Vet ikke hvor mange hunder som har dødd

Mattilsynet og Veterinærinstituttet har ennå ikke full oversikt over hundesituasjonen.

Fortsatt kan man ikke med sikkerhet si nøyaktig hvor mange hunder som har mistet livet på grunn av den mystiske sykdommen.

Enn så lenge er 15 hunder obdusert, tolv ved Veterinærinstituttet og tre ved Veterinærhøgskolen. Det ventes også flere obduksjoner fremover.

Opp mot 30 døde

– Vi vet rett og slett ikke helt hvor mange som har dødd av dette, men det er et usikkert anslag på opp mot 30, sier Asle Haukaas, informasjonsdirektør ved Veterinærinstituttet til VG.

Langt flere har symptomer som blodig diaré, men Veterinærinstituttet og Mattilsynet sliter med å finne ut hvorfor.

les også

Åtte nye tilfeller av syke hunder

– Har dere oversikt?

– Det vi har god oversikt over, er de obduserte hundene. Det vi ikke har oversikt over, er det som har skjedd tidligere. Det er i Norge ingen oversikt over hunders helse, og ikke over sykdomstilfeller som har skjedd før dette utbruddet, sier Haukaas.

Hjelp VG med kartlegging: Kjenner du til hunder som kan ha blitt rammet av den mystiske hunde­sykdommen?

FLERE OBDUKSJONER: Dette bildet er fra en hundeobduksjon i forrige uke. Foto: Ola Vatn, VG

102 sykdomstilfeller

I begynnelsen av «utbruddet» meldte veterinærer fra til både Mattilsynet og Veterinærinstituttet. Det har derfor vært jobbet med å sammenstille informasjonen.

Det er også blant årsakene til at det har vært vanskelig å gå ut med nøyaktig hvor mange hunder som er døde og syke.

Fredag ettermiddag meldte imidlertid Mattilsynet at den pågående kartleggingen så langt viser 102 tilfeller med blodig diaré av varierende alvorlighetsgrad siden 1. august.

les også

Hundemiljøet: Alt er satt på vent

15 obduserte

I perioden 2. til 13. september obduserte Veterinærinstituttet 12 hunder fra syv forskjellige fylker; Oslo, Akershus, Vestfold, Hedmark, Sogn og Fjordane, Aust-Agder og Buskerud. Hundene er født mellom 2006 og 2019 og omfatter flere ulike raser.

I tillegg kommer tre obduserte ved Veterinærhøgskolen.

Mattilsynet vil ikke gi nærmere stedsangivelse for hvor hundene kommer fra fordi de ikke ønsker å spre unødig frykt i disse områdene eller at noen skal være slepphendte med smittevernrådene fordi det ikke er meldt om syke hunder i nærheten.

les også

Skrev oppgave om hundesykdom-bakterien: – Alle utbruddene har skjedd om høsten

Måten myndighetene nå skaffer informasjon om syke og døde hunder etter utbruddet av den mystiske hundesykdommen, er gjennom et spørreskjema 2000 veterinærer i landet skal svare på dersom de behandler en hund med blodig diaré.

Oversikten over veterinærene har de fått av DyreID, som eies av Veterinærforeningen.

– Det vi ser i spørreskjemaene, er at flertallet oppgir at hundene har blitt friske igjen. Det er et godt tegn. Når det gjelder døde hunder, er det en svært liten andel av «hundebefolkningen», sier Haukaas.

les også

Spania advarer etter hundedødsfall: – Ikke reis til Norge

Vanlige symptomer

Ifølge Haukaas dør det i snitt kanskje så mange som 150 hunder hver eneste dag i Norge - helt uavhengig av denne sykdommen - og symptomene oppkast og diaré er svært vanlige.

MYSTISK HUNDESYKDOM: Flere hunder har dødd etter blodig diaré de siste dagene. Hunden på bildet er ikke tilknyttet saken. Foto: Klaudia Lech, VG

Også Mattilsynet viser til hvor vanlig slike symptomer er.

Hvorfor er det så vanskelig å skaffe en oversikt over hvor mange hunder som er syke/døde?

– Vi har god oversikt over meldingene som kommer til oss, men det er viktig å huske på at disse symptomene forekommer hos hunder veldig ofte uten at det nødvendigvis henger sammen eller er smittsomt. Vi kan derfor ikke vite om alle meldingene som vi får om hunder med diaré kan settes i sammenheng, skriver Ole-Herman Tronerud, seniorrådgiver og veterinær, seksjon dyrehelse hos Mattilsynet i en e-post.

les også

Veterinærinstituttet: Får meldinger fra hele landet

Ingen fellestrekk

Mattilsynet sier de hele tiden har vært tydelige på at de kun har et bilde av situasjonen ut fra de meldingene de får inn.

– Har dere oversikt over situasjonen?

– Både ja og nei. Vi får meldinger om hunder som har lignende symptomer på sykdom, men så langt er det ingen fellestrekk mellom tilfeller av syke hunder med hensyn til alder, rase, fôring, kontakt med andre hunder, turområder og lignende, sier Lars Skjegstad, pressevakt hos Mattilsynet, og legger til at svarene på spørreundersøkelsen som er sendt til veterinærene vil gi et helt annet datagrunnlag. Det vil også resultatene fra prøver og obduksjoner.

Ifølge Mattilsynet viser svarene som har kommet inn så langt også at det i de fleste tilfeller der det bor flere hunder i samme dyrehold bare er en hund som er blitt syk, noe som kan tyde på at sykdommen ikke er veldig smittsom.

les også

Landbruksministeren følger hundedødsfallene tett

Blodig tarmbetennelse

Haukaas i Veterinærinstituttet skriver i en e-post at funnene fra obduksjonene hittil alle viser sammenfallende tegn på blodig tarmbetennelse.

– Vi har gjort en rekke videre laboratorieanalyser av ulike slag. Det er varierende hvor lang tid det tar å få svar og vurdere disse. Noen går til utlandet. Bakteriologiprøver viser at vi har funnet en bakterie i ni av de ti første som ble obdusert. I tillegg har vi tidligere rapportert samme bakterie i én prøve fra syk og fortsatt levende hund. Det undersøkes nå flere prøver fra flere syke hunder. Bakterier er kun ett av flere spor som følges videre, skriver Haukaas.

Bakterien providencia alcalifaciens er blitt påvist hos ni obduserte og én levende hund. Bakterien Clostridium perfringens er også påvist hos flere av hundene, men man kan pr. i dag ikke si noe om dette er årsaken til symptomene.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder