FJERNET: Demonstranter i samisk kofte ble båret bort av politiet da de sperret inngangen til flere av regjeringens bygg.

Flertallet vil ikke rive turbinene på Fosen

Hver tredje innbygger støtter Fosen-aksjonistenes krav om å rive vindturbinene på Fosen, ifølge en fersk VG-undersøkelse. – Jeg tør ikke å ha høye forventninger, sier aksjonsleder Elle Nystad.

Publisert:

I over en uke holdt aksjonistene stand rundt departementene i Oslo, for å få oppmerksomhet rundt Fosen-saken. Reindriftssamer på Fosen hadde vunnet fram i Høyesterett, som slo fast at to vindkraftanlegg ble bygget ut i strid med deres rettigheter.

Men 500 dager senere var vindturbinene fortsatt i drift, uten en løsning i sikte.

Aksjonistene krever at de rives. Regjeringen ønsker at de skal få stå.

VG har bedt Respons analyse spørre 1000 innbyggere. Støtter de aksjonistenes krav om at vindturbinene på Fosen skal rives?

KRAV: Aksjonene startet da det var gått 500 dager etter reindriftssamene på Fosen vant mot staten i Høyesterett, uten at vindturbinene på Fosen ble stanset.

Før hun får vite tallene, svarer aksjonsleder Elle Nystad i NSR NouratNSR NouratUngdomsutvalget i Norske Samers Riksforbund at hun ikke tør å håpe på for stor oppslutning.

– Vi fikk veldig mye støtte under demonstrasjonene. Samtidig har det vært mye motstand også. Jeg tør ikke ha for store forventninger til om folk står sammen med oss i solidaritet i dette kravet, sier Nystad.

– Hvordan opplevde du den motstanden?

– Samer har blitt kalt grådige av en redaktør i en avis. Det har vært veldig mye debatt om vindkraft i Nord-Norge nå. Det har vært blandede meninger blant jusprofessorene, men den største motstanden møtte vi i Aasland, sier Nystad, med en henvisning til regjeringen og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

33 prosent for, 44 prosent imot

Reindriftssamene på Fosen sier at de ikke kan se en løsning der turbinene ikke truer deres reindrift. Det er ikke klart hva riving vil innebære, eller hva alternativet til riving er.

44 prosent av de 1000 som svarte på spørreundersøkelsen sier at de er enig med regjeringens ønske om å ikke rive turbinene.

Hver tredje spurte, altså 33 prosent, støtter kravet fra aksjonistene om at vindturbinene må rives.

En forholdsvis stor gruppe, med 23 prosent, svarer at de ikke er sikre.

– Det er mange som har vist støtte til kravet og jeg verdsetter alle dem, sier Nystad om meningsmålingen.

Aksjonslederen tror svarene ville blitt annerledes hvis menneskerettighetene hadde blitt inkludert i spørsmålet.

– Nå handler dette spørsmålet om vindkraft. Dere kunne spurt om de støtter at vindturbinene skal rives «fordi de utgjør et menneskerettighetsbrudd». Det hadde vært interessant å se om dere hadde fått andre svar da, sier Nystad.

Hun tror ikke at hvis spørsmålet fokuserte på at vindkraftanleggene utgjør et menneskerettighetsbrudd ville færre svart at de godtar det.

REIN: Storheia vindpark er et av to vindkraftanlegg i kjernen av Fosen-saken. Turbinene står i vinterbeitet til reindriftssamene på Fosen. Det var et brudd på samenes rettigheter da tillatelsene til anleggene ble gitt, ifølge Høyesterett.

Like mange for vindkraft

– Det er menneskerettighetene dette handler om. Ikke om man er for eller mot vindkraft. Dette kan tolkes som at det er helt greit for Norge at de begår et menneskerettighetsbrudd også, sier Nystad.

For det er nær akkurat like mange som er for vindkraft generelt, som ønsker at at vindturbinene på Fosen skal få stå.

I en annen undersøkelse har Respons analyse også spurt 1000 nordmenn om hvordan de stiller seg til vindkraft på land, generelt.

46 prosent svarer at de stiller seg positive, mens 34 prosent sier at de er negativ. Resten er usikre.

Det er en stor endring fra hva innbyggerne svarte på samme spørsmål for tre år siden.

Her er en oversikt:

I 2020 hadde motstanden mot vindkraft vært høy mange steder, med bitre konflikter rundt vindkraftprosjekter i flere lokalsamfunn. Da svarte 36 prosent at de var negative til vindkraft, mens 43 prosent var positive.

Vekten har flyttet seg. Nå er det større optimisme til vindkraft generelt.

– Jeg kan ikke spekulere i hvorfor folk er imot riving av turbinene, men jeg skulle ønske folk forsto saken og bruddet på samers rettigheter bedre.

– Dette har fra starten vært en sak der samers rettigheter var i konflikt med det regjeringen mente var storsamfunnets interesse. Hvor avhengig er dere egentlig av flertallets støtte?

– Høyesterett var klar på at det er dette vi har menneskerettighetene til. Vi er helt avhengig av å ha dette vernet for at vi skal kunne holde på vår kultur. Da er det ikke noe som storsamfunnets interesser kan veies opp mot, sier Nystad.

NSR NOURAT: Elle Nystad leder ungdomsutvalget i Norske Samers Riksforbund, et politisk parti med innvalgte politikere på Sametinget.
Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no