Hovedinnhold

Breivik i protestbrev fra cellen: «Verste som kunne rammet meg»

Massedrapsmannen om å bli erklært utilregnelig

- JEG ER IKKE PSYKOTISK: Terrortiltalte Anders Behring Breivik (33) kjemper for at dommerne skal vurdere ham som tilregnelig under rettssaken, som starter 16. april. Her sammen med forsvarer Geir Lippestad (t.h.) Foto: TROND SOLBERG / VG
- JEG ER IKKE PSYKOTISK: Terrortiltalte Anders Behring Breivik (33) kjemper for at dommerne skal vurdere ham som tilregnelig under rettssaken, som starter 16. april. Her sammen med forsvarer Geir Lippestad (t.h.) Foto: TROND SOLBERG / VG
Terrortiltalte Anders Behring Breivik (33) vil angripe 200 punkter i den rettspsykiatriske erklæringen når rettssaken starter etter påske.

Derfor omtaler VG brevet

VG publiserer i dag utdrag fra et 38 siders brev Anders Behring Breivik har skrevet som et angrep på den første rettspsykiatriske rapporten.

Den konkluderte med at Breivik var utilregnelig. I Breiviks brev argumenterer han intensivt for det motsatte.

Terroristens tilregnelighet er rettssakens eneste, fundamentale og uavklarte spørsmål. Derfor er brevet interessant og viktig i den debatt som for lengst er i gang.

Innholdet kan være med på å belyse hans psykiske tilstand under ugjerningene.

VG har i tillegg bedt tre uavhengige rettspsykiatere vurdere innholdet i Breivik-brevet samtidig som vi trykker en nyhetskommentar for å sette brevet i perspektiv.

I et åpent brev Breivik har skrevet på cella til norske medier, fremgår det hvordan han vil ta et oppgjør med psykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim som erklærte at han er psykotisk før jul.

«Jeg skal ærlig innrømme at dette er det verste som kunne rammet meg da det er den ultimate ydmykelsen», skriver Breivik i brevet som er på 38 sider.

Massedrapsmannen hevder han har funnet mer enn 200 punkter i rettserklæringen som er feil. Det dreier seg om alt fra pirkete språklige rettelser til avsnitt som han hevder rettspsykiaterne har diktet opp for å få ham til å fremstå som en syk person.

Les deler av innledningen i Breivik-brevet  her 

Selv om de tretten samtalene ble gjennomført for fire til syv måneder siden, mener den terrortiltalte 33-åringen å huske i detalj hvordan han ordla seg for de sakkyndige.

Han hevder Husby og Sørheim var svært emosjonelt berørt av de 77 drapene, og ikke kunne begripe at noen kunne utføre slike grusomheter. Breivik hevder de tidlig bestemte seg for at han måtte være psykotisk.

«Husby spesifiserte ved flere anledninger at han syntes handlingene jeg har utført var bestialske», hevder Anders Behring Breivik i brevet, som er datert 26. mars.

Han angriper også de sakkyndige for å mangle kunnskap om politisk motiverte voldshandlinger.

- Verre enn døden

Ved en rekke tilfeller mener Breivik at rettspsykiaterne ikke har forstått hva han har sagt. Blant annet når det gjelder såkalte neologismer, nyord, som også kan være et symptom på schizofreni. En del av ordene avviser han at er nye og andre ord mener han ble nøye forklart i samtalene med de sakkyndige.

SAKKYNDIGE: Rettspsykiaterne Synne Sørheim og Torgeir Husby. Foto: SCANPIX
SAKKYNDIGE: Rettspsykiaterne Synne Sørheim og Torgeir Husby. Foto: SCANPIX

«Hensikten deres har helt klart vært å skape premissene som underbygger diagnosen som de konkluderte med på et tidlig tidspunkt», skriver Breivik.

I likhet med flere bistandsadvokater, psykiatere og samfunnsdebattanter mener Anders Behring Breivik selv at han var tilregnelig under terrorangrepene.

«Det å sende en politisk aktivist på sinnssykehus er mer sadistisk og ondskapsfullt enn å drepe ham! Det er en skjebne verre enn døden», skriver Breivik.

- Visste det var galt

Ifølge terroristen måtte han gå noen runder med seg selv både før bombeangrepet i Regjeringskvartalet og skytemassakren på Utøya.

«Jeg visste selvfølgelig hva som var riktig og galt, men jeg handlet instinktivt», opplyser han.

Avgjørelsen til de nye sakkyndige, Terje Tørrissen og Agnar Aspaas, vil være svært avgjørende for Breivik. Dommerne kan vanskelig se bort fra de sakkyndige, dersom alle fire er samstemte.

Den nye rapporten offentliggjøres tirsdag etter påske.

Dette mener rettspsykiaterne

Tre rettspsykiatere har på oppdrag fra VG lest Breiviks brev.

- Det er viktig å få frem at selv om man kan ha en alvorlig psykisk lidelse, så kan mye av det man sier være både fornuftig og til ettertanke, sier spesialist i psykiatri, Jo Erik Brøyn.

Breivik skriver blant annet at de sakkyndige som undersøkte ham hadde andre motiver og en annen agenda enn hva som lå i mandatet deres.

- Dette er jo hele grunnlaget for en paranoid forestilling, påpeker Brøyn.

Brøyn sier det ikke er uvanlig at pasienter med psykose å tillegge andre egne følelser eller meninger. Det er heller ikke uvanlig at de ikke vedkjenner seg utsagn de har kommet med når disse blir gjentatt.

- Når andre gjengir det de selv sier, ser de hvordan det kan oppfattes, uten at de føler det passer med sitt indre verdensbilde, sier han.

Forklarer munnbindet

Brøyn sier det heller ikke er uvanlig at pasienter som er psykotiske, vil kunne skjønne hva andre opplever som psykotisk, og kommer med trivielle forklaringer for å tildekke sine vrangforestillinger.

I brevet begrunner Breivik blant annet hvorfor han gikk med munnbind hjemme i stuen til moren for å unngå å bli smittet av henne, som var syk. Han skriver at dette var en enkeltstående hendelse.

VISSTE DET VAR GALT: Anders Behring Breivik (32) er klar på at han visste forskjell på rett og galt da han gjennomførte terrorangrepet 22. juli.
VISSTE DET VAR GALT: Anders Behring Breivik (32) er klar på at han visste forskjell på rett og galt da han gjennomførte terrorangrepet 22. juli.

- Dette kan være et godt eksempel for paranoide som ikke vil røpe seg, sier Brøyn.

Psykiateren legger også merke til at Breivik gjentatte ganger repeterer påstanden om at 80 prosent av det de sakkyndige har skrevet er feil.

- Det kan se ut som han biter seg fast i detaljer uten å se helheten i den sakkyndige rapporten.

Breivik beskriver også medisinering som «kjemisk tortur».

- Paranoiditet i forhold til medisinering er også vanlig blant psykotiske personer, sier Brøyn.

- Ryddig og klar

- Dokumentet gir ikke noe helhetsbilde av ham som person. Mitt inntrykk er at Breivik argumenterer ut fra en aggressiv ideologisk tankegang, og ikke ut fra psykotisk motivasjon, sier spesialist i psykiatri Arne Thorvik.

Thorvik argumenterer med at strukturen i dokumentet er ryddig og klar.

- Psykoser kjennetegnes ikke bare av påfallende innhold, men av en påfallende form. Breiviks brev er strukturert bygget opp, enkeltsetninger er godt forståelige selv om budskapet er fremmed for de fleste, sier Thorvik.

Han kan heller ikke se spor av hallusinasjoner eller realitetsbrister i klinisk forstand.

- Han har en religiøs holdning, men ikke religiøst pregede vrangforestillinger.

Thorvik merker seg at Breivik viser til en del historiske hendelser i brevet og presenterer en del faktakunnskap.

- Men han gjør også faktafeil. For eksempel hevder han at Jonas Lie og andre fremtredende NS-folk «ble sperret inne på sinnssykehus i flere år etter krigen», påpeker Arne Thorvik.

Politijuristen og NS-politiker Jonas Lie døde allerede 11. mai 1945 på Skallum gård hvor han hadde søkt tilflukt.

- Ikke tegn til psykose

Spesialist i psykiatri Henning Værøy mener at Breiviks brev kan vitne om en person med en såkalt narsissistisk personlighetsforstyrrelse.

- IKKE PARANOID SCHIZOFREN: Rettspsykiater Henning Værøy tror diagnosen som er gitt Breivik er feil. Foto: SCANPIX
- IKKE PARANOID SCHIZOFREN: Rettspsykiater Henning Værøy tror diagnosen som er gitt Breivik er feil. Foto: SCANPIX

- En person som er paranoid schizofren og som har en alvorlig sinnslidelse som burde vært behandlet, hadde ikke kunnet skrive dette. Her er det for mye struktur og klare formuleringer og argumenter, sier rettspsykiater Henning Værøy og legger til:

- Jeg ser ingen tegn til psykotisk sykdom her, men jeg ser konturene av en person som mangler den identiteten han selv ønsker å ha. En misforstått narsissist som ingen har sett før 22. juli, sier Værøy.

Etter å ha lest brevet er den erfarne rettspsykiateren ikke mindre spent på den andre rettserklæringen om terroristens mentale helse.

- Tvert om, sier Værøy.

Torgeir Husby og Synne Sørheim skal være tilstede under rettssaken for å observere Breivik videre. De ønsker ikke å kommentere rapporten før de vitner i retten.

Brevet til Breivik er sendt fra Ila fengsel gjennom ordinær post og forsvarerne har ikke bidratt til at innholdet blir kjent.

- Vår anbefaling til Breivik var at han ikke skulle sende noe skriv til mediene. Utover det har jeg ikke noen kommentar til det han har skrevet, sier Geir Lippestad.

LES MER OM BREVET I ANDERS GIÆVERs KOMMENTAR
I DAGENS PAPIRUTGAVE AV VG ELLER PÅ  VG+ PÅ IPHONE/IPAD 

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks