Hovedinnhold

Kampfiksere risikerer harde straffer

STRAFFBART: Å fikse kampresultat kan være straffbart, advarer idrettsjurister. Illustrasjonsfoto: NTB SCANPIX
STRAFFBART: Å fikse kampresultat kan være straffbart, advarer idrettsjurister. Illustrasjonsfoto: NTB SCANPIX
(VG Nett) - Dette rokker ved selve sportens grunnidé, sier idrettsjurist Andreas Ekker. Han mener det er problematisk at kampfiksing til nå har vært upløyd mark.

Denne saken handler om:

Tips oss

Kampfiksing

Søndag 8. juli 2012 ble det avslørt to kamper i 1. og 2. divisjon hvor det har vært mistanke om resultatmanipulering.

Har du tips om andre kamper som har vært utsatt for resultatmanipulering?
Tips VG!

Etter at førstedivisjonskampen mellom Ull/Kisa og HamKam ble avlyst søndag grunnet en mistanke om kampfiksing, har søkelyset blitt rettet mot resultatmanipulering - noe UEFA og Europarådet betegner som et stadig voksende problem.

Korrupsjon og utroskap

Andreas Ekker er jurist og formann i Norsk Idrettsjuridisk Forening. Han kjenner ikke til at noen tidligere er blitt dømt i norske domstoler for resultatmanipulering innenfor idrett, men slår fast at det kan få rettslige følger for bakmennene.

- En spiller som tar i mot penger og spiller på egen kamp, rammes av straffelovens betingelser om korrupsjon og utroskap, sånn som jeg ser det. Den eventuelle personen som gir spilleren penger for å manipulere spill, vil kunne rammes av korrupsjonsbestemmelser, sier Ekker til VG Nett.

PROBLEMATISK: Idrettsjurist Anders Ekker sier det er problematisk at det ikke finnes tidligere saker i Norge der folk er blitt domfelt for kampfiksing. Foto: Trude Le Vine
PROBLEMATISK: Idrettsjurist Anders Ekker sier det er problematisk at det ikke finnes tidligere saker i Norge der folk er blitt domfelt for kampfiksing. Foto: Trude Le Vine


Han legger til at han også tar forbehold om at det finnes bestemmelser i lotteriloven og loven om pengespill som vil kunne ramme kriminelle som driver med kampfiksing.

- Dette vil kunne straffes med fengsel. For alminnelig utroskap vil det kunne være fengsel fra 0-3 år, mens for grovt utroskap vil fengselsstraffen kunne ligge på 3-6 år. I tillegg til bøter, fortsetter Ekker.

LES OGSÅ: Siem: - Frykter at det er flere kamper 

LES OGSÅ: Ber politiet etterforske navngitte spillere 

- Upløyd mark

Juristen legger til at noe av problemet som møter Norge når kampfiksing diskuteres, er at det tidligere ikke har vært domfellelser i lignende saker.

- Formelt og juridisk sett er dette upløyd mark. Det er ingen av oss som kan si at dette har vært et stort eller lite problem tidligere.

- Tror du grunnen er at Norge ikke har vært oppmerksomme nok eller at resultatmanipulering ikke har forekommet tidligere?

- Det kan godt hende at vi har vært for naive. Dette blir min rent subjektive mening, men jeg tror nok at kampfiksing kan ha forekommet tidligere. Jeg tror ikke det er et stort problem i Norge, men at enkelte spillere i de øverste divisjonene kan ha drevet med det.

Sanksjoner innenfor idretten

Gunnar-Martin Kjenner er jurist med spesialkompetanse innenfor idrett, og sier kampfiksing kan få følger på flere plan for de kriminelle som blir oppdaget.

- Det er to regelsett som sørger for at resultatmanipulering kan forfølges. Det ene er det Stortinget vedtar og som politiet og domstolene skal håndheve. Det andre er idrettens eget rettssystem. Der kan det få sanksjoner for de involverte ved at de blir utelukket fra å være medlem i idretten for alltid, sier Kjenner til VG Nett.

- På hvilken måte?

- De blir ikke tillatt å konkurrere, ha tillitsverv, ingenting.
Gunnar-Martin Kjenner sier videre at på tross av at en eventuell kampfiksingssak avdekkes innenfor fotball, kan det være tilfelle at bakmennene blir stengt ute fra alle grener innenfor idretten.

Advokat Ekker beskriver også at kampfiksing får følger innenfor idretten:

- En rammes helt klart av fotballens eget regelverk. Fotballforbundet har et eget sanksjonsreglement der en liste over sanksjoner som utestengelse, men også inndragning av premier og bøter er listet opp, sier han.

(Saken fortsetter under bildet)

- TO REGELSETT: Idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner sier kriminelle som driver med kampfiksing både kan bli straffet av domstolene og av idrettsorganisasjonene. Foto: Helge Mikalsen/VG
- TO REGELSETT: Idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner sier kriminelle som driver med kampfiksing både kan bli straffet av domstolene og av idrettsorganisasjonene. Foto: Helge Mikalsen/VG


VGTV: Siem om kampfiksingen: - Det er vondt 

Egen konvensjon

Generalsekretær i Europarådet, Thorbjørn Jagland, bekrefter at det jobbes med en konvensjon som skal sørge for et likt lovverk og tettere samarbeid mellom europeiske land for å få bukt med problemet.

- Noen land har ikke lovgivning som dekker dette området i det hele tatt. I hvert enkelt tilfelle av kampfiksing er det involvert personer fra et stort antall land, og en felles lovgivning kan gjøre det enklere å få kampfiksere dømt, sier Jagland til VG Nett.

- Helt sentralt med konvensjon

Advokat Ekker mener et internasjonalt regelverk er helt sentralt for å få bukt med kampfiksing som problem.

- Dette er definitvt et internasjonalt problem. Det er jo dokumentert i Tyskland at store asiatiske syndikater har stått bak kampfiksing. Nå ser vi også at et internasjonalt regelverk og samarbeid er helt avgjørende, sier han.

- Dette er veldig fundamentalt og rokker ved selve sportens grunnidé. Sammen med doping, rokker kampfiksing ved idealene som fremmes. Men akkurat som med doping, håper jeg Norge kan være et foregangsland.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks