Politiet tar selvkritikk i Tanja-saken: – Det har tatt for lang tid

BODØ (VG) Politiet brukte 252 dager på å etterforske voldtektsanmeldelsen til Tanja Arntsen (46). Hun opplevde ventetiden som en stor belastning. – Det er altfor lang tid, sier påtaleleder Bjarte Walla til VG.

Artikkelen er over ett år gammel

– Vi ønsker at vi hadde gjort ting raskere. Vi forstår at det å vente i tre år på en avklaring er fryktelig belastende. Vi ønsker ikke at det skal være sånn, sier Walla.

Han er politiinspektør og seksjonsleder for påtale i Nordland politidistrikt. Det var her saken til Tanja Arntsen (46) ble etterforsket.

VG har dokumentert hvordan hun måtte kjempe mot systemet i tre år etter å ha anmeldt en voldtekt 23. oktober 2015.

– Dette er en svært sterk historie fra en modig kvinne. Den gir oss mye å tenke på, sier visepolitimester i Nordland Heidi Kløkstad.

Tanja er ikke alene. Tall VG har fått fra politiet, viser at etterforskningstiden i voldtektssaker har økt med 19 dager fra 2017 til 2018. Fra 2014 har det vært en økning på 45 prosent.

252 DAGER: Knut Waldemar Solli, leder av seksjonen for etteretning, forebygging og etterforskning i Bodø, innrømmer at de brukte for lang tid på etterforsker Tanjas sak. Foto: Jørgen Braastad, VG

Antall anmeldelser har økt med 50 prosent i samme periode.

– Jeg har jobbet med seksuelle overgrep og familievold i syv år. Hverdagen består av stadige telefoner, purringer og forespørsler fra forsvarer og bistandsadvokater, fortvilte fornærmede og engstelige mistenkte. Det er vanskelig og belastende, sier Walla.

– Vi opplever hver eneste dag at vi kommer til kort, sier Walla.

Visepolitimester Kløkstad legger ikke skjul på at Tanjas historie har gjort inntrykk på henne.

– Jeg har uten tvil lært mye av å få lese om hele denne prosessen som Tanja har stått i. Her må alle instanser være åpne for å ta til oss det hun forteller, slik at alle de neste som utsettes for dette opplever en bedre håndtering enn det Tanja har gjort, sier hun.

Politiet: Tanja har vært gjennom sitt livs kamp

Totalt tok det 1072 dager, nesten tre år, fra Tanja ble voldtatt til saken ble formelt avsluttet.

Politiet brukte 252 dager på etterforskningen. Det er 122 dager mer enn Riksadvokatens krav, som ble fastsatt i rundskriv til politiet i 2001.

– Livet til Tanja, og andre i en lignende situasjon, blir satt på vent mens saken pågår. For den fornærmede er det den samlede tidsbruken fra anmeldelse til endelig avgjørelse som teller, og Tanjas sak har åpenbart tatt altfor lang tid, sier visepolitimesteren.

EN LANG KAMP: Ventetiden ble en voldsom belastning for Tanja. - Tok altfor lang tid, sier påtaleleder Bjarte Walla (t.v.). Her sitter han ved siden av etterforsker Ørjan Stenseth og leder av seksjonen for etteretning, forebygging og etterforskning i Bodø, Knut Waldemar Solli. Foto: Jørgen Braastad, VG

– Den gjør inntrykk, og viser tydelig hvor stor påvirkning en slik prosess kan ha på et enkeltmenneske, sier Walla etter å ha lest Tanjas historie.

– Det er lett å forstå at hun har vært gjennom det som nok vil være hennes livs kamp. Fornærmede i tilsvarende saker vil nok kjenne seg igjen, sier han.

Politiet innstilte på henleggelse, og Statsadvokaten fulgte anbefalingen. Tanja klaget på avgjørelsen og i januar 2017 tok Riksadvokaten likevel ut tiltale i saken.

Tiltalte ble i Mo i Rana tingrett dømt til syv år og ni måneder for voldtekt av Arntsen og sin tidligere ektefelle, men anket dommen. Før behandlingen i Lagmannsretten, døde tiltalte. Dødsfallet var naturlig. Dommen ble oppløst av Lagmannsretten, men erstatningen på 170.000 kroner som Tanja fikk tilkjent, ble stående.

Tanja er stort sett fornøyd med oppfølgingen fra politiet. Men hun har fått oppleve hvor presset de er på ressurser.

– Jeg skulle ønske de fikk flere, sier hun til VG.

– Jeg synes det er fint at politiet beklager. Totalt sett har jeg vært heldig i min sak, for det har vært fremgang hele veien. Men det er fint at de sier unnskyld for å at etterforskningen tok lang tid. Det hjelper meg, selv om det ikke endrer systemet.

– Vi må foreta tøffe prioriteringer

les også

Riksadvokaten: Etterforskning av voldtekter er for dårlig

Politiførstebetjent og etterforsker Ørjan Stenseth var Tanjas tillitsperson i politiet. Han forteller at mange fornærmede opplever ventetiden som krevende.

– Vi har ikke bare en sånn sak vi jobber med, vi har mange - hver eneste dag. Vi må foreta tøffe prioriteringer på hva som haster mest. Det gjør at ting tar lenger tid enn vi ønsker, sier Stenseth.

ALENE: Tanja Arntsen står alene i en krok da tiltalte kommer inn i rettssal 2 i Rana tingrett. Litt lenger unna står hennes bistandsadvokat Kristin F. Hammervik, aktor Geir Fornebo og tiltaltes advokat Finn Ove Smith. Foto: Jørgen Braastad, VG

«Antall påtaleavgjorte saker holdt seg omtrent på samme nivå som for samme periode i fjor, mens gjennomsnittlig saksbehandlingstid har hatt en betydelig økning», står det i en STRASAK-rapporten fra politiet for 2018.

les også

Saksbehandlingstiden i voldtektssaker øker: – Langt unna fristen

Politiet: Voldtektssaker er høyt prioriterte

– Kravet fra Riksadvokaten på 120 dager klarer vi sjeldnere enn ofte, innrømmer Walla.

– Historien til Tanja belyser at, jo lenger tid det går, jo mer belastende er det for fornærmede. Hver gang saken skal opp på nytt, må den fornærmede gjennom hendelsen på nytt, sier Walla.

Han får støtte fra politioverbetjent og leder av seksjonen for etterretning, forebygging og etterforskning i Bodø, Knut Waldemar Solli:

– Vi har mange saker som vi etterforsker parallelt. Dette er høyt prioriterte saker, men vi har flere høyt prioriterte saker. Vi må prioritere mellom disse sakene. Det går på kapasitet. Hadde vi hatt bedre kapasitet, ville saken blitt raskere etterforsket, sier Solli.

– Jeg har forståelse for at det ikke er god nok grunn for den fornærmede. At fornærmede kan oppleve hun eller han ikke er en høy prioritet, og at det er en knallhard beskjed å få.

Ifølge visepolitimester Heidi Kløkstad er det for tidlig å si om de vil gjøre en gjennomgang av Tanja Arntsens sak.

– Uansett om det blir en gjennomgang av denne konkrete saken eller ikke, så vil vi ta med oss alle innspillene Tanja har kommet med. Dette er ting til ettertanke, avslutter hun.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder