Mange svarte telefon-tilbud

NYHETER

Snekkerfirmaer VG kontaktet, ga svarte tilbud direkte på telefonen, uten å legge skjul på at momsen var en høyst diskutabel unødvendighet.

Publisert:

Jo mer oppmerksomhet rundt prisen, jo svartere ble tilbudet i flere tilfeller.

Her er noen eksempler:
Norsk formidler: Formidler polske håndverkere, med norsk byggeledelse. Prisen avhenger av andelen polsk arbeidskraft. Momsen kan diskuteres: Jo mer polsk arbeidskraft, dess mer svart. Uansett greit med 50000 kroner svart, som løses ved å bruke et nytt firma som ikke har momsplikt før omsetningen er over 50000.

Litauisk firma: Tilbyr svarte snekkertjenester til 90 kroner timen. Arbeid med moms er ikke noe tema.

Litauisk firma: Tilbyr utleie av faglærte håndverkere fra 220 til 250 kroner timen. Det er et forhandlingsspørsmål om prisen skal være med eller uten moms.

Polsk firma: Gir to priser på jobben etter å ha sett tegningene, én med og én uten moms.

Norsk byggmester: Jobber ikke svart selv, men når lav pris blir tema, tilbyr han svart kollega som får de beste faglige referanser.

Norsk formidler: Formidler litauiske håndverkere, som du selv skal være arbeidsgiver for, for 100 kroner timen. Angivelig fullt lovlig og registrert, du må betale arbeidsgiveravgift, men ikke moms.

Her kan du lese mer om