GUTTENS ROM: En 16-åring har bodd isolert i flere år, og i perioder sovet på en luftmadrass på gulvet. Bufetat mente i fjor at behandlingen av gutten var «uverdig og høyst uforsvarlig».

Fylkesmannen om «gutten på luftmadrassen»: Kommunen har brutt loven

I flere år bodde en 16 år gammel gutt, med store hjelpebehov, isolert i en barnevernsinstitusjon – og sov i perioder på en luftmadrass. Kommunen brøt loven, konkluderer nå Fylkesmannen.

 • Marie Golimo Kingsrød

Kommunen har brutt en rekke paragrafer i både helse- og omsorgstjenesteloven og barnevernloven i saken om «gutten på luftmadrassen», er Fylkesmannens vurdering.

VG har tidligere fortalt historien om 16-åringen som i over tre år bodde isolert i et såkalt enetiltak i en privat barnevernsinstitusjon. Gutten har omfattende hjelpebehov, og sov i perioder på en luftmadrass.

Les også: Barna som bor isolert

Bufetat: For å spare penger

Det statlige barnevernet, Bufetat, mente gutten bodde slik for at kommunen skulle spare penger.

Det er rimeligere for kommunen at gutten bor på en institusjon i barnevernet, hvor staten betaler størstedelen av regningen – fremfor å opprette et helsetilbud i kommunen.

– I denne saken har barnevernet latt et barn bli liggende på et iskaldt rom på en luftmadrass, psykisk syk. Hensyntatt guttens diagnose og de rammene han lever under, blir han bare sykere og sykere, sa guttens advokat, Willy Saar Pedersen til VG i november.

les også

Kommunen må betale seks millioner for «Gutten på luftmadrassen»

Gutten trengte mer hjelp enn det han kan få i en barneversjonsinstitusjon, mente Bufetat. I fjor høst sendte etaten en bekymringsmelding til Fylkesmannen om at gutten behandles «uverdig og høyst uforsvarlig».

GUTTENS ADVOKAT: Willy Saar Pedersen. Foto: Privat

«Ikke ytt forsvarlige tjenester»

Først nå i mai har Fylkesmannen tatt en avgjørelse i guttens sak. Fylkesmannen beklager at det har tatt så lang tid, men er tydelige i sin konklusjon:

Kommunen har «ikke ytt forsvarlige tjenester» til gutten, er tilsynsmyndighetens oppfatning.

Vurderingene som har blitt gjort av gutten underveis, har ikke vært tilstrekkelige. Kommunen har heller ikke fulgt opp guttens plassering og behov for helsehjelp i henhold til kravene i barnevernloven, påpeker Fylkesmannen.

Kommunen har heller ikke sikret tilstrekkelig samhandling mellom tjenestene, skriver Fylkesmannen i sitt skriv.

les også

Krever at barn som bor isolert får helsehjelp: – Skal følges opp

Guttens advokat: Lite kontroll

Det som skal være individuelle planer for gutten, gjenspeiler ikke hans «autisme, ekspressive språkforstyrrelser, atferdsutfordringer og psykiske sårbarhet», mener Fylkesmannen.

– Fylkesmannen har i sin fulle bredde påvist hvordan de offentlige instansene henger sammen, og hvor lite kontroll de egentlig har. Det er beklagelig at det har tatt så lang tid, sier guttens advokat, Saar Pedersen.

Fylkesmannen skriver i en e-post i VG at det ikke skulle tatt så lang tid å behandle saken:

«Denne saken burde ha blitt behandlet raskere. Dette er imidlertid en kompleks og omfattende sak som omfatter flere tjenesteområder og krevde at vi hentet inn mye dokumentasjon. Vi forsikret oss imidlertid om at gutten hadde det bra mens vi gjorde våre undersøkelser».

Har flyttet til ny institusjon

Gutten har blitt flyttet fra institusjonen der han i perioder sov på en luftmadrass. Nå er han, ifølge Fylkesmannen, på en plassering som skal ivareta hans funksjonsnedsettelse.

På den nye institusjonen skal gutten ha oppgitt til Fylkesmannen at han har det «sånn passe – midt imellom – litt opp ned», men at det går greit praktisk.

FORTVILET: Guttens mor har hatt svært vondt av gutten sin, som hun mener ikke har blitt behandlet bra i barnevernets omsorg. VG møtte henne i november. Foto: Hanna Kristin Hjardar

– Ren oppbevaring

Guttens advokat, Saar-Pedersen, kjenner seg ikke helt igjen i dette:

– Vi må ikke glemme at vi snakker om en gutt som har ligget lenge på en lekkende luftmadrass, og har blitt traumatisert av barnevernet. Noen ganger har jeg lurt på: Er han redd for å si hvordan han egentlig har det, i frykt for å komme tilbake til dit han var?

Gutten sover ikke på en luftmadrass lenger, og skal ha mulighet til noe mer sosialisering. De materielle forholdene er bedre, men det oppleves fremdeles som ren oppbevaring av et barn, sier Saar Pedersen.

– Det gutten trenger av bistand – og å ha tett og nær kontakt med moren sin – er ikke på plass. Hans mentale helse er ikke bedre. Barnevernstjenesten må øke sin kompetanse, spesielt innen autisme. I denne saken mener jeg at gutten bør hjem.

Hovedårsaken til guttens funksjonshemning er medfødt, og ikke forårsaket av omsorgssvikt, ifølge sakkyndige. Moren ønsker derfor gutten sin hjem.

les også

«Gutten på luftmadrassen»: Barnevernet og Stendi politianmeldt av 16-åringens advokat

Kommunen: – Forholder oss til Fylkesmannens vedtak

VG har vært i kontakt med den aktuelle kommunen, som ikke vil kommentere saken. For å ivareta guttens anonymitet navngir ikke VG kommunen.

Men i en e-post skriver kommunalsjefen for helse og omsorg at kommunen forholder seg til Fylkesmannens vedtak:

«Vi forholder oss som kommune til Fylkesmannens vedtak og de områder som skal forbedres - samt gjør de justeringer og tiltak som er nødvendig. Dette gjelder både på systemnivå med veiledere, opplæring mv., samt enkeltsaker med krav til utredninger og prosesser frem til eventuelle nye vedtak med tiltak.

Til slutt må nevnes at saker som favner flere lovverk og er komplekse, ofte vil ta noe tid for prosesser med utredninger, beslutninger og nye tilbud er på plass».

les også

Ropstad om «gutten på luftmadrassen»: Ber øverste barnemyndighet gripe inn

Fylkesmannen oppgir til VG at de akkurat har mottatt kommunens tilbakemelding i tilsynssaken, og at de nå går gjennom tilbakemeldingen for å vurdere om tilsynet kan avsluttes eller om det er behov for å gå i nærmere dialog med kommunen.

VG har vært i kontakt med Bufetat, som ikke ønsker å kommentere saken.

Les også

 1. Måtte svare Stortinget etter VGs barnevernsavsløringer

  STORTINGET (VG) Barneminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) måtte onsdag svare på flere spørsmål i om dagens situasjon i…
 2. Krever strakstiltak for barna som bor isolert: – Haster

  Det statlige barnevernet mener at minst 22 barn ikke får helsehjelpen de har krav på.

Mer om

 1. Barnevern
 2. Bufetat
 3. Barn

Flere artikler

 1. Karin Marie (83) har måttet spise alene i fire måneder: – Det er ensomt

 2. Pluss content

  Mannen til Anne Torhild ble dement: Ikke gjør denne tabben

 3. Oslo-topper: Krever krisemilliard for utsatte barn

 4. Pluss content

  Astrid slet med depresjon – nå hjelper hun andre

 5. Det han aldri har fortalt

Fra andre aviser

 1. Fylkesmannen om de to ungdomskriminelle brødrene: Oslo brøt loven

  Aftenposten
 2. Ungdom tvangsplassert på akuttinstitusjon i flere uker: – Uakseptabelt, mener professor i barnerett

  Aftenposten
 3. Innesperret

  Aftenposten
 4. Februar: Byrådet skrøt av sin nye institusjon for unge gjengangere. Ennå har ingen ungdomskriminelle flyttet inn.

  Aftenposten
 5. Ble passet på døgnet rundt i privat barnevernstiltak. Men nå er den eldste av de to kriminelle brødrene fengslet igjen.

  Aftenposten
 6. – Ansatte i barnevernet vurderer å slutte om søksmålet realiseres

  Bergens Tidende

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder