NOTERE FOR HÅND: Flere sanser brukes når du noterer for hånd. Foto: Line Møller

Hjerneforsker: Håndskrift er bra for hukommelsen

Når du skriver for hånd husker du det du skriver bedre, enn om du noterer på PC, mener forskere. Grunnen er at du bruker større deler av hjernen.

Skal elever skrive notere på PC eller notere med hånd?

Først ble det diskutert, siden har flere og flere forskere påpekt: vi husker bedre det vi skriver for hånd. Nå har hjerneforsker og professor i nevropsykologi ved NTNU, Audrey van der Meer og Ruud van der Weel ved Institutt for psykologi testet 18 studenter, og sett på hva som skjer i hjernen når vi skriver på ulike måter.

Resultatene er publisert i Educational Psychology.

– Vi ser at hjernen fungerer helt ulikt når en noterer på skjerm og når en noterer for hånd. På tastaturet bruker du en og samme bevegelse. Håndskrift krever at mer intrikate håndbevegelser. I tillegg bruker du øynene, hører pennen mot papiret. Kort sagt: du bruker kroppen og sansene mer. Større områder i hjernen blir aktivert og for at de ulike delene i hjerne skal kommuniserer med hverandre svinger nevronene usynkront. Det åpner for bedre sansemotorisk læring – vi husker bedre fordi flere sanser blir aktivert, forklarer van der Meer.

I tillegg må vi reflektere mer under selve skriveprosessen.

– Er du trent på PC og taster like raskt som du snakker, vil notater gi deg en falsk trygghet på at du husker det du skriver. Å skrive for hånd går ikke like fort. For å få med deg det viktigste må du tenke deg om, kanskje bruke stikkord og finne essensen. På den måten har du allerede gjort stoffet til ditt eget. Når du skal lese til eksamen, og tar frem notatene, vil stoffet komme raskere tilbake. Derfor får du aldri samme effekt om du bruker en kamerat sine notater, forklarer van der Meer.

Ulik praksis

Ulike land har ulik PC-praksis i småskolen.

Audery van der Meer slår et slag for håndskriften. Det er positivt for hjerneutviklingen deres, mener hun

van der Meer trekker frem Finland. Der begynner småskolebarna skriveopplæringen sin på PC og, ifølge forskeren, har problemer med å gjenkjenne bokstavene når de får dem presentert.

– Det er annerledes når du lærer bokstavene ved å skrive dem, mener van deer Meer.

les også

Vil stimulere elevene til å velge flere språk

– Læringen skjer ved at du må bevege armen i intrikate bevegelser som kan være utfordrende for små barn. Det krever både konsentrasjon og en slags kroppsbeherskelse. Når du bruker flere sanser vil du gjenkjenne bokstavene lettere.

Andre forskere har også påpekt at bevegelses-dynamikken, eller muskelminnet, blir direkte koblet til evnen til å stave. Ved å gjenta bestemte bevegelser med pennen blir de automatiske.

I Norge påpeker Skrivesenteret, som er et nasjonalt senter for skriveforskning, at håndskrift er et grunnleggende kommunikasjonsmiddel, og at det bør skje parallelt med at elevene også får lære seg å bruke data som skriveverktøy.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder