Slik blir regionene: Nye oppgaver og lavere politikerlønninger

Regjeringens regionreform er sikret av KrF. Nå skal en rekke oppgaver oppføres til de nye fylkene – og politikernes lønninger skal kuttes i.

Artikkelen er over ett år gammel

Mandag ettermiddag ble det klart at det fremdeles er flertall for at Troms og Finnmark slås sammen med tvang, og at Viken-regionen realiseres.

Med fortsatt støtte fra KrF ligger regionreformen fra 2017 fast: Enigheten betyr at Norge får 11 fylker. I tillegg til at det skal bli færre politikere skal det også bli mindre lukrativt å jobbe som politiker lokalt.

– Er det et mål å kutte lønningene og godtgjørelsene til politikerne regionalt, spurte VG på pressekonferansen.

– Jeg er glad for at vi med dette viderefører enigheten mellom regjeringspartiene og KrF om at regionreformen skal redusere byråkratiet, med færre ansatte i administrative stillinger, færre heltidspolitikere på regionalt nivå og mer ressurser til tjenester for innbyggere og næringsliv, svarer Kari Kjønaas Kjos, kommunalpolitisk talskvinne i Frp.

– Sammen forplikter vi oss til å sørge for at politikergodtgjørelsene er moderate og har bred legitimitet, og få på plass retningslinjer for godtgjørelse til folkevalgte på regionalt nivå. For Frp er dette svært viktig. Vi er også tilfreds med at vi med dette flytter makt fra Fylkesmannen til fylkeskommunen, og slik styrker demokratiet, fortsetter Kjønaas Kjos.

Fikk du med deg? Anklager regjeringen for å strekke regelverket for å slå sammen Troms og Finnmark

Skal styrke Nord-Norge

Formelt skal dette opp i Stortinget i høst, men med KrF om bord har regjeringen sikret flertall når den tid kommer.

Lavere politiker-lønninger blir heller ikke den eneste konsekvensen av den nye enigheten mellom regjeringspartiene og KrF. Det gjennomføres også en såkalt oppgaveoverføring til de nye regionene. Den betente sammenslåingen i nord har fått et eget avsnitt med punkter som skal innebære en styrking av regionen:

• Forvaltning av tilskudd til kvensk språk og kultur overføres til Troms og Finnmark fylkeskommune

• Omlag halvparten av midlene over tilskuddsordningen Arktis 2030, som involverer nordnorske aktører overføres til fylkeskommunene i Nord-Norge.

• Fylkeskommunenes involvering i planleggingen av gjennomføring av møter i Arktisk Råd sikres/styrkes og tydeliggjøres gjennom utarbeidelsen av målsettinger, regler og rutiner for samarbeidet mellom aktørene.
Det etableres et sekretariat for Nordområdeforum i Vadsø.

• Partene oppfordrer fylkeskommunene i Troms og Finnmark til å ta vesentlig mer hensyn til Finnmark og Vadsø i fordeling av arbeidsplasser i den nye fylkeskommunen, særlig med henblikk på fordelingen av fylkesadministrasjonen.

Astrid Meland kommenterer: Dette blir kaotisk uansett

Sterke reaksjoner

Ap-leder Jonas Gahr Støre anerkjenner stortingsflertallet, men kaller forhandlingene problematiske.

– De kjører igjennom dette, koste hva det koste vil, for å vise en slags handlingskraft, sier Sp-leder Slagsvold Vedum på sin side.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes kaller tvangssammenlåingene udemokratiske.

KrF, som altså sikrer regjeringen flertall for den omstridte reformen, møter også motstand fra egne rekker.

Randi Karlstrøm (KrF), som er leder for aksjonsgruppa ForFinnmark, og tidligere har sittet i finanskomiteen for KrF, mener saken fortsatt ikke er avgjort.

– Dette skal igjennom Stortinget og en politisk prosess uansett. Når det gjelder tvangssammenslåingen, så gir vi oss aldri. Det blir en sak både i kommune- og stortingsvalget framover, sier hun til VG.

Nye oppgaver

For øvrig skal de nye regionene få flere oppgaver innen en rekke felter, og flere skal utredes.

Klima og miljø

Regjeringen mener klimamålene forutsetter at arbeidet med dem integreres i de nye regionene, og styrker deres kontroll over blant annet vannkraft.

Integrering

Regionene får større ansvar for få innvandrere inn på arbeidsmarkedet, og integrering for øvrig. Flere av oppgavene til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet legges til de nye regionene.

Næringsutvikling og næringsrettet forskning

Regionenes rolle som næringspolitisk aktør skal styrkes, ifølge regjeringen. Deler av oppgavene som nå ligger hos Selskapet for Industrivekst (SIVA) og Innovasjon Norge skal flyttes. Det er en målsetting å styrke de regionale forskningsfondene.

Folkehelse

Utenom tilsyn, legges Fylkesmannens folkehelse-oppgaver over til de nye regionene.

Barnevern

Det skal utredes om det å overføre Bufetats oppgaver til de nye regionene vil kunne styrke tilbudet til utsatte barn og familier.

Oppgavene skal overføres med ressurser, heter det i listen med punkter fra regjeringen og KrF. Samtidig åpnes det for såkalte piloteringsordninger som skal avdekke om de nye regionene kan overta flere oppgaver enn de som nå formelt skal overføres.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder