TATT AV VARMEN: Sommerisen i Arktis forsvinner, og nå forsvinner vinter-isen også. I januar er det nå et område nesten på størrelse med Middelhavet som nå ligger isfritt. Foto: NERSC

Nå minker også vinterisen i Arktis – klarer ikke å fryse til havet igjen

Til alle tider har vi kunnet stole på at Nordpolen – den frøs til om vinteren. Men den tiden er over.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Nå er det klart at også vinter-isen minker merkbart.

– Det har blitt så mye åpnet hav om sommeren at kulden ikke rekker å fryse alt igjen i løpet av høsten, sier direktør Sebastian H. Mernild ved Nansensenteret i Bergen.

Fra vi klarte å skaffe sikre målinger av havisen i Arktis, i 1979, har sommerisen blitt redusert med om lag 35 prosent. Men den mørke, iskalde vinteren i Arktis har ført til at vinter-isen har klart seg bedre.

les også

Her hentes Yngve (73) etter ett år i isødet

Men nå viser det seg at også vinter-isen må vike for global oppvarming. Ferske tall fra amerikanske National Snow and Ice Data Center viser at utbredelsen av januar-isen er redusert fra drøye 15 millioner kvadratkilometer til knappe 13,5 – en reduksjon på drøye 13 prosent.

VINTERISEN MÅ GI TAPT: Også vinterstid minker isutbredelsen i Arktis. Den røde linjen markerer gjennomsnittlig isutbredelse i perioden 1980–1999. Legg merke til Svalbard – som nå er nesten helt ute av vinterisen også, med enorme klimaendringer som resultat. Foto: ILL: Nansensenteret

les også

Frykter isbjørner kan utryddes raskere enn først antatt

Et lite Middelhav

Isarealet som har forsvunnet om vinteren utgjør rundt to millioner kvadratkilometer, eller et havområde nesten på størrelse med Middelhavet – som har en utbredelse på 2,5 millioner km².

– Dette er resultat av flere forhold – dels er det en direkte følge av minkende sommeris, som igjen gir dårligere vekstbetingelser for vinterisen, sier Mernild.

les også

Ny forskning: 80 prosent av polarisen er borte

– Dels skyldes dette også at havet har blitt fra to til fem grader varmere i dette området. Det er også av betydning at utbredelsen av flerårig is er sterkt redusert – før hadde vi store områder med tykk flerårsis, nå er store deler av Polhavet dekket av tynnere og mer sårbar ettårsis, påpeker han.

VINTERISEN REDUSERT: På under 40 år har vinterisen i Arktis blitt redusert med 13 prosent. Området som ligger åpent, tilsvarer et lite Middelhav. Foto: Kart: Nansensenteret

Selvforsterkende

Reduksjonen av havis i Arktis har også en selvforsterkende effekt – i og med at en stadig større flate blir mørk og vil absorbere sollys og dermed varme, mens snø- og isdekke vil reflektere lyset ut igjen.

– Det er også grunn til å vente at det stadig økende arealet av åpent, dampende hav vil medføre klimaendringer også lenger sør – på breddegradene hvor Norge og Danmark ligger, sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder