ANMELDT: «Gutten på luftmadrassen» sin advokat, Wily Saar Pedersen, har anmeldt både kommunen og den private barnevernsaktøren Stendi. Foto: Ola Vatn / VG

«Gutten på luftmadrassen»: Barnevernet og Stendi politianmeldt av 16-åringens advokat

Etter at VG fortalte historien om «Gutten på luftmadrassen», har guttens advokat, Willy Saar Pedersen, anmeldt både det lokale barnevernet og institusjonen som drives av Norges største private omsorgsaktør, Stendi.

– Denne gutten har opplevd årelang mishandling og omsorgssvikt av det offentlige barnevernet, og det må straffeforfølges. Nå er jeg lei av at ingen tar ansvar, sier Pedersen.

VG har fortalt historien om en 16 år gammel gutt i barnevernet, med omfattende hjelpebehov, som bor isolert. I perioder har han sovet på en luftmadrass, i et umøblert rom.

Det statlige barnevernet, Bufetat, mener gutten bor slik for at kommunen skal spare penger. For nesten to og en halv måned siden, sendte Bufetat en bekymringsmelding til Fylkesmannen om at gutten behandles «uverdig og høyst uforsvarlig».

Likevel bor gutten på institusjonen fremdeles.

GUTTENS ROM: I denne institusjonen har 16-åringen bodd isolert i tre år. I perioder har han sovet på en luftmadrass. Foto: Privat

Anmeldes for omsorgssvikt

Nå har guttens advokat politianmeldt det kommunale barnevernet og institusjonen Stendi – som er Norges største private omsorgsaktør.

– I denne saken har barnevernet latt et barn bli liggende på et iskaldt rom på en luftmadrass, psykisk syk, sier advokat Pedersen.

Han fortsetter:

– Hadde det vært foreldre som hadde utsatt barnet sitt for slik behandling, ville de risikert politianmeldelse og mulig fengselsstraff.

Advokaten anmelder barnevernet og Stendi for omsorgssvikt, med den konsekvens at gutten har lidd psykisk og fysisk over en årrekke.

Behandlingen av gutten er brudd på menneskerettighetene og barnekonvensjonen, og i strid med straffelovens regler, mener Pedersen.

Barnevernstjenesten i guttens hjemkommune forteller at de ikke er kjent med anmeldelsen, og vil heller ikke kommentere enkeltsaker.

Stendi skriver til VG i en e-post at de heller ikke er kjent med anmeldelsen, og derfor ikke kan kommentere saken.

GUTTENS ADVOKAT: Willy Saar Pedersen. Foto: Ola Vatn / VG

– I strid med menneskerettighetene

Bufetat skrev i sin bekymringsmelding til Fylkesmannen at behandlingen av gutten er i strid med menneskerettighetene. Etaten omtaler guttens boforhold som «uverdig og høyst uforsvarlig».

– Dette er første gangen jeg har sendt en anmeldelse. Dette gjøres nå fordi dette er en alvorlig sak, men langt ifra noen enestående sak – og jeg opplever at det ikke er noen som faktisk tar ansvar når saken i nåtid blir kjent, sier advokaten.

Han fortsetter:

– Her er det faktisk ingen som tar ansvar. Jeg er lei av å se på at barnevernet i motsatt situasjon får foreldre straffedømt for forhold som er betydelig mindre graverende enn dette.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder