MER TRAFIKK: Oslobyråd Lan Marie Nguyen Berg mener det blir mer trafikk på E18 inn til Oslo med 3x3 motorvei slik samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ønsker. Her fra E18 i Sandvika. Foto: Mattis Sandbald

Solvik-Olsen hevder byrådet ikke forstår Oslopakke 3-avtalen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) og Lan Marie Nguyen Berg (MDG) er i full ordkrig om planene for E18.

  • Inger Lise Hammerstrøm

Samferdselsministeren baserer kritikken på et innlegg forfattet av Oslo-byrådene Lan Marie Nguyen Berg (MDG) og Hanna E. Marcussen (MDG) i VG på fredag. Der hevdes det blant annet at første del av E18 i Oslopakke 3-avtalen er nedskalert. Feil, mener samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

PRAKTISK TILNÆRMING: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp). Foto: JAN PETTER LYNAU, VG

– Hvis Oslo byrådet tror at Oslopakke 3 er nedskalert, så har de enten ikke forstått avtalen, eller så prøver de å refortolke den, hevder samferdselsministeren.

– Hva er det Oslo-byrådet ved Nguyen Berg og Marcussen ikke forstår?

– Avtalen er tydelig på at hele strekningen skal bygges ut, og Vegvesenets plan er fortsatt motorvei med 3+3 felt samt egen kollektivtrasé. 2+2 løsningen gjelder kun for en begrenset strekning under byggeperioden, og skal være 3+3 når veien er ferdig. Det er altså ikke en nedskalering av prosjektet, men en praktisk tilnærming inntil alt er ferdig, sier Solvik Olsen.

Les også: Oslopakke 3 koster Jeanette 12 000 kroner ekstra i året

– Vi må øke kapasiteten i transportsystemet

Nguyen Berg og Marcussen er kritiske til denne utvidelsen, og mener veiutvidelse på motorveier vil føre til økt trafikk, ikke mindre trafikk.

Solvik Olsen viser til at Oslopakke 3 vil gi egen kollektivtransport trase med flere stoppesteder i lokalsamfunnet på strekningen mellom Bærum og Oslo. I tillegg til sykkelvei som går utenom motorveien.

– Tror du folk lar bilen stå når veiene blir mer effektive?

– Når T-bane og buss går oftere og raskere tror jeg flere vil velge denne transportmåten, sier Solvik Olsen.

Han mener befolkningsveksten stiller større krav til motorveier inn til byene i fremtiden.

– Med mindre byene avfolkes vil vi i fremtiden få flere håndverkere, gods- og varetransporter samt mer utrykningskjøretøy på veiene, sier Solvik Olsen.

Han mener Miljøpartiets løsning om å begrense kapasiteten på veinettet ikke vil bidra til en bedre hverdag for hverken varetransport, buss eller bilister. Folk kommer ikke til å sitte hjemme, vi må øke kapasiteten i transportsystemet hevder Solvik-Olsen.

Bakgrunn: Dette er Oslopakke 3: Mer bompenger og nye T-bane

– Mistolker avtalen med vilje

Byråd for miljø- og samferdsel i Oslo kommune, Lan Marie Nguyen Berg, synes det er spesielt at Solvik-Olsen hevder de ikke forstår planene.

– Jeg tror heller samferdselsministeren mistolker avtalen med vilje fordi han ikke liker den, sier hun og viser til forrige lokalvalg hvor Oslo-innbyggerne ønsket mindre biltrafikk og kø, ren luft og en klimavennlig hovedstad:

– Dette reflekteres med tiltak i Oslopakke 3-avtalen, sier hun.

Les også: Oslopakke 3-forhandlingene: Foreslår kr. 76,50 i bompris i rushtiden

– Stemmer det at dere ikke har forstått at 2+2 løsningen kun gjelder for en begrenset strekning under byggeperioden, slik Solvik-Olsen hevder?

– I Oslo forholder vi oss til avtalen og jeg oppfordrer Solvik-Olsen til å lese den. Avtalen er tydelig på at vi kun er enige om utformingen av veien fra Lysaker til Strand, sier Berg.

Etter lange og krevende forhandlinger i sommer ble det blant annet vedtatt at E18 vil bli utvidet med 1,5 kilometer fra Lysaker og vestover til Strand i Bærum.

Utformingen av resten av strekningen vil være gjenstand for forhandlinger om Oslopakke 3 skal reforhandles i 2020.

Nguyen Berg støtter ikke Solvik Olsens tese om at trefelts motorvei vil bidra til mindre persontrafikk.

– Den strider med klimaforliket, og vil føre til enda mer kø, biltrafikk og problemer med farlig luftforurensing og klimagassutslipp. Det er forskerne samstemte om, hevder Berg.

VG-kommentar: I kveld kan det ryke for Erna

Artikkelen fortsetter under bildet.

– TYDELIG AVTALE: miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) mener det er ironisk at Ketil Solvik-Olsen kommer med utspillet nå, mens det pågård budsjettforhandlinger. Foto: Trond Solberg VG

Synes det er ironisk at Solvik Olsen kommer med dette nå

Berg viser til en nylig vurdering som rådgiverselskapet COWI har gjort av Oslopakke 3-avtalen. Den viste at de nye bompengene og rushtidsavgift vil gjøre fremkommeligheten for næringstrafikk og kollektivtrafikk betydelig bedre.

– De utdaterte planene for E18 vil føre til mer kø, luftforurensing og økte klimagassutslipp i Oslo, så vel som Asker og Bærum. Det er stikk i strid med klimaforliket, men det er ingen overraskelse at Solvik-Olsen blåser i klimaet og Oslofolks helse og heller ønsker å bygge vei og pumpe flere biler inn i hovedstaden.

Det er ikke Solvik Olsen enig i:

– Jeg klarer ikke forstå hvorfor MDG ikke ser at dagens naboer til motorveien vil få mindre støy og utslipp når motorveien legges utenom lokalsamfunnet i tunnel, sier han.

Nguyen Berg stusser over tidspunktet for Solvik-Olsens uttalelse.

– Det er jo ironisk at Solvik-Olsen kommer med dette akkurat nå som regjeringen holder på å sprekke fordi de ikke klarer å kutte utslipp.

Les også: Krisemøte om budsjettet

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder