– FRYKTELIG: Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) reagerer sterkt på VGs avsløring om ulovlige adopsjoner til Norge fra Ecuador.

Barneministeren: − Dette er menneskehandel

Barne- og familieminister Kjersti Toppe sier hun ikke kan svare på hvor mange barn som har blitt ulovlig adoptert til Norge. Nå vil hun granske Ecuador-sakene.

Publisert:

– Det er vanskelig å finne ord, er ministerens første reaksjon på Camillas adopsjonshistorie. 

Lørdag fortalte VG historien om Camilla Austbø (37) som ble kjøpt, solgt – og adoptert til Norge. Camilla var ett av 13 barn som kom til Norge gjennom den ecuadorianske advokaten som senere ble siktet for kidnapping.

VG har avslørt at norske myndigheter har vært kjent med den ulovlige adopsjonen til Norge siden 1989. 

– Det er en fryktelig, fryktelig sak. Det som skjedde med Camilla, skulle aldri ha skjedd. Det er menneskehandel, en kriminell handling. Det skal ikke skje, sier Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) til VG.

ULOVLIG ADOPTERT : Camilla Austbø (37) har vokst opp i Norge og lenge visst at hennes biologiske mor ikke øsket å adoptere henne bort.

«Umulig» å si hvor mange

I november uttalte Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) til NRK at det ikke finnes holdepunkter for at adoptivbarn kan ha kommet til Norge på ulovlig vis.

I dag justerer Toppe den uttalelsen:

– Jeg ble nok litt misforstått. Jeg mente aldri å si at det ikke har skjedd ulovlige adopsjoner til Norge. Vi kan ikke utelukke det. Hvis det har blitt oppfattet slik, så beklager jeg det, sier Toppe.

Toppe sier at det hun mente å si var at det ikke finnes dokumentasjon som tilsier at det systematisk har skjedd ulovlige adopsjoner til Norge.

– Men enkelthistorier finnes. Regjeringen bestemte i fjor at vi skal granske systemet for utenlandsadopsjon. Det hadde vi ikke gjort hvis vi hadde følt oss trygge på at det ikke har skjedd noe ulovlig, sier statsråden.

– Hvor mange barn tror du har blitt adoptert ulovlig til Norge?, spør VG

– Det er vanskelig. Det er helt umulig for meg å svare på.

ANSVAR: Norske myndigheter kan ikke fraskrive seg ansvaret for det som har skjedd med de norske statsborgerne, mener statsråden.

UD forhandlet om penger

VG har fortalt historien om hvordan Camilla Austbøs biologiske mor forsøkte å få datteren sin tilbake.

Myndighetene gikk inn i forhandlinger med advokaten til Camillas mor, ledet av den daværende norske ambassadøren Frode Nilsen. Forhandlingene varte i flere år. Også daværende utenriksminister Thorvald Stoltenberg involverte seg i saken.

Etter at Utenriksdepartementet, og senere Adopsjonsforum, overførte pengebeløp til et fattigdomsprosjekt som morens advokat var involvert i, forsvant kravet om å få jenta tilbake. 

Statsråd Toppe, som svarer på vegne av regjeringen, sier hun synes det er vanskelig å uttale seg om forhandlingene Utenriksdepartementet gjorde i saken den gang 

– I den type saker, det er Utenriksdepartementet som er inne her, og det er 30 år siden, det synes jeg det er vanskelig å svare på. 

– Kjøpte norske myndigheter seg ut av Camilla-saken? 

– Ja, det kan jo se sånn ut, slik jeg oppfatter det nå. Det skal ikke være slik at man skal kunne kjøpe seg avlat (tilgivelse for en syndig handling, red.anm.). Og det kan jo se ut som om det var tilfellet her. Men jeg kjenner jo ikke alle detaljene og vurderingene som ble gjort, så det er vanskelig å si dette helt bastant.

Skal granskes

I november sa Toppe til NRK at hun hadde bedt Bufdir om å gjøre en intern gransking av adopsjonsfeltet. Nyheten om granskingen fikk kritikk, blant annet fordi gjennomgangen skulle være intern – og ikke se på enkeltsaker.

Etter å ha blitt fremlagt VGs opplysninger, sier Toppe at Ecuador-saker vil bli gransket.

– De som har opplevd det, både foreldre og de som er barn, har jo blitt utsatt for kriminalitet i Ecuador. De skulle ha vært beskyttet, og staten har i jo tilfelle da sviktet på sitt ansvar. Det er viktig å få frem i lyset, sier hun.

Statsråden understreker at det nå skal være en prioritet å hjelpe barna som kom til Norge fra Ecuador i slutten av 1988 med å komme til bunns i sin livshistorie.

– Jeg vil oppfordre og be alle som går på en sånn tvil, i hvert fall hvis det er saker som ikke er helt avklart, om å ta kontakt med Bufdir.

Statsråden understreker at dersom det skulle være slik at noen selv ikke ønsker at det sees nærmere på deres adopsjon, har de rett til å velge å ikke vite.

KJEMPET: Camilla Austbø (37) og hennes adoptivforeldre Liss og Kjell har kjempet i flere tiår for å få vite sannheten om Camillas adopsjon.

– Hva vil du si til adoptivforeldrene til Camilla?

– De er uskyldige og har hatt de beste hensikter. De elsker helt sikkert datteren sin og har hatt det fryktelig vondt – akkurat som Camilla. Denne familien har blitt utsatt for grov kriminalitet og menneskehandel. Men de har ingen skyld i det selv.

– Har Norge et ansvar for Camillas biologiske mor, Cecilia?

– Ja, det mener jeg. Når en biologisk forelder blir fratatt ungen sin på denne måten, så har vi et prinsipielt ansvar. Vi kan ikke fraskrive oss det.

Adopsjonsforum, som formidlet adopsjonen av Camilla, har ikke ønsket å møte VG til et intervju. I en e-post skriver daglig leder Nina Wang at Adopsjonsforum ikke har grunnlag for å betvile «påstandene som fremlegges i saken om Camilla Austbø».

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no