REDEGJØRELSE: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) redegjorde for Stortinget om NAV-skandalen. Nå skal en kommisjon granske saken. Foto: Ola Vatn / VG

Flere kan være dobbelt rammet av NAV-skandalen – mister også forsikringen

Først stanset NAV utbetaling av AAP til den uføre mannen, fordi han var i Spania. Så mistet han forsikringen etter opplysninger fra NAV.

– NAV-saken handler om så utrolig mye mer enn det vi har sett hittil, sier en ufør mann til VG. Han vil være anonym fordi angstlidelsen hans forverres av å bli gjenkjent på hjemstedet.

Han mener han er dobbelt rammet av NAVs feiltolkning av EØS-bestemmelsene, og at det vil gjelde langt flere.

I 2018 stanset NAV utbetalingen av mannens arbeidsavklaringspenger (AAP) fordi han var i Spania. Et vedtak basert på NAVs gamle og feilaktige lovtolkning.

Så stanset Sparebank 1 uføreforsikringen hans, og sa at det var fordi han ikke lenger mottok AAP fra NAV.

VG har undersøkt med de største forsikringsselskapene.

KLP sier at samme følgefeil trolig har skjedd hos dem. Talspersoner hos IF, Gjensidige og DnB sier at det ble undersøkt da NAV-skandalen sprakk.

Ingen av selskapene utelukker at samme feil kan ha skjedd hos dem.

Årsaken er at flere av selskapene stiller som krav at kunden får AAP eller uføretrygd for å få utbetalt uføreforsikringen. Andre lar NAVs vurderinger veie tungt i saksbehandlingen.

les også

NAV-skandalen: Skal gå gjennom 49 nye dommer

– Tapt over 700.000 kroner

Den uføre mannen har regnet tapet til 712.000 kroner mens han har gått uten inntekt. 210.000 av disse er forsikringspenger.

– Du blir totalt fratatt lommebok og handlerom, uten mulighet til å gjøre noe som helst. Du blir prisgitt andre mennesker. Jeg har vært heldig som har hatt andre rundt meg. Alle er ikke det.

NAV har anslått at 2400 mennesker ikke har fått trygdeytelsene de har krav på. Mange har fått krav om å betale tilbake trygden.

les også

Politiadvokat endret tiltale etter råd fra NAV-vitne

Forsikrer: – Ikke på automatikk

VG har fått se dokumenter og kommunikasjon i mannens sak.

I et notat skriver NAV til Sparebank1 at de avsluttet AAP fordi mannen var i utlandet. Sparebank1 stanser sine utbetalinger, og skriver til mannen at de har fått vite at han er i utlandet og ikke lenger får AAP.

– Da beslutter vi å stanse utbetaling med hovedgrunn i at han ikke har en ny oppfølgingsplan, sier kommunikasjonssjef Simen Rudi i Fremtind, det nye storselskapet til Sparebanken1 og DnB forsikring.

– Vi gjør fortsatt undersøkelser i denne saken, og vi vil ikke gå inn i detaljer før saken er landet.

– Selv om kunden har fritatt dere for taushetsplikt og bedt dere opplyse om beslutningen?

– Vi ønsker ikke å gå inn i saker der det ikke er en endelig beslutning.

Kommunikasjonssjefen sier at et vedtak fra NAV har tyngde.

– Vi tar utgangspunkt i Nav sine vurderinger, men vi gjør også selvstendige vurderinger. Det er ikke automatikk i at et vedtak fra Nav fører til stans i utbetalinger, sier Rudi.

Fremtind har sålangt ikke sett andre saker der feiltolkningen hos Nav har fått konsekvenser for kunder.

les også

Hauglie visste i september - James ble fengslet i oktober

KLP: Det har trolig skjedd

KLP forsikring sier til VG at de følger Nav sine vedtak i spørsmål om utbetaling av uføreforsikring. Derfor forventer de at kunder har blitt dobbelt rammet, ved å miste trygd og forsikring etter feiltolkningen.

– Det har trolig skjedd at vi har stoppet utbetalinger og krevd tilbakebetalt penger i disse sakene, sier kommunikasjonsrådgiver Glenn Slydal Johansen i KLP.

De klarer ikke å finne ut hvilke saker det gjelder, men sier at de er i dialog med Nav om hvordan de kan løse situasjonen.

– Vi vil også oppfordre kunder som har fått endret vedtak av Nav om å ta kontakt med oss. Dette er trist for de det gjelder og vi vil rette opp feil så fort vi klarer det, sier Johansen.

Gjensidige setter uføretrygd som vilkår

Hos Gjensidige forsikring er det et vilkår at du mottar AAP eller uføretrygd. Kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad sier til VG at de ikke har fått henvendelser fra kunder som nå er berørt av Nav-skandalen.

– Vi følger med og vil være raske med å korrigere dersom noen har blitt rammet av feilen blant våre kunder, sier Ryssdal.

De gjør ikke egne undersøkelser for å finne ut om kunder er berørt, men avventer saksbehandling hos Nav.

– Vi følger opp berørte kunder, men vi forholder oss til Nav og vedtak som omgjøres der, sier Ryssdal.

Storebrand forsikring har markedsført uførepensjonen som et tillegg til trygd. Likevel er ikke trygd et vilkår, sier pressesjef Sindre Heyerdahl.

– Vi utbetaler erstatninger ved uførhet på selvstendig grunnlag, basert på kundens helsetilstand, sier Heyerdahl.

IF: Ingen vilkår om trygd

IF forsikring stiller ikke krav om vedtak fra NAV, men vedtak veier tungt.

– Vi har ingen vilkår som blir rammet av dette, og vi kjenner ingen saker per nå som er påvirket av feiltolkningen av NAV. Det er likevel vanskelig å utelukke, sier informasjonsdirektør Jon Berge.

– Hvilket ansvar har forsikringstilbydere for å gjøre egne, uavhengige vurderinger?

– Hver sak er ulik. Vi tar alltid en selvstendig vurdering, men vi retter oss ofte etter offentlige vedtak, sier Berge.

Søkte om opphold

Den uføre mannen ble dømt for økonomisk utroskap. Dommen har ingenting med NAV å gjøre, men belastningen av at straffesaken ble kjent i lokalsamfunnet var med på å gjøre ham ufør.

Han fikk angst og depresjon, men dro først til Spania da han ikke fikk behandling i Norge lenger, ifølge legeerklæringer VG har sett.

Dokumentene fra NAV viser at han søkte om korte reiser, og fikk inntil fire uker i året.

I 2018 spurte han også om ikke EØS-bestemmelsene ga rom for at han kunne oppholde seg i et EU-land.

– Jeg har ikke løyet eller gjort noe galt. Jeg har forholdt meg til reglene, sier mannen.

Våren 2018 skrev han til NAV at han ikke maktet å dra til hjemstedet. Deretter ble trygden hans stanset.

VG har vært i kontakt med NAV. De sier at de ikke har kapasitet til å gå inn i enkeltsaker, på grunn av den store pågangen.

Mannen har klaget inn saken etter at NAVs feiltolkning ble kjent.

– Forhåpentligvis kommer svaret tidsnok til at jula kan feires på en ordentlig måte. Jeg vet ikke, men jeg håper det.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder