PROVOSERT: Inga Marte Thorkildsen (t.v.) mener regjeringen har nedprioritert partnervold. Det er ikke Solveig Horne (t.h.) enig i.

PROVOSERT: Inga Marte Thorkildsen (t.v.) mener regjeringen har nedprioritert partnervold. Det er ikke Solveig Horne (t.h.) enig i. Foto: FRODE HANSEN/MATTIS SANDBLAD VG

Inga Marte Thorkildsen: Regjeringen har nedprioritert tiltak for å bekjempe partnervold

– Det provoserer meg så inni granskauen

Thorkildsen vil ha fart på partnervold inn i helseutdanningene, og bruk av omvendt voldsalarm. Inga Marte har ikke fulgt med i timen, svarer Solveig Horne.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

En ny undersøkelse gjennomført av Kantar TNS for Sanitetskvinnene viser at ni prosent av norske kvinner har blitt utsatt for partnervold. Hjelpeapparatet ble bare kontaktet i 20 prosent av tilfellene.

Tall på vold mot kvinner, i likhet med tallene på partnerdrap, har ikke har gått ned de siste årene.

Bakgrunn: Les mer om undersøkelsen

Tidligere statsråd Inga Marte Thorkildsen (SV) mener de høye tallene er et resultat av at det har blitt gjort for lite, og synes regjeringen må ta mer ansvar.

– I denne regjeringen har det vært null engasjement fra justisministrene til å løfte dette temaet, mener hun.

– Det provoserer meg så inni granskauen

Thorkildsen var barne- likestillings- og inkluderingsminister under Stoltenberg og er nå byråd for eldre- helse- og sosialtjenester i Oslo.

Hun peker på at vold i nære relasjoner ikke er en obligatorisk del av utdannelsen til helsepersonell, og synes kunnskapen om dette burde vært økt i alle yrker der man jobber med barn slik at man enklere kan avdekke vold.

– Det provoserer meg så inni granskauen at vi fortsetter å utdanne tusenvis av helsepersonell uten at de lærer om dette. Avstanden mellom hva vi vet og hva som gjøres er for stor.

I tillegg reagerer hun på at man knapt bruker omvendt voldsalarm. Dette er en elektonisk fotlenke som festes på voldsutøver, og utløser en alarm hos politiet om besøksforbud brytes.

Voldsofre skal ikke få ansvaret for å beskytte seg selv, det er voldsutøver som må bære byrden. Dette burde regjeringen få fart på.

Thorkildsen: Ville ha automatisk barnevernsmelding ved graviditet.

Solveig Horne: Avviser kritikken

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) avviser Thorkildsens kritikk, og mener denne regjeringen og samarbeidspartiene har gjort et større arbeid enn den forrige, selv om tallene viser at mye fortsatt gjenstår.

– Da har ikke Inga Marte fulgt godt nok med i timen, mener hun.

Horne forteller at kunnskaper og ferdigheter til å håndtere vold og seksuelle overgrep ble en del av rammeplan for ulike lærerutdanninger, blant annet barnehagelærerutdanningen, i fjor høst

– Regjeringen vil sørge for at kunnskap om vold og seksuelle overgrep inngår i profesjonsutdanningene helse- og sosialfag.

I tillegg mener hun politireformen styrker arbeidet mot partnervold gjennom et større fagmiljø.

– Vi har også lagt frem en opptrappingsplan med over en halv milliard kroner mer i årets budsjett til arbeid mot vold i nære relasjoner, og straffen for vold i nære relasjoner har blitt hevet fra seks til femten års fengsel.

Horne er enig i at omvendt voldsalarm brukes for lite, og forteller at det totalt er brukt i 14 saker. Hun sier det jobbes med en utredning for å senke terskelen for å ilegge dette.

Jordmødre: Er pålagt å spørre om familievold, men få gjør det.

Krever at pakkeforløp for voldsutsatte prioriteres

Inga Marte Thorkildsen og Solveig Horne kan enes om at det er viktig å få på plass et pakkeforløp for vold mot kvinner, som regjeringen nå utreder.

Generalsekretær Grete Herlofsen i Sanitetskvinnene mener resultatene av undersøkelsen de har gjennomført viser behovet for et helhetlig pakkeforløp, slik at det skal bli enklere for voldsutsatte å oppsøke hjelp.

– En politietterforskning er ikke nok. Man må få hjelp til bosted, barn og alt på samme sted, mener hun.

Regjeringen satt av 5,5 millioner kroner i statsbudsjettet til å utrede pakketilbud for vold mot kvinner. Herlofson mener tiltaket er bra, men at det burde vært prioritert høyere.

– Dette er ikke et av de 10 pakkeforløpene som har kommet, eller blant de 14 prioriterte pakkeforløpene som regjeringen har lovet nå i valgkampen, sier hun.

Solveig Horne peker på at regjeringen også har vedtatt å opprette offeromsorgskontorer i alle politidistrikt som del av den store politireformen.

– I Trondheim har de et slikt kontor som jeg har besøkt. Der får man hjelp til å anmelde, oppfølging, og veiledning til hvordan man kan finne de rette hjelpetiltakene på et sted.

Tok 13 aborter på seks år: eksmannen tiltalt for familievold.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder