– TAR LETT PÅ DET: SV mener statsminister Erna Solberg (H) flere ganger feilinformerte Stortinget da hun ble kalt inn på teppet til Kontrollkomiteen i august. Foto: Hallgeir Vågenes

SV: Statsministeren feilinformerer flere ganger under terrorhøringen

– Jeg tror vi må lete i historiebøkene for å finne en statsminister som har kommet med så mange feil overfor Stortinget, sier Torgeir Knag Fylkesnes (SV). – Tatt ut av sammenheng, svarer Høyre.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Forrige uke kalte Stortinget inn statsministeren og en rekke statsråder for å svare på hvorfor regjeringen ligger så langt bak i arbeidet med såkalt «objektsikring». Det vil si sikring av bygninger og infrastruktur som kan være utsatt for terror.

Kontrollkomiteen har varslet en ny, lukket høring og vil sende en rekke oppfølgingsspørsmål til statsministeren, som SV og Ap mener feilinformerte Stortinget om arbeidet i fjor.

les også

SV og Ap: Stortinget fikk feilinformasjon om terrorsikring

Men også i høringen forrige uke mener SV at statsministeren flere ganger er unøyaktig og feilinformerer.

– Det er feil at regjeringen har prioritert beredskap og det er feil at de har fortalt Stortinget hele sannheten. Det er derimot feil i rapporteringen de har gitt til Stortinget, ting de ikke har rettet opp i, sier Torgeir Knag Fylkesnes (SV) i Kontrollkomiteen på Stortinget.

– Jeg får følelsen av at vi har vært på sminkerommet til Erna, sier han.

IKKE OVERBEVIST: Torgeir Knag Fylkesnes (SV) er det motsatte av beroliget etter terrorhøringen med regjeringen forrige uke. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Siden høringen har de gått gjennom referatet med rødpenn. Bare under statsministerens seanse mener de hun kommer med fem ubestridelige feil.

VG har spurt Erna Solberg om å kommentere påstandene, men Statsministerens kontor viser til at saken er til behandling i Kontrollkomiteen og gir ordet Høyres medlem i komiteen, Svein Harberg.

Fem ganger SV mener Solberg feilinformerer under høringen i Stortinget 27. august:

  • 1. SV mener det er feil når statsministeren i høringen sier at «Riksrevisjonens funn i store trekk er i tråd med det som fremkom i høringen» i fjor. Blant annet at sikring av objekter i Forsvaret blir utsatt til 2025, at det i liten grad var planer for kompenserende tiltak i politiet og at Forsvaret fremdeles ikke har en helhetlig oversikt.
  • – Harberg i Høyre står fast på at Riksrevisjonens funn «i store trekk» var i tråd med det som kom frem i høringen, og viser til at man var klar på at mye arbeid gjensto og at det ville ta flere år.
les også

Fem spørsmål og svar om objektsikring

  • 2. SV mener det er feil av statsministeren å si at «regjeringsmedlemmene og etatssjefene var entydig i forrige høring på at det fortsatt gjensto mye på den permanente grunnsikringen», blant annet skal tidligere justisminister Anders Anundsen ha gitt et annet signal.
  • – Høyre viser til flere uttalte under høringen i fjor at mye gjenstår. Også fra Anundsen.
  • 3. «Når det gjelder grunnsikringen, er det fortsatt mye som ikke har kommet på plass, slik regjeringen også har varslet Stortinget om», sa statsministeren. SV mener det er flere momenter i regjeringens rapportering til Stortinget om status som har vært feil.
les også

Feilinformerte to ganger om terrorsikring

  • – Høyre mener SV ikke har fått med seg nyansene, blant annet om at det er gjennomført kompenserende tiltak, men ikke lagt en plan for ytterligere kompenserende tiltak for objekter som skal relokaliseres.
  • 4. I høringen ville statsministeren rette opp det hun beskriver som en misforståelse om at regjeringen ikke har prioritert objektsikring i budsjettet. SV viser til en konkret bevilgning Politidirektoratet hadde bedt om.
  • – Høyre står fast på at de har prioritert objektsikring i både politiets og forsvarets budsjetter, og viser til bevilgninger for IKT-sikkerhet, midler til politiet, forsvaret og midler til nytt beredskapssenter.
les også

Solberg om nytt beredskapssenter: – En grunnstein for norsk trygghet

  • 5. SV mener det er veldig uklart hvordan status egentlig er på kompenserende tiltak, mens man venter på permanente sikringer, og peker på ulike signaler fra regjeringen. Statsministeren sa i høringen at «vi vil i 2020 [ ...] kunne være på det som er akseptabel restrisiko på de tolv skjermingsverdige objektene ifølge loven».
  • – Høyre svarer at det er gjennomført kompenserende tiltak for samtlige skjermingsverdige objekter i politiet, men at det ikke er utarbeidet noen ytterligere planer for objekter som skal relokaliseres.

Se bakgrunnen for SVs påstander og utfyllende kommentarer fra Høyre.

Mener SV klipper og limer ut av sammenheng

Harberg avfeier påstandene fra SV som politisk spill;

– Fylkesnes klipper og limer for å komme på trykk i avisen. Han plukker ut enkeltsetninger og setter dem inn i ny og feil sammenheng. Dette er ikke et medlem av kontrollkomiteen verdig, sier Svein Harberg (H).

– Tar kritikken på alvor

Etter terrorangrepet 22.juli 2011 ble det pekt på manglende oppfølging av planer på sikkerhets- og beredskapsområdet, blant annet innen objektsikring. Et arbeid Stortinget ga regjeringen frist til 2015 for å løse.

Riksrevisjonen har i to omganger slaktet regjeringens arbeid på feltet.

– Regjeringspartiene tar kritikken på alvor, og statsministeren har tatt selvkritikk på at regjeringen ikke tidligere helhetlig kommuniserte til Stortinget hvor krevende og kompleks arbeidet med objektsikring er, sier Harberg.

– En dysfunksjonell regjering

Fylkesnes sier 22. juli var en stor oppvåkning for alle, som demonstrerte hvor sårbart Norge kan være.

les også

KrF: Regjeringen sminket arbeidet med terrorsikring

– Alle var enige om at vi måtte ha en stor dugnad for å sikre landet, noe Erna gjorde karriere på at hun ville ordne opp i, sier han.

– SV er kanskje ikke kjent for å være den som roper høyest om bevæpning av politiet eller styrking av forsvaret, mener du landet hadde vært sikrere med SV i regjering?

– Vi ville i alle fall lyttet til Stortinget som satte 2015 som frist. Jeg tror alle er overrasket over hvor mye dette har vært nedprioritert. Det viser at man har en dysfunksjonell regjering som gjør Norge uforberedt, uavhengig av hvilken farge den har.

– Du har tidligere sagt at SV ikke er fremmed for å stille mistillit. Er dette mindre aktuelt nå?

– Overhodet ikke. Vi kan ikke tillate at befolkningen og Stortinget blir feilinformert i den grad vi har sett her, sier Fylkesnes.

JOBBER VIDERE MED SAKEN: Hans Fredrik Grøvan (KrF) i kontroll- og konstitusjonskomiteen vil ikke gå like langt som SV. Foto: Tore Kristiansen

KrF: – SV forenkler grovt

Også KrFs mann i Kontrollkomiteen, Hans Fredrik Grøvan har vært kritisk og kalt regjeringens arbeid med terrorsikring for et «sminket» bilde. Han mener SV likevel går for langt i sitt angrep på regjeringen.

– Den tabloide fremstillingen til Fylkesnes er en grov forenkling av en svært alvorlig og kompleks sak. Selvsagt har vi ikke en dysfunksjonell regjering som gjør oss uforberedt. Slike karakteristikker er farlige og faller på sin egen urimelighet.

les også

Søreide: Vi kunne informert Stortinget bedre

Han mener fremdeles at regjeringen i forrige omgang ga et sminket bilde av virkeligheten, men vektlegger at regjeringen i høringen forrige uke tok selvkritikk for å ha gitt Stortinget mangelfull informasjon.

– Det er en viktig erkjennelse. Nå må vi jobbe seriøst videre med saken. Vi har ikke lukket noen utfallsrom i forhold til hvordan vi vil konkludere i saken, sier Grøvan (KrF).

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder