Lokkes til Stensrud-nettverk

Finance Credit-gründer verver pyramide-tapere

NYHETER

Finance Credit-gründeren Torgeir Stensrud har kastet seg inn i nettverksverving gjennom Quality of Life (QOL).

Publisert:

Stensruds nettverk prøver å få over så mange som mulig av de 12.000-13.000 nordmennene som nylig tapte inntil 60 millioner kroner på LW8-nettverket.

- Dette er ikke noe sånt pyramideselskap.

Her er alt gjennomsiktig, understreker styreleder Leif Jarodd i QOL overfor VG.

Den bedrageritiltalte Finance Credit-gründeren er menig medlem i QOL. Ifølge Jarodd er han også hyret inn som konsulent for å bygge opp administrative rutiner.

I begynnelsen av oktober i år ble Finance Credit-gründeren Trond G. Kristoffersen dømt til ni års fengsel for bedrageri - en dom Kristoffersen har anket.

Stensruds sak skal opp på nyåret.

Mange kontakter

Foreløpig verver Stensrud og QOL medlemmer til en forening.

Disse vil ifølge styreleder Jarodd på et senere tidspunkt få tilbud om å kjøpe aksjer i et selskap som skal levere varer og tjenester egnet til å bedre medlemmenes livskvalitet.

- Hva er Stensruds rolle i foreningen?

- Han er interessert i alt som kan bidra til økt velvære og livskvalitet.

Og så har han et enormt nettverk som vi er interessert i for å få flere medlemmer, sier Jarodd.

Ifølge Jarodd har Stensrud deltatt på minst to vervemøter.

Foreningen ble startet i månedsskiftet september/oktober. Så langt har den fått rundt 200 medlemmer, ifølge Jarodd. Foreningen markedsfører seg som IEEHA.

En av bakmennene i det fallerte LW8-nettverket som QOL nå forsøker å verve medlemmer fra, var australske Erminio Kotlar. Ifølge Jarodd er Kotlar også styremedlem i Quality of Life.

Men ikke alle medlemmene i det fallerte LW8-nettverket kommer til å slå til på tilbudet fra Jarodds organisasjon.

- Jeg ser på tilbudet som direkte useriøst. Når jeg vet at nettverket har de samme bakmennene som LW8, så blir det helt uaktuelt, sier Sandnes-mannen Fred Thorkildsen.

Betalingskort

For å bli medlem må man betale 25 euro, drøyt 200 kroner. Legger man på til 350 euro (2835 kroner), vil man også få en produktpakke.

Medlemmene vil senere få tilbud om å kjøpe aksjer i det danske selskapet Quality of Life Networks. Det er dette selskapet som skal selge produktene til medlemmene.

Ifølge Jarodd har organisasjonen inngått en avtale med ungarske Uniclub, som tilbyr medlemmene et internasjonalt betalingskort utstedt av en bank i Canada.

I tillegg får medlemmene et fordelskort som, ifølge Jarodd, skal gi billigere flyreiser, hotell og adgang til flyplasslounger. Stensruds advokat, Thomas Klevenberg, har ikke returnert VGs telefonhenvendelser.

Her kan du lese mer om