FORESLÅR VEIPRISING: I det nye forslaget blir det lagt opp til at hver enkelt bil må ha en elektronisk brikke som registrerer hver tur og teller antall kilometer bilen kjører og hvor. Foto: NTB SCANPIX

Foreslår å fjerne bompenger, fergebilletter og bilavgifter i ny rapport

I en rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI) forslås det at et nytt system for veiprising bør erstatte dagens bompenger og de aller fleste bilavgifter. Det skal gi lavere kostnader i distrikts-Norge.

 • NTB
 • Bjørn Haugan

I forslaget blir det lagt opp til at hver enkelt bil må ha en elektronisk brikke som registrerer hver tur og teller antall kilometer bilen kjører og hvor.

Konsekvensen er ifølge TØI at bilkjøring på landsbygda blir billigere, mens det blir dyrere å kjøre i byene, melder NRK.

– Store fordeler

– På bygda vil veiprisingen ifølge forslaget bety en avgift på rundt 20 øre per kilometer. I byene må vi regne med at det koster 4-5 kroner kilometeren i rushtiden, sier forsker Lasse Fridstrøm i Transportøkonomisk institutt til NRK.

VG-spesial: Den jævla bommen

Forslaget går ut på at bompenger, fergebilletter og de aller fleste bilavgifter skal erstattes av allmenn veiprising.

I forslaget skriver TØI at en «basiskilometeravgift» på 20 øre ville være tilstrekkelig for bensin-, diesel- og elbiler. I rapporten definerer TØI klimagassutslipp, lokal forurensing, veislitasje, støy, trafikkulykker og tidstap på grunn av kø som «ulemper».

– Systemet vil innebære meget store fordeler sammenliknet med dagens system, så sant det designes etter samfunnsøkonomiske prinsipper, sier forsker Lasse Fridstrøm som har skrevet rapporten - i en pressemelding.

Les rapporten her: 800 000 elbiler i 2025 hvis salgsveksten fortsetter

Overgang fra dagens veifinansieringssystem til allmenn veiprising, vil innebære - en radikal omlegging og mental omstilling, fremholder han:

– Den tradisjonelle tankegangen om at bilistene skal betale i henhold til hva det har kostet å bygge veien, må skrotes. I stedet skal hver trafikant betale for de plager de påfører andre. På alle offentlige veier og for alle motorkjøretøy skal det oppkreves en kilometeravgift som varierer med hvor stor ulempe den enkelt biltur gir opphav til hos andre enn bilføreren selv, sier Fridstrøm.

20 ganger så stor ulempe i byene

TØI skriver at det er bred politisk og faglig enighet om at dagens bilavgiftssystem, hvor drivstoffavgifter inngår som en vesentlig komponent, må revideres etter hvert som en stadig større del av bilparken elektrifiseres.

– Et system med veiprising representerer betydelige tekniske utfordringer. Men kanskje vel så viktig er det å få til en debatt om hvilke prinsipper som bør legges til grunn, sier Fridstrøm.

Han håper rapporten vil bidra til både en faglig og politisk debatt om dette.

Selv om for­målet med veiprising ikke er å gi staten store inntekter, vil dette uvegerlig være effekten. Man trenger altså ikke å bekymre seg for at dette ikke vil gi penger til ny infrastruktur.

– Ved å prise alle trafikkulempene på riktig måte får vi veifinansieringen så å si på kjøpet, sier Fridstrøm.

I rapporten heter det at ulempene med bilkjøring i spredtbygde områder er små. I rushtiden i byene er ulempen ifølge TØI 20 ganger så stor som på landsbygda.

– Her er det mye å vinne på å kutte trafikktoppene og redusere støyen, og dessuten begrense luftforurensingen, særlig på kalde og tørre vinterdager, står det i rapporten.

Ap positiv

Ap-talsperson Sverre Myrli er positiv.

– Det er gledelig at TØI er enig med Ap om at vegprising er interessant og bør utredes nærmere. Ap har fremmet et lignende forslag i Stortinget som de borgerlige partiene har stemt ned. Der tok vi til orde for å utrede GPS-basert vegprising til erstatning for bompenger. Vi har ikke tatt stilling til om det er riktig å legge alle bilavgifter inn i en ordning med vegprising.

Han legger til:

Datatilsynet har stilt seg positive til en utredning av vegprising, men jeg understreker at dette ikke er en blankofullmakt. Vegprising innebærer personvernutfordringer som må løses. Dette er en forutsetning for Aps støtte til en slik løsning.

Advarer

NAF er kritisk, men åpen.

– NAF advarer mot å legge bompenger inn i et nytt system for veiprising, slik TØI gjør i denne rapporten. Finansiering av vei og infrastruktur, slik bompenger brukes i dag, bør holdes separat fra regulering. Legger man bompenger inn i veiprising gjentar man bare feilene fra i går. Samtidig er vi positive til en utredning av veiprising for å for å se om dette kan erstatte de andre bilrelaterte avgiftene, som drivstoffavgift, trafikkforsikringsavgift og engangsavgift, sier senior kommunikasjonsrådgiver Ingunn Handagard i NAF.

– Veiprising kan være en måte å flytte avgiftene fra kjøp til bruk av bil. Det gir muligheter for å skille mellom kjøring i by og distriktene slik at det blir billigere å bruke bilen der man ikke har alternativer, og kan være en fleksibel måte å regulere trafikken på i byene. Men det kan også medføre noen ulemper, som at de som har råd til ny bil vil forurense mindre og betale lavere satser. Det er derfor behov for en grundig utredning av hvordan veiprising eventuelt vil virke, slik at ikke enkeltgrupper kommer dårlig ut.

Flere artikler

 1. Vil fjerne bompenger, fergebilletter og bilavgifter

 2. Dette betyr bompengeskissen for bilistene

 3. Forståelig opprør mot bompenger, men ....

 4. Kilde til VG: Bompengeskisse til mer enn 20 milliarder

 5. Bompengeskyllebøtte i partilederdebatten: – Erna snur kappen etter vinden

Fra andre aviser

 1. Ny rapport foreslår å fjerne bompenger, fergebilletter og bilavgifter

  Aftenposten
 2. Aftenposten mener: Det er åpenbart fornuftig med veiprising

  Aftenposten
 3. Ei meir rettferdig bilavgift

  Bergens Tidende
 4. Kort sagt, fredag 25. oktober

  Aftenposten
 5. Veiprising havner på bordet til den neste samferdselsministeren

  Fædrelandsvennen
 6. Hareide: Det må lønne seg å reise miljøvennlig

  Bergens Tidende

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder