Hovedinnhold

- Ny erstatningsordning hjelper ikke de hardest skadde

**Terrorofre kan ende som unge uførepensjonister
**Bistandsadvokater vil fjerne tak på erstatningspenger

MANGE SKADEDE: 60 unge mennesker ble fysisk skadet i skytemassakren som tok 69 liv på Utøya. I tillegg er flere psykisk skadet, og mange risikerer å ikke kunne fungere normalt i arbeidslivet. Foto: Frode Hansen
MANGE SKADEDE: 60 unge mennesker ble fysisk skadet i skytemassakren som tok 69 liv på Utøya. I tillegg er flere psykisk skadet, og mange risikerer å ikke kunne fungere normalt i arbeidslivet. Foto: Frode Hansen
(VG Nett) Erstatningsadvokat Espen Rekkedal mener forslaget til økt voldsoffererstatning ikke dekker tapene til de som fikk hardest skader under terrorangrepet 22. juli.

FAKTA

  • Voldsoffererstatning er en statlig finanisert erstatningsordning til ofre for vold som behandles utenfor retten. Denne har i dag et makstak på 40 ganger Folketrygdens grunnbeløp (G), som i dag er 3,2 millioner kroner.
  • Flere bistandsadvokater har etter angrepene 22. juli tatt til orde for at taket på voldsoffererstatningen må heves eller fjernes slik at de unge ofrene for angrepet økonomisk sett kan leve et normalt liv.
  • Onsdag foreslo Justiskomiteen på Stortinget enstemmig å øke taket fra 40 til 60 G, til 4,7 millioner.
  • Alternativet til å søke om voldsoffererstatning er å gå til sivilt søksmål mot Anders Behring Breivik gjennom straffesaken. Han har imidlertid ikke økonomi til å betale noen erstatning, og det er bred enighet om at de sivile erstatningssakene ikke skal bli del av straffesaken.

Det nye forslaget, som ble lagt frem av en enstemmig justiskomité på Stortinget onsdag, innebærer at maksgrensen for hvor mye voldsofre kan få utbetalt økes fra 40 til 60 ganger Folketrygdens grunnbeløp (G).

- Taket på voldsoffererstatning som kan utbetales øker nå fra 3,2 til 4,7 millioner. Det er positivt at flere vil få erstatning, men vi reagerer på at de hardest rammede fremdeles ikke får dekket sitt fulle tap, sier Rekkedal til VG Nett.

BAKGRUNN: Statens regler begrenser utbetalingen til de hardest skadede ofrene

- Krav på ti millioner

Han og kollegene i advokatfirmaet Codex har flere klienter etter skytemassakren på Utøya og bombeangrepet mot regjeringskvartalet.

Rekkedal mener maksbeløpet på 4,7 millioner er langt fra høyt nok til å dekke inntektstapet til de mange unge som ble rammet på Utøya.

- Både fysiske og psykiske skader kan gjøre at de aldri vil kunne fungere i arbeidslivet. Det kan også bli merutgifter, for eksempel til pleie. De høyeste erstatningskravene vil kunne være i en størrelsesorden på ti millioner kroner. Da blir det et betydelig tap som de hardest skadde må bære selv, sier han.

Les også: Rammet av terroren, skuffet over oppfølgingen

Totalt ble 60 personer fysisk skadet under skytemassakren på Utøya. Enkelte av de som ble skutt, må leve med alvorlige varige mèn, som amputasjon av et ben eller en arm. Mange av de overlevende var også vitne til grusomme scener, og sliter med konsentrasjonsvansker, angst og posttraumatisk stressyndrom.

For de som ikke klarer å fullføre skolegang eller delta i arbeidslivet på grunn av terrorangrepene, vil alternativet bli uførepensjon. Pensjon beregnes normalt av inntekt, men mange av de rammede er så unge som 16 år, og har aldri hatt en inntektsgivende jobb.

- Uførepensjon gir en relativt lav inntekt, trolig lavere enn det som ville vært realistisk inntekt for disse ungdommene. Dette er unge, ressurssterke mennesker som ville kunne hatt en høytlønnet jobb, sier Rekkedal.

Les også: Caroline (19) overlevde Utøya - takler ikke studiehverdagen

BEKYMRET: Advokat og spesialist i erstatningsrett, Espen Rekkedal. Foto: Codex Advokater
BEKYMRET: Advokat og spesialist i erstatningsrett, Espen Rekkedal. Foto: Codex Advokater

Vil fjerne maksgrensen

VG Nett har tidligere skrevet at Codex advokater sendte et brev til tidligere justisminister Knut Storberget hvor de uttrykte bekymring for at mange av de unge ofrene etter terrorangrepene ville bli glemt på sikt.

De ba om at maksgrensen på hvor mye som kan utbetales i voldsoffererstatning, ble fjernet.

Rekkedal fastholder at de vil fortsette å jobbe for dette nå når det nye forslaget er på høring.

- Vi har vært i kontakt med den nasjonale støtteforeningen, og vil i høringsrunden komme med en klar oppfordring om å fjerne taket helt. Vanligvis er det svært få tilkjent erstatning over makstaket. I en budsjettsammenheng er dette småtteri, sier han.
Han får støtte fra bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen, som har en koordinerende rolle i terrorsaken.

- For de fleste vil det nye taket være dekkende, men noen vil ha tapt inntekt resten av livet. Det er så få som når taket, så det er unødvendig å sette et tak, sier hun.

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks