ENGASJERT: Ida, medlem i brukerrådet på Nadheim i Oslo, et senter for personer med prostitusjonserfaring, ble så opprørt at hun sendte leserinnlegg til VG. Foto: JØRGEN BRAASTAD, VG

Reagerer på voldtektsdom mot prostituerte

Kvinner i prostitusjonsmiljøet reagerer på dommen der en mann fikk lavere straff fordi kvinnene han skal ha voldtatt var prostituerte.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Kirkens Bymisjon har et eget senter i Oslo, Nadheim, for personer med erfaring med prostitusjon. Bak den blå døren i det gule huset på Grønland møter VG tre kvinner som alle sitter i brukerrådet. Det betyr at de enten har vært eller er i prostitusjon.

Av frykt for å bli gjenkjent vil de tre være anonyme, men kvinnene vil gjerne uttale seg. De reagerer sterkt på dommen fra Stavanger tingrett, der en 36 år gammel mann ble dømt til fem års fengsel etter å ha blitt funnet skyldig i to voldtekter. Straffen ville vært strengere om ofrene ikke var prostituerte, skriver Stavanger Aftenblad. VG omtalte saken fredag.

Les også: Flere anmeldte voldtekt etter kontakt på datingapp

Sendte leserbrev til VG

Ida (44), tidligere prostituert og medlem i brukerrådet på Nadheim, satte seg ned og skrev innlegg til VG etter at hun leste om saken. I brevet skriver hun at hun ble både overrasket, trist og ganske opprørt.

«Det jeg leser er at jobber du i prostitusjon, så må du regne med at sånne ting kan skje. (Se på det som en «arbeidsulykke»)», skriver Ida i brevet.

– At straffen hadde blitt strengere om kvinnene ikke var i prostitusjon, sender ut helt gale signaler, sier en 27-årig kvinne VG møter på Nadheim.

Også en 43-åring på senteret reagerer også på at en voldtekt av prostituerte ikke får så store konsekvenser. Hun mener det heller burde være skjerpende for straffeutmålingen at prostituerte kvinner er i en sårbar situasjon.

– Det kan ikke være sånn at du deler opp kvinner i et A-, B- og C-lag. En voldtekt er en voldtekt, fastslår hun.

To av de tre kvinnene som VG møter på Nadheim, forteller at de selv er blitt voldtatt. Å anmelde det til politiet var ikke aktuelt.

Olav Lægdene, leder av Nadheim, har jobbet ved prostitusjonstiltaket i ti år. Han forteller at holdningene hos politiet er blitt bedre.

– Derfor er det veldig merkelig å finne igjen grums som dette i rettsvesenet, sier Lægdene.

Les også: En av tre voldtektssaker ender med frifinnelse i retten

Gikk under normalt straffenivå

I dommen fra Stavanger tingrett heter det: «De prostituerte er selvsagt som alle andre beskyttet mot å bli utsatt for voldtekt, ved at dette er straffbart og at minstestraffen er 3 år. Spørsmålet er mer om normalstraffen på 4 år kommer til anvendelse i disse tilfellene».

I dommen påpekes det at krenkelsen av den seksuelle integritet vanligvis er sentral ved voldtekter. «Ved voldtekt av en prostituert som har sagt seg villig til å selge seksuelle tjenester, men hvor det oppstår en situasjon der gjerningspersonen ikke vil betale, og det dermed utvikler seg til en voldtekt som i denne saken, er krenkelsen av den seksuelle integriteten av en noe annen karakter.» Stavanger tingrett konkluderer med at «utgangspunktet for straffen for en voldtekt i denne saken er lavere enn normalstraffen på 4 år».

36-åringen slapp unna med å betale 100 000 til hver av de voldtatte kvinnene. Veiledende norm for oppreisningsbeløp er 150 000 kroner.

I dommen begrunnes dette slik: «Retten har ved straffeutmålingen gått under normalstraffnivået (...). Av de samme grunner foreligger det etter rettens vurdering særlige grunner til å gå under den veiledende normen for oppreisningsbeløp.»

Les også: Anundsen om overgrep på nett: – Vi har halset etter

Løp fra stedet uten støvletter

REAGERER PÅ DOMMEN: Bistandsadvokat Verna Rege Nilssen. Foto: PRIVAT

Ifølge dommen fikk 36-åringen fikk kvinnene til å komme hjem til seg, der han voldtok dem. I forkant av begge voldtektene var det diskusjon rundt betaling, skriver tingretten.

Den første kvinnen forlot ifølge dommen boligen gråtende. Tingretten skriver at 36-åringen hadde fjernet sim-kortet i mobilen hennes, slik at hun ikke kunne ringe med den. Den andre kvinnen hadde ifølge dommen problemer med å komme seg ut, men klarte til slutt å få opp døren. Tingretten skriver at hun sprang ut uten støvletter, og hylte og skrek om hjelp.

Verna Rege Nilssen, er bistandsadvokaten til sistnevnte, og reagerer kraftig på dommen.

– Dommen signaliserer at krenkelsen er mindre for prostituerte enn for andre, sier Rege Nilssen til VG.

Dommen anket

I retten erkjente tiltalte ikke straffskyld. Han mente han var utsatt for en konspirasjon.

– Som det fremgår av tingrettens dom bestrider min klient at det i det hele tatt har funnet sted noen voldtekter. Han ser frem til å få prøvet saken på nytt i lagmannsretten, og utover det har vi ingen ytterligere kommentar på nåværende tidspunkt, sier forsvarer Christian Flemmen Johansen til VG.

Saken er anket og kommer opp i Gulating lagmannsrett i april, skriver Stavanger Aftenblad.

Les også: Gjennomgang av voldtektsdommer: Etnisk norske får mildere straff

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder