DØDE ETTER OPERASJON: Armin (4) opererte bort mandlene hos Oslo-legen. I mai 2016 ble han gravlagt fra Ski kirke.
DØDE ETTER OPERASJON: Armin (4) opererte bort mandlene hos Oslo-legen. I mai 2016 ble han gravlagt fra Ski kirke. Foto: Trond Solberg VG

Politiet henlegger saken mot Oslo-lege etter fatal mandeloperasjon

NYHETER

Oslo-legens operasjoner fikk katastrofale og senere fatale konsekvenser. Etter et år med etterforskning henlegger politiet saken mot ham.

Publisert:

I mai i fjor omtalte VG flere liknende hendelser der pasienter måtte hasteopereres etter å ha fått fjernet mandlene på den private øre/nese/hals-klinikken til en Oslo-lege i 40-årene.

• Fire år gamle Armin Faramarzi døde etter at han fikk kraftige blødninger i halsen etter operasjonen.

• Maira Malik, som nå er blitt syv år gammel, har fått alvorlig hjerneskade og vil være pleietrengende resten av livet.

• Totalt kjenner VG til åtte tilfeller der legens inngrep har endt i hasteoperasjon for pasienten (se faktaboks).

Fjernet mandlene hos Oslo-legen: Kjente plutselig at det fylte seg opp med blod i halsen

– Vanskelig å forklare familien

I over et år har Oslo politidistrikt undersøkt legens praksis. I tillegg til Maira og Armin, har fire voksne personer inngått i politiets etterforskning.

Nå har påtalemyndigheten konkludert: Saken til de to barna henlegges på bevisets stilling. For de fire voksne henlegges saken fordi «intet straffbart forhold anses bevist».

VG har vært i kontakt med familiene til Armin og Maira, som begge er skuffede over politiets påtaleavgjørelse. Gjennom sine bistandsadvokater har familiene påklaget avgjørelsen.

– Familien reagerte sterkt da de fikk høre at saken var henlagt. Det er vanskelig å forklare dem at sønnens tragiske dødsfall ikke har ført til andre reaksjoner enn en begrensning i legens autorisasjon, sier Kari Paulsrud, bistandsadvokat for familien til Armin.

Hadde apparat på full styrke

I mars i år fattet Statens helsetilsyn vedtak om å begrense Oslo-legens autorisasjon som lege. De har imidlertid ikke kommet til at var riktig å be politiet ta ut tiltale.

– Når Helsetilsynet ikke reagerer, har politiet plikt til å vurdere om det er allmenne hensyn til å ta ut tiltale. Saken i seg selv er selvsagt alvorlig for foreldrene og familien, men det bør også reageres av samfunnsmessige hensyn når helsepersonell opptrer på denne måten, sier Paulsrud.

Les også: Tilsynssaken mot legen startet en måned før han opererte Armin

Av Helsetilsynets vedtak fremgår det at legen siden oppstart av virksomheten rutinemessig har «hatt diatermiapparatet (et elektrisk apparat brukt ved ulike kirurgiske inngrep, journ.anm.) på full styrke i strid med retningslinjer og anbefalinger fra fagmiljøet».

Saken fortsetter under videoen fra da Maira lå på sykehus:

Mens både fagmiljøet og produsenten av apparatet har anbefalt å stille apparatet på lavest mulig styrke (4-5), har legen konsekvent brukt den maksimale styrken (10). Dessuten benyttet han en annen elektrode enn det som var anbefalt, heter det i vedtaket.

Mer om saken: Fratas retten til å operere i egen praksis

Direktoratet for samfunnsberedskap har etter sin befaring konkludert med at klinikkens vedlikehold av elektromedisinsk utstyr og kompetansen til å bruke utstyret, manglet.

Helsetilsynet mener det er grunn til å tro at Armins (4) fatale blødninger kom som en direkte konsekvens av innstillingene på legens apparat.

For øvrig reagerer Helsetilsynet blant annet på at rommet som pasientene ble operert på, ikke var i tråd med kravene til størrelse.

De rammede: – Grovt uaktsomt

I vurderingen til politiadvokat Tone Bysting heter det at «påtalemyndigheten har vurdert det slik at det ikke kan bevises utover enhver rimelig tvil at legen opptrådte grovt uaktsomt og at operasjonene utgjorde et markant avvik fra kravet til forsvarlig behandling».

– Hvis ikke dette er grovt uaktsomt, skjønner jeg faktisk ikke hva som er det. Derfor reagerer jeg på at Helsetilsynet ikke har tatt affære utover å begrense autorisasjonen, sier advokat Paulsrud.

Kirurg om operasjonen: – Ekstremt sjelden

Christian Lundin, bistandsadvokat for familien til Maira, mener legen har handlet grovt uaktsomt både før, under og etter operasjonen.

– Særlig bruken av diatermiapparatet reagerer familien veldig på at ikke anses som grovt uaktsomt av politiet, sier Lundin.

Legens advokat: – Trist for alle

Helene Elness, legens advokat, forteller at han er lettet over henleggelsen av saken.

– Han mener også at det var en riktig avgjørelse. Dette er en hendelse som er trist for alle, også for min klient. Han er veldig berørt av det og kommer selvsagt aldri til å gjennomføre en slik operasjon igjen, selv om han har gjort det mange hundre ganger.

Helsetilsynet: – Sterk nok reaksjon

Assisterende direktør Heidi Merete Muri i Statens helsestilsyn begrunner i en e-post hvorfor det ikke er begjært at politiet tar ut tiltale i saken.

«I tråd med retningslinjer fra Riksadvokaten skal terskelen for å anvende straff overfor helsepersonell ved uønskede hendelser i forbindelse med helsehjelp, være høy. Det ble i denne saken vurdert at begrensing av legens autorisasjon på en slik måte at han ikke kan utføre slike inngrep lenger, var en sterk nok reaksjon for å ivareta pasientsikkerheten, og Helsetilsynet har derfor valgt å ikke begjære påtale i denne saken, men latt det være opp til politiet å gjøre den vurderingen.»

Les også: Nytt mandelregister skal hindre liknende hendelser

Etter Riksadvokatens rundskriv til helsepersonelloven, følger det et ekstra vilkår for å ta ut tiltale mot helsepersonell for lovbrudd, nemlig at handlingen må være «et markant avvik fra kravet til forsvarlig behandling».

– Med utgangspunkt i det strenge beviskravet som følger av straffeprosessloven mener politiet at vi i denne saken ikke kan bevise at det er begått en grovt uaktsom handling og at den utgjør et markant avvik fra kravet til forsvarlig behandling. Politiet har samtidig stor forståelse for at dette er en trist og vanskelig sak for de pårørende, sier Oslo-politiets jurist på saken politiadvokat Tone Bysting.

Hun bekrefter at politiet har mottatt klagene fra de to familienes bistandsadvokater.

Her kan du lese mer om