NORGERHAVEN: Her spaserer ettermiddagsskiftet som skal jobbe i fabrikken bort til arbeidet i Norgerhaven fengsel i Noordenveld i Nederland. Bildet er tatt i fjor. Foto: Tore Kristiansen

Norge forlenger ikke avtale om soning i Nederland

Regjeringen har bestemt seg for ikke å forlenge avtalen om at fanger fra Norge kan sone i Norgerhaven fengsel i Nord-Nederland.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Avtalen om soning i Nederland, som trådte i kraft 1. september 2015, har møtt kritikk fra flere hold, blant annet fra pårørende, Juss-Buss og politikere, primært fra venstresiden.

– Etter soningskøen har blitt avviklet er det ikke lengre behov for å leie fengselsplasser i Nederland. Regjeringen har derfor besluttet å ikke forlenge kontrakten om Norgerhaven fengsel, som utløper 31. august 2018, skriver Justisdepartementet i en pressemelding.

IKKE BEHOV: Soningskøen er avviklet og det er ikke lenger behov for fengselsplasser i Nederland, sier justisminister Sylvi Listhaug. Bildet er tatt da Listhaug besøkte Trandum utlendingsinternat i fjor sommer. Foto: Hallgeir Vågenes

To på én celle

– Leie av fengselsplasser i Nederland har vært en suksess. Nå er soningskøen avviklet, og avtalen med Nederland har gitt rom for å gjennomføre vedlikehold og rehabilitering av fengselsplasser i Norge. Dagens regjering fikk på plass avtalen med Nederland, og avslutter den nå når kapasitetsforholdene her hjemme er bedre, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) i pressemeldingen.

– Soningskøen skal holdes nede. Frem til Agder fengsel åpner i 2020 vil vi benytte oss av muligheten til å sette to innsatte på én celle så langt det blir nødvendig. Dette er noe også fagforeningen støtter, understreker Listhaug.

Avtalen med Nederland trådte i kraft 1. september 2015, og gjelder 242 fengselsplasser med høyt sikkerhetsnivå. To av tre nåværende innsatte er utenlandske statsborgere.

Kritikk

Kritikken mot soning i Nederland har spesielt handlet om at over en tredjedel av de innsatte blir sendt hit mot sin vilje.

Sivilombudsmannen hevdet i en rapport for snart ett år siden at de norske fangene i Nederland står i fare for å oppleve tortur og umenneskelig behandling. Det ble blankt avvist av Justisdepartementet.

les også

Lokker innsatte med skoleferie i luksusfengsel

Sivilombudsmannen mente soningsforholdene i Nederland bryter med Norges forpliktelser til menneskerettighetene.

Bruddene ble særlig begrunnet med at norske myndigheter har fraskrevet seg retten til å etterforske, påtale og straffe brudd på forbudet mot tortur og annen grusom, umenneskelig og nedverdigende behandling og straff.

Det er på høy tid å avslutte avtalen med Norgerhaven, og det er bra at den ikke forlenges. Men det skjer naturligvis altfor sent. Nederland-løsningen har vært både dyr og unødvendig, all den tid vi har ledig kapasitet i norske fengsler, sier Maria Aasen-Svensrud, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem i justiskomiteen i en e-post via partiets kommunikasjonsrådgiver.


Over 870 millioner

I dag er avtalen at fengselsplassene i Norgerhaven leies frem til høsten 2018.

Justert for valutaendringer og prisjustering har Norge er det fra 2015 til og med 2017 bevilget om lag 693 millioner kroner til leieavtalen.

Samlede utgifter knyttet til avtalen fram til 1. september 2018 forventes å være om lag 870 millioner.

les også

Hevder soning i Nederland bryter med Norges forpliktelser


Redusert soningskø

VG besøkte fengselet i mai (VG+): – Jeg føler jeg er på ferie

Etter at Norge tok i bruk Norgerhaven fengsel, er soningskøen redusert betraktelig, fra 1038 til dagens 141.

– Da vi overtok i 2013 var soningskøen på over 1200 personer. Mange ventet lenge, og i en periode på 2000-tallet ble noen sluppet ut tidligere for å kutte køen. Dette er aldri noe vi vil godta. De som blir dømt, skal raskt sone straffen, og de skal sone hele straffen, sier Listhaug som onsdag besøkte Ullersmo fengsel i forbindelse med kunngjøringen.

Les ogsåFlere vil sone i Nederland etter rykter om luksusfengsel

I Jeløy-erklæringen slo Høyre, Frp og Venstre fast at avtalen om leie av fengselsplasser i Nederland avsluttes senest når nytt fengsel på Agder åpnes. Dette fengselet skal etter planen stå ferdig i første halvår 2020.

Lokker innsatte med skoleferie i luksusfengsel

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder