MER TRAFIKK: Oslobyråd Lan Marie Nguyen Berg mener det blir mer trafikk på E18 inn til Oslo med 3x3 motorvei slik samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ønsker. Her fra E18 i Sandvika. Foto: Mattis Sandbald
MER TRAFIKK: Oslobyråd Lan Marie Nguyen Berg mener det blir mer trafikk på E18 inn til Oslo med 3x3 motorvei slik samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ønsker. Her fra E18 i Sandvika. Foto: Mattis Sandbald

Solvik-Olsen hevder byrådet ikke forstår Oslopakke 3-avtalen

NYHETER

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) og Lan Marie Nguyen Berg (MDG) er i full ordkrig om planene for E18.

  • Inger Lise Hammerstrøm
Publisert: Oppdatert: 21.11.16 14:37

Samferdselsministeren baserer kritikken på et innlegg forfattet av Oslo-byrådene Lan Marie Nguyen Berg (MDG) og Hanna E. Marcussen (MDG) i VG på fredag. Der hevdes det blant annet at første del av E18 i Oslopakke 3-avtalen er nedskalert. Feil, mener samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– Hvis Oslo byrådet tror at Oslopakke 3 er nedskalert, så har de enten ikke forstått avtalen, eller så prøver de å refortolke den, hevder samferdselsministeren.

– Hva er det Oslo-byrådet ved Nguyen Berg og Marcussen ikke forstår?

– Avtalen er tydelig på at hele strekningen skal bygges ut, og Vegvesenets plan er fortsatt motorvei med 3+3 felt samt egen kollektivtrasé. 2+2 løsningen gjelder kun for en begrenset strekning under byggeperioden, og skal være 3+3 når veien er ferdig. Det er altså ikke en nedskalering av prosjektet, men en praktisk tilnærming inntil alt er ferdig, sier Solvik Olsen.

Les også: Oslopakke 3 koster Jeanette 12 000 kroner ekstra i året

– Vi må øke kapasiteten i transportsystemet

Nguyen Berg og Marcussen er kritiske til denne utvidelsen, og mener veiutvidelse på motorveier vil føre til økt trafikk, ikke mindre trafikk.

Solvik Olsen viser til at Oslopakke 3 vil gi egen kollektivtransport trase med flere stoppesteder i lokalsamfunnet på strekningen mellom Bærum og Oslo. I tillegg til sykkelvei som går utenom motorveien.

– Tror du folk lar bilen stå når veiene blir mer effektive?

– Når T-bane og buss går oftere og raskere tror jeg flere vil velge denne transportmåten, sier Solvik Olsen.

Han mener befolkningsveksten stiller større krav til motorveier inn til byene i fremtiden.

– Med mindre byene avfolkes vil vi i fremtiden få flere håndverkere, gods- og varetransporter samt mer utrykningskjøretøy på veiene, sier Solvik Olsen.

Han mener Miljøpartiets løsning om å begrense kapasiteten på veinettet ikke vil bidra til en bedre hverdag for hverken varetransport, buss eller bilister. Folk kommer ikke til å sitte hjemme, vi må øke kapasiteten i transportsystemet hevder Solvik-Olsen.

Bakgrunn: Dette er Oslopakke 3: Mer bompenger og nye T-bane

– Mistolker avtalen med vilje

Byråd for miljø- og samferdsel i Oslo kommune, Lan Marie Nguyen Berg, synes det er spesielt at Solvik-Olsen hevder de ikke forstår planene.

– Jeg tror heller samferdselsministeren mistolker avtalen med vilje fordi han ikke liker den, sier hun og viser til forrige lokalvalg hvor Oslo-innbyggerne ønsket mindre biltrafikk og kø, ren luft og en klimavennlig hovedstad:

– Dette reflekteres med tiltak i Oslopakke 3-avtalen, sier hun.

Les også: Oslopakke 3-forhandlingene: Foreslår kr. 76,50 i bompris i rushtiden

– Stemmer det at dere ikke har forstått at 2+2 løsningen kun gjelder for en begrenset strekning under byggeperioden, slik Solvik-Olsen hevder?

– I Oslo forholder vi oss til avtalen og jeg oppfordrer Solvik-Olsen til å lese den. Avtalen er tydelig på at vi kun er enige om utformingen av veien fra Lysaker til Strand, sier Berg.

Etter lange og krevende forhandlinger i sommer ble det blant annet vedtatt at E18 vil bli utvidet med 1,5 kilometer fra Lysaker og vestover til Strand i Bærum.

Utformingen av resten av strekningen vil være gjenstand for forhandlinger om Oslopakke 3 skal reforhandles i 2020.

Nguyen Berg støtter ikke Solvik Olsens tese om at trefelts motorvei vil bidra til mindre persontrafikk.

– Den strider med klimaforliket, og vil føre til enda mer kø, biltrafikk og problemer med farlig luftforurensing og klimagassutslipp. Det er forskerne samstemte om, hevder Berg.

VG-kommentar: I kveld kan det ryke for Erna

Artikkelen fortsetter under bildet.

Synes det er ironisk at Solvik Olsen kommer med dette nå

Berg viser til en nylig vurdering som rådgiverselskapet COWI har gjort av Oslopakke 3-avtalen. Den viste at de nye bompengene og rushtidsavgift vil gjøre fremkommeligheten for næringstrafikk og kollektivtrafikk betydelig bedre.

– De utdaterte planene for E18 vil føre til mer kø, luftforurensing og økte klimagassutslipp i Oslo, så vel som Asker og Bærum. Det er stikk i strid med klimaforliket, men det er ingen overraskelse at Solvik-Olsen blåser i klimaet og Oslofolks helse og heller ønsker å bygge vei og pumpe flere biler inn i hovedstaden.

Det er ikke Solvik Olsen enig i:

– Jeg klarer ikke forstå hvorfor MDG ikke ser at dagens naboer til motorveien vil få mindre støy og utslipp når motorveien legges utenom lokalsamfunnet i tunnel, sier han.

Nguyen Berg stusser over tidspunktet for Solvik-Olsens uttalelse.

– Det er jo ironisk at Solvik-Olsen kommer med dette akkurat nå som regjeringen holder på å sprekke fordi de ikke klarer å kutte utslipp.

Les også: Krisemøte om budsjettet

Her kan du lese mer om