltid vil være usikker.

- Det er ikke slik at alle terrorister først kommer med truslene og så forsøker å sette det ut i live, sier hun.

I tillegg til hovedfokuset på radikal islam, pekte Kristiansen på produksjon og spredning av masseødeleggelsesvåpen, spesielt fra Iran, og ulovlig etterretning fra andre stater som en del av trusselbildet mot Norge.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks