EN AV FIRE SLITER: En stor britisk undersøkelse viser at 24 prosent av 14-årige jenter og 10 prosent av 14-årige gutter hadde opplevd depresjon. FOTO: SCANPIX

Fersk studie: En av fire 14-årige jenter deprimerte

En stor engelsk studie som ble publisert denne uken viser at et alarmerende stort antall unge tenåringsjenter er deprimerte allerede i 14-årsalderen.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Forskere ved University of Liverpool og University College London har analysert innsamlet informasjon fra mer enn 19 000 barn født i 2000 og 2001, som har deltatt i et gruppestudium som har pågått siden 2003.

Da barna i studien var 3, 5, 7 og 11 år, var det foreldrene deres som svarte på spørsmål om barnas psykiske helse. Da barna i studien ble 14, svarte de selv på spørsmål om sin mentale tilstand.

Og, resultatet som er publisert i National Children's Bureau viste altså at 24 prosent av 14-årige jenter og 10 prosent av 14-årige gutter hadde opplevd depresjon, ifølge Science Daily.

Familieinntekt avgjør

I studien ble det også forsket på sammenhengen mellom barnas symptomer på depresjon og familiens inntekt. Forskerne fant at 14-åringer fra familier med god økonomi i mindre grad risikerte å få depressive symptomer enn 14-åringer som hadde lav-inntekts bakgrunn.

Forskerne oppdaget også at barnas mentale helsetilstand var ganske lik for jenter og gutter i barndommen. Ifølge foreldrenes rapportering økte andelen deprimerte barn fra 7 prosent i 7-årsalderen til 12 prosent i 11-årsalderen, for begge kjønn. Men, da barna kom over i puberteten, i 14-årsalderen, rapporterte jentene i mye større grad enn guttene problemer med angst og depresjon, ifølge det britiske helsedirektoratet NHS .

National Health Service mener også at det er viktig å modifisere funnene i rapporten:

"Selv om statistikken er bekymringsfull, er det viktig å merke seg at dette er svar på spørreskjemaer, og ikke legestilte diagnoser. Så de reelle tallene på depresjon hos tenåringer er trolig noe lavere. Uansett, det er en stor bekymring at så mange barn sliter med psykiske problemer.", skriver nhs.uk

Adferdsmønstre som utagering, slåssing og opprørskhet sank fra spebarnstid til femårsalder. Men, derfra økte denne adferden i gjennomsnitt til 14-årsalderen. Ikke overraskende viste studien at guttene hadde større sannsynlighet for å utvikle adferdsproblemer gjennom barndom og tidlig pubertet.

Slår alarm: Flere unge legges inn med stresslidelser

Dr. Praveetha Patalay, University of Liverpool's Institute of Psychology, Health and Society, hovedforfatter i studien, sier det har vært økt fokus barns mentale helse de siste år.

- Men, vi har manglet gode, representative tall på omfanget av mentale problemer for denne generasjonen, sier hun til Science Daily.

— Kritisk punkt

Anna Feuchtwang, lederen for det britiske Barne, ungdoms- og familiedirektoratet sier denne studien er et viktig funn.

— Når en fjerdedel av 14-årige jenter viser tydelige tegn på depresjon, er det nå utvilsomt klart at dette problemet har nådd et kritisk nivå, sier hun og fortsetter: - Det er bekymringsfullt at foreldre undervurderer sine døtres mentale helsebehov.

Fikk du med deg? Norske forskere med kreft-gjennombrudd

Anne Kristine Bergem, lege og spesialist i voksenpsykiatri bekrefter at de høye tallene fra den britiske studien harmonerer med norske undersøkelser.

— Det er ikke så mange år siden Folkehelseinstituttet kartla den depresjon blant unge i Norge. Da kom det frem at mellom 15 og 20 prosent av unge mellom 3 og 18 år hadde problemer med angst og depresjon. Så tallene høres ikke spesielt store ut, sier hun.

Ungdata: Her kan du se hvor ungdom er mest deprimert i Norge

Bergem mener at denne utviklingen må tas på største alvor.

— Vi vet ikke hvorfor og kjenner ikke årsaken til denne betydelige økningen. Her trengs det å gjøre mye mer forskning. Vi er nødt til å finne ut hva det er som gjør ungdommene våre så deprimerte, slik at vi kan gjøre noe med det.

— Hva tror du er årsakene til økningen?

— Det kan være prestasjonssamfunnet vi lever i. Det kan skyldes økt forventningspress eller usunt kroppspress. Men vi vet dessverre altfor lite om årsakene til depresjon blant våre unge, sier hun.

Ifølge Kristian Kise Haugland, styreleder i Mental Helse er det spesielt to ting som har skjedd som kan forklare denne økningen.

— På skolen er man stadig mer opptatt av å måle prestasjon. Man blir fortalt fra tidlig alder at det er prestasjonen og ikke innsatsen som er viktig. Det andre som virker forsterkende er måten vi deler ting på i sosiale medier. For vi deler ofte bare glansbildene av oss selv, og skjuler at vi er noe mer enn prestasjon og suksess, sier Kise Haugland.

Martine (19): Forteller om ensomheten

Uansett, kan man ikke med sikkerhet si at jenter er mer deprimerte enn gutter, mener Bergem.

— Men, hvorfor er tallene så høye for jenter i forhold til gutter?

— Det kan det være mange forklaringer på. Vi ser at voksne kvinner er flinkere til å oppsøke helsehjelp. Kvinner har ofte et språk som bedre uttrykker hva som plager dem og de er nok mer i kontakt med sine følelser enn menn. Kanskje er det slik hos ungdom også? Det kan også være at selve spørsmålene i undersøkelsen i mindre grad "treffer" gutter enn jenter, sier hun.

Hvorfor jenter i større grad rapporterer om depresjon og angst, er det vanskelig å finne årsaken til, mener Kise Haugland.

— Men, hvis man for eksempel ser på litteratur og film så finnes det knapt noen kvinnelige anti-helter. Det kan kanskje vise oss hvordan vi ser på menn sammenlignet med kvinner med hensyn til hvilke forventninger vi mener de skal leve opp til. Menn har i sosiale sammenhenger kanskje et større rom eller spekter for å vise annerledeshet og det å ha lov til å mislykkes med ting, sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder