SKAL PRIORITERES: Riksadvokat Tor-Aksel Busch ber om at voldtektssaker vies særlig oppmerksomhet i 2019. Foto: Krister Sørbø, VG

Riksadvokaten ber om evaluering av etterforskningen i voldtektssaker

I 2019 skal alle landets statsadvokatembeter evaluere etterforskningen av én voldtektssak hver, har Riksadvokaten bestemt.

Artikkelen er over ett år gammel

– Dette saksfeltet er krevende og vanskelig. Både politi og påtalemyndighet har hatt fokus på disse sakene i flere år, men vi jobber alltid med å gjøre kvaliteten bedre, sier førstestatsadvokat Terje Nybøe hos Riksadvokaten til VG.

VG har i en serie artikler satt fokus på mangler ved voldtektsetterforskning over hele landet. I slutten av november fortalte VG historien til Tanja Arntsen (43), som anmeldte en voldtekt i 2015.

Saken ble henlagt av politiet og statsadvokaten, før Riksadvokaten omgjorde avgjørelsen og tok ut tiltale.

les også

Politiet kalte Voldtektsgruppen en «suksess» - Har henlagt 163 av 173 saker

Totalt tok det 1072 dager, nesten tre år, fra Tanja ble voldtatt til saken ble formelt avsluttet. Politiet brukte 252 dager på etterforskningen. Det er 122 dager mer enn Riksadvokatens krav, som ble fastsatt i rundskriv til politiet i 2001.

Fokus på sove-voldtekter

Like før jul sendte riksadvokat Tor-Aksel Busch et brev til statsadvokatene, der han la føringene for statsadvokatenes fagledelse i 2019.

Her skriver han at voldtektssaker skal ha et særlig fokus, og være gjenstand for saksgjennomgang og evaluering i år.

I gjennomgangen skal de spesielt se på saker der det har vært en tidligere relasjon mellom mistenkte og fornærmede.

– Dette er saker som ikke er såkalte «overfallsvoldtekter», hvor offer og gjerningsmann ikke kjenner hverandre. Typiske saker kan være enten det som omtales som «sovevoldtekter» eller festrelaterte voldtekter, sier Nybøe.

Han understreker at bevissituasjonen i disse sakene er krevende

– Vi antar at det er mest å lære av å se nærmere på akkurat disse.

les også

Voldsofre må vente rekordlenge for å få erstatning

Skal evalueres

I brevet skriver Riksadvokaten at alle statsadvokatene skal gjennomføre én evaluering hver av en voldtektssak.

Hensikten er å finne ut hva som kan gjøres bedre i hele prosessen når en sak etterforskes.

Som VG har skrevet, kan lang etterforskningstid og manglende fokus på den fornærmedes situasjon underveis bli en krevende ekstrabelastning for den som anmelder en voldtekt.

Politidirektoratet (POD) viser til at de har satt i gang flere tiltak for å gjøre saksbehandlingstiden kortere.

– Vi tar på alvor at vi har lang saksbehandlingstid i voldtektssaker og har iverksatt en rekke tiltak. Disse tiltakene må få tid til å virke, sier seksjonssjef Harald Bøhler.

Han viser blant annet til at de sammen med riksadvokaten har utarbeidet en handlingsplan som skal bedre etterforskningen.

– Ett av tiltakene handler om å skape en kultur for tilbakemeldinger der politi og påtalemyndighet lærer av sine erfaringer og løpende kan gjøre forbedringer i hvordan vi jobber med etterforskning. Her skal vi ikke bare se på sluttresultatet, men også evaluere hele prosessen, sier Bøhler.

les også

Politiets Fellesforbund hardt ut mot statsadvokatenes tilsyn: - Har ingen troverdighet

Flere har reagert kraftig på den lange saksbehandlingstiden som Tanja Arntsen opplevde. I desember åpnet statsadvokaten i Nordland tilsyn i Tanja-saken. Her skal de blant annet se på hvorfor etterforskningen tok så lang tid.

Tanja-saken har også vært en del av vurderingen Riksadvokaten nå har gjort, bekrefter Terje Nybøe hos riksadvokaten.

– VG har fortjenstfullt satt søkelys på en lovbruddskategori som riksadvokaten har viet svært mye oppmerksomhet over en årrekke. Den konkrete saken VG har skrevet om har ikke påvirket denne løpende oppmerksomheten direkte, men inngår i den helhetsvurdering som ligger bak føringene nå.

Krever konkrete planer

I begynnelsen av desember avslørte VG store forskjeller i politi-Norge. Fra 2015 til 2017 endte under én av ti voldtektssaker i Vest politidistrikt i retten. I Nordland politidistrikt endre voldtektssakene i retten dobbelt så ofte.

Les hele saken her.

Både statsadvokaten i Hordaland og statsadvokaten i Møre og Romsdal åpnet tilsyn av voldtektsetterforskningen etter avsløringen.

Henlegger ni av ti voldtektssaker: Statsadvokaten: - Gir meg ikke dårlig nattesøvn

I brevet som riksadvokaten sendte før jul, krever han også at samtlige statsadvokatembeter utarbeider en skriftlig, forpliktende plan for hvordan de skal utføre tilsyn med straffesaksbehandlingen i politiet.

les også

Støre om lang ventetid: – Det er ofrene som får lide

– Den skal inneholde planen for fagledelsen av politiet. Slike planer gir større forutberegnelighet og letter riksadvokatens kontroll med at arbeidet utføres på en god måte, sier Nybøe.

Planene skal sendes til Riksadvokaten og har en frist til 15.februar.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder