NY METODE: Folkehelseminister Åse Michaelsen mener sigaretter må måles på en annen måte enn i dag for å finne ut av akkurat hvor helseskadelige de er. Foto: Frode Hansen

Sigarettavsløringen: Fire nordiske land krever endring

Norge, Danmark, Island og Finland ber EU forandre måten sigaretter blir målt på.

Reaksjonen kommer som en følge av at VG i fjor høst avdekket hvordan mikroskopiske hull i sigarettfilteret kan manipulere målingen – og at sigarettene dermed kan være farligere enn et som står på pakken.

LES ALT OM AVSLØRINGEN HER: De usynlige hullene

Nå har helseministrene i Danmark, Finland, Island og Norge gått sammen om et nordisk initiativ for å få EU til å endre den standardiserte målemetoden. I et felles brev til Vytenis Andriukaitis, EU sin kommissær for helse og mattrygghet, skriver ministrene at dagens målemetode, den såkalte ISO-metoden, ikke holder mål.

Nordisk enighet

– Jeg er glad for at fire nordiske land er enige om at vi ønsker en endring av målemetodene, sier folkehelseminister Åse Michaelsen til VG.

Sveriges helseminister har tidligere uttrykt sin bekymring over måten sigaretter blir målt på, men valgte ikke å bli med i det nordiske initiativet på grunn av den uavklarte politiske situasjonen i landet.

Mikroskopiske hull

Det var i etterkant av VGs reportasjer om ventilasjonshullene at folkehelseministeren bestemte seg for å ta kontakt med sine nordiske kolleger. I artikkelen kom det frem at sigaretter som er solgt i Norge, har mikroskopiske hull i filteret. Tobakksbransjen kaller dem ventilasjonshull, forskere kaller dem svindel.

I fem måneder jobbet VG med å dokumentere effekten av de små hullene. For første gang ble sigaretter, solgt i Norge, målt i et uavhengig laboratorium, på oppdrag fra Kreftforeningen. Intensjonen var å gjenskape hvordan et menneske virkelig røyker med ventilasjonshullene tettet for med lepper og fingre.

Flere giftige stoffer

Resultatene var klare: Med denne målemetoden inneholdt røyken langt mer tjære, nikotin og karbonmonoksid enn det som ble oppgitt på pakken og det som er lovlig i Norge.

Tobakksbransjen svarte med å si at påstandene om at sigarettene inneholdt ulovlige mengder giftstoffer var grunnløse og at de fulgte den lovfestede målemetoden.

les også

Forbrukerrådet etter sigarettavsløringen: – Myndighetene bør politianmelde

Opplysningene i VGs reportasje gjorde at jeg bestemte meg for å ta kontakt med mine nordiske kolleger. Nå vil vi sette ventilasjonshull og målemetoder på agendaen, sier folkehelseminister Åse Michaelsen.

BEKYMRET: Ventilasjonshullene i filteret og måten sigaretter blir målt på bekymrer folkehelseminister Åse Michaelsen og hennes kolleger i de nordiske landene. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Jeg har også gitt Folkehelseinstituttet i oppdrag å utrede hensiktsmessigheten av å regulere eller forby ventilasjonsløsninger i sigaretter. Denne rapporten vil, etter planen, ferdigstilles før sommeren, legger hun til.

Stor bekymring

I brevet til EU-kommissæren, som VG har sett, står det at filterhull og målemetoder er en stor bekymring i alle de nordiske landene. Ministrene påpeker at det er bransjen selv som har utviklet den standardiserte metoden som alle sigaretter blir målt etter, ikke et uavhengig organ. Også helseministeren i Nederland har bedt EU endre dagens målemetode.

I brevet råder de nordiske ministrene kommissæren om å ta en titt på denne VG-videoen for å forstå problemstillingen bedre:

Slik blir testene misvisende

– Det haster

Det var Kreftforeningen som i fjor tok initiativet til den første uavhengige målingen av sigaretter solgt i Norge. Generalsekretær Anne Lise Ryel sier hun er glad for engasjementet til ministrene i de fire nordiske landene.

GLAD: Generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel, er fornøyd med initiativet til de nordiske landene. Foto: Paul S. Amundsen / Frilans

– Vi vil rose folkehelseministeren for å handle i denne saken, sier hun.

Ryel mener det haster med å finne mer realistiske og uavhengige målemetoder.

– Dette er et viktig første steg, sier hun.

– Følger loven

Pia Prestmo er kommunikasjonsdirektør i Phillip Morris, som står bak merker som Marlboro og Petterøe. Hun sier dette om de nordiske helseministrenes initiativ overfor EU:

– Standardiserte testmetoder var aldri tiltenkt å måle den faktiske eksponeringen av tjære, nikotin og karbonmonoksid som røykere utsettes for. Målemetodene kan heller ikke gjengi en persons røykeatferd. De gir en standardisert metode for å sammenligne sigarettmerker som røykes på en identisk måte.

Det er opp til myndighetene å sette standardene for å måle tjære, nikotin og karbonmonoksidinnhold, påpeker Prestmo videre:

– Vi retter oss etter standarden som myndighetene viser til. Dersom EU velger Canada Intense-metoden som den nye målreferansemetoden, må man justere maksgrensene for tjære, nikotin og karbonmonoksid og korresponderende maksgrenser som defineres til Canada Intense-metoden, sier Prestmo.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder