SKUFFET: Martin Sagrera (84) er skuffet over at USA, Kina og Russland ikke bidrar mer. Han har laget plakater til klimastreikerne i Madrid. Foto: Runa Victoria Engen

Klimaforhandlingene: – Landene er mistenksomme mot USA

MADRID (VG) Dårlig stemning forsinker klimaforhandlingene. – Det er en stor mistenksomhet i rommet, sier Isabella Lövin, Sveriges klimaminister.

– Det går tregt, og det har gått tregt i to uker nå, sier Sveriges klima- og miljøminister Isabella Lövin til VG.

Alle verdens nasjoner skal bli enige om alt, i flere sentrale spørsmål under FNs klimakonferanse COP25.

Fristen er fredag kveld, men landene står altfor langt fra hverandre i forhandlingene.

Ifølge den svenske klimaministeren er hovedgrunnen at president Donald Trump har begynt prosessen med å dra USA ut av Parisavtalen. Selv om USA fortsatt formelt er med, og deltar i forhandlingene.

– Etter at USA trakk seg ut av avtalen har de andre landene blitt mistenksomme. De er usikre på om USA vil bidra økonomisk, og om de vil kutte sine utslipp, sier Lövin.

– Da vi vedtok Parisavtalen var det en eufori i rommet, og man følte at nå skal vi gjøre dette sammen. Nå er det preget av mistenksomhet landene imellom, sier Lövin.

NORDISK: Klimaministerne fra Finland, Norge og Sverige på pressemøte i Madrid. Foto: Runa Victoria Engen

– Land utnytter situasjonen

Landene er usikre på om USA kommer til å bidra økonomisk, og om de kommer til å kutte sine klimautslipp, sier Lövin.

– Det blir utnyttet av andre land som ikke har høye klimamål. De som ikke vil gi opp fossil brensel, og som beskytter sin egen økonomi. Nå har man skapt mange nye spørsmål som drøyer ut forhandlingene og ikke tar oss fremover, sier Lövin.

– Så USAs utmelding er sentral i at dette tar tid?

– Ja, det er min vurdering at det har skapt en veldig dårlig stemning. Det er en stor forskjell fra da USA og EU sammen var pådriver for en god Parisavtale, og nå når EU står alene.

Det er dette som ligger bak at flere allerede avklarte temaer plutselig ble tatt til omkamp i forrige uke, ifølge klimaministeren. Spørsmål om menneskerettigheter for kvinner og urfolk, for eksempel.

FERDIG: Ola Elvestuen har hatt et ekstra ansvar for forhandlingene om hjelp og støtte til landene som får de verste følgene av klimaendringene. Foto: Runa Victoria Engen

Elvestuen: – Svært krevende

Norges klimaminister, Ola Elvestuen (V) har ført forhandlinger om temaet tap og skade, altså hvordan landene sammen skal betale for tiltak i landene med størst tap og skade på grunn av global oppvarming.

De fattigste landene opplever nå hyppigere ekstremvær og flom, tørke og skogbranner, eller økende havnivå og nye sykdomsepidemier.

– Det har vært svært krevende, sier Elvestuen.

Forhandlingene pågikk til klokken tre natt til fredag, før de kunne levere et forslag til en avtale.

– Vi har laget en tekst som vi tror skal være et kompromiss. Vi tror at den skal være god nok til at den blir landet og går igjennom, men landene må ha et ønske om å bli enige, sier Elvestuen.

Noen av de rike landene, som USA, vil ikke gå inn på spørsmålet om å rike land skal betale for skadene de har påført de fattige landene.

Det er bare aktuelt å sørge for økonomisk støtte til tiltak, som varslingssystemer og forebygging. Samt nødhjelp og tilpasning til de ødeleggelsene som ikke kan unngås.

Det har skuffet mange av de unge og representanter for urfolk på konferansen. Fredag demonstrerte de flere steder på konferanseområdet.

– Vi må påvirke politikerne. Jeg er skuffet, særlig over USA, Kina og Russland, som ikke gjør nok, sier Martin Sagrera (84), med sine hjemmelagde skilt til de streikende.

USA, Australia og Kina imot klimamål

En annen betent diskusjon er en tekst som skal forplikte land til å øke sine mål om klimagassutslipp. Alle landene har frist til å oppdatere sine klimamål i februar.

Noen sterke land vil ikke skrive under på en tekst som forplikter dem til å levere nye og høyere mål om utslippskutt.

Det er USA, Kina og Australia som er de sterkeste motstemmene. USA og Kina utgjør det to landene med høyeste klimagassutslipp i verden.

– I dag eller i morgen får vi svaret på hvor vellykket denne klimakonferansen har vært. Det viktigste blir hvor sterkt signal vi sender om ambisjonene våre, sier Elvestuen.

I går gikk alle land i EU, med unntak av Polen, med på et felles mål om at Europa skal bli karbonnøytrale innen 2050.

– Det EU gjorde i går er virkelig viktig. Det sendte en viktig beskjed om at vi ikke bare skal kjøpe store klimakutt i andre land, vi skal også gjøre leksen vår hjemme, sier Lövin.

Gir unge viktig rolle

– Alle har fått gjennomslag for noe, men alle må også flytte seg litt, sier Elvestuen.

Den svenske klimaministeren har likevel håp om at en god pakke med avtaler kan landes i dag.

Hun gir de mange unge deltagerne ved forhandlingene ros for å ha holdt dem i ørene.

– Unge ser på oss og sier at «hvis dere mislykkes tilgir vi dere aldri». Det er et godt budskap, sier Lövin.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder