BYTTER: Arild Holden (midten) skal ikke være med i salen når ankesaken begynner 28. august.
BYTTER: Arild Holden (midten) skal ikke være med i salen når ankesaken begynner 28. august. Foto: Helge Mikalsen

Forsvarerbytte i Jensen-saken

NYHETER

Det er gjort endringer i forsvarerteamet til Eirik Jensen før ankesaken i Borgarting lagmannsrett. Arild Holden blir byttet ut med Thomas Randby.

Publisert: Oppdatert: 27.04.18 22:34

– Begge jobber fortsatt som en del av teamet slik de har gjort siden tingrettens dom, men vi er enige om at Randby blir med i selve rettsmøtet til høsten, mens Holden blir bakspiller, skriver John Christian Elden i en SMS til VG.

Saken vil gå som lagrettesak, noe som innebærer at det er en jury som skal ta stilling til skyldspørsmålet.

Gjermund Erik Cappelens anke gjelder bare straffutmålingen, mens Eirik Jensen anker bevisbedømmelsen ved grov korrupsjon og narkotikakriminalitet. Han har også anket selve saksbehandlingen, i tillegg til avgjørelsen om å inndra 667 800 kroner.

Saken starter 28. august og lagmannsretten antar at det vil ta 20 uker å behandle saken. De anslår dermed at den vil være ferdig 1. februar 2019.

Her kan du lese mer om