Slik kan det rødgrønne Norge bli

Jonas Gahr Støre (Ap) blir Norges neste statsminister. Norge får en ny regjering som ikke er avhengig av MDG og Rødt for å få flertall.

Av 

Ida Lyngstad Wernø

Malene Emilie Rustad

 og 

Publisert:

Men hva kan velgerne vente av en Ap-ledet regjering? VG har sett på hva som skiller de mest sannsynlige regjeringskameratene – Ap, SV og Sp – og hva de er enige om.

– Dere har gjort jobben. Velgerne har gitt oss tillit. Vi skal forandre Norge – og verden, sa Støre sent mandag kveld til stor entusiasme fra partifellene.

Han mener det er naturlig å starte med SV og Sp som de har varslet at de ønsker å samarbeide med, men sier at Ap også skal ta seg tid til å høre på MDG og Rødt. Nå blir det samtaler i dagene som kommer.

Arbeidslivet

Med de rødgrønne ved roret, er det gode grunner til å vente seg endringer i arbeidslivspolitikken – hvis partiene vil innfri forventningene de har gitt velgerne sine. Under valgkampen har Ap-leder Jonas Gahr Støre vært tydelig på at han i regjering vil jobbe for at flere får hele, faste stillinger.

 • Midlertidige ansettelser: Et av tiltakene Ap vil gjøre for å sikre flere faste stillinger, er å gjøre endringer i arbeidsmiljøloven og gjerne den såkalte generelle adgangen til midlertidige ansettelser. De har støtte hos både Sp og SV, som også går inn for å gjøre det vanskeligere for arbeidsgivere å ansette personer i midlertidige stillinger.
 • Bemanningsbyråer: De tre partiene har alle sagt de vil stramme inn reglene for bemanningsbyråer, noe de mener vil føre til flere faste ansettelser.

Reversere reformer?

Gjennom valgkampen har Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum gått hardt ut mot særlig to reformer Solberg-regjeringen har gjennomført: nærpolitireformen og regionreformen.

 • Regionreformen: 1. januar 2020 gikk Norge fra å ha 19 til 11 fylker. Nå kan flere av de sammenslåtte fylkene bli oppløst igjen: Både Ap, Sp og SV mener at fylkene som ble slått sammen bør oppheves hvis de selv ønsker det. Dermed er regjeringsskiftet gode nyheter for regioner som Troms og Finnmark, der sammenslåingen har blitt møtt med store protester.
 • Nærpolitireformen: Ble vedtatt av Stortinget i 2015, med støtte fra Ap, men partiet trakk støtten til reformen i 2019. Da mente Ap at politiet hadde beveget seg i feil retning. Nå lover både Ap, SV og Sp lover økte ressurser og flere politipatruljer i politidistriktene.
 • Jernbanereformen: Mens det før bare var NSB, nå Vy, som kjørte passasjertog, frakter britiske Go-Ahead og svenske SJ togpassasjerer på flere strekninger. Både Sp, SV og Ap vil stanse konkurranseutsettingen, men der Sp og SV vil reversere oppsplittingen av jernbanesektoren i Norge, er Ap mer moderate og vil «gjennomgå selskapsstrukturen i jernbanen».

Helse

 • Tannhelse: Både SV og Ap vil ha en tannhelsereform. Også Sp vil endre tannhelsetjenesten og la tannlegebehandling bli en del av egenandelsordningen for folketrygden. Men partiene er ikke samstemte i hva som skal bli billigere, og hvem som skal betale mindre.
 • Sykehus: Både Sp og SV vil skrote foretaksmodellen, som innebærer at sykehusene styres gjennom fem regionale helseforetak med hver sin direktør. Dette kan det bli vanskelig for Sp og SV å få gjennom: Ap vil endre modellen, ikke fjerne den helt.

Familie og likestilling

Familie og likestilling kan skape hodebry for en rødgrønn regjering. Senterpartiet vil beholde kontantstøtten mens Aps Anette Trettebergstuen har garantert at Ap kommer til å avskaffe kontantstøtten i regjering.

 • Kontantstøtten: Arbeiderpartiet og SV vil erstatte kontantstøtten med en ventestøtte for foreldre som har søkt, men ikke fått, barnehageplass. I vår vedtok Høyre at de vil skrote kontantstøtten, og også Venstre vil avvikle den.
 • Abort: Også i abortspørsmålet er partiene uenige: Mens Ap og SV har gått inn for å avskaffe abortnemndene – hhv. frem til uke 18 og 22 – ønsker Sp å videreføre dagens abortlov med selvbestemt abort frem til uke 12, men partiet ønsker å «gjennomgå nemndenes arbeidsmåte, rolle og navn».

Innenfor skolepolitikken er partiene derimot samstemte om noen hovedtrekk, som å kutte antallet tester og prøver.

 • Skolemat: Kan årets valg føre til at elevene får gratis mat på skolen? Både Ap, Sp og SV er for skolemat.
 • SFO: Hvor mye SFO vil komme til å koste med en Ap-ledet regjering, er fortsatt usikkert – mens SV vil ha gratis SFO for alle, vil Sp ha gratis kjernetid for lavinntektsfamilier. Ap vil starte med gratis kjernetid for alle førsteklassinger.

Klima, energi, skatt og handel

 • Strømpriser: Mens husholdninger betaler en elavgift for 16,69 øre per kilowattime, har industrien en redusert elavgift på rundt 0,55 øre per kilowattime. Sp vil redusere elavgiften for husholdningene, mens Ap og SV vil øke bostøtten til dem som sliter med strømregningene.
 • Sp og SV vil melde Norge ut av EUs energibyrå (Acer) og stanse den planlagte strømkabelen NorthConnect. Det vil ikke Ap.
 • Elbiler: Ap og Sp vil at alle nye personbiler som selges i 2025 skal være utslippsfrie. SV vil at dette skal i 2023. Alle vil redusere fordelene på de dyreste elbilene.
 • Statlig eierskap: Alle partiene er for mer statlig eierskap og vil vurdere å gå inn i flere selskaper,
 • Formuesskatt: De er enige om at de rikeste skal skatte mer.
 • Taxfreesalget: Både Ap og Sp vil vurdere å la Vinmonopolet ta over driften av taxfree-ordningen. SV vil avvikle ordningen.

Her kan det bli dragkamp:

 • Oljepolitikk: Sp og Ap ønsker å videreutvikle oljenæringen, samtidig har Støre uttalt at det ikke blir noen store leteoperasjoner på norsk sokkel. SV krever stans i oljeleting.
 • Bompenger: Ap vil vurdere å erstatte bompenger med veiprising, mens Sp vil kutte i bompengene. SV vil at bompenger bare kan brukes hvis det har støtte lokalt.
 • Flypassasjeravgiften: Skal etter planen gjeninnføres i januar 2022, men Ap er avventende. SV ønsker at de som flyr mest, også skal betale mest, mens Sp vil ha lavere avgifter.
 • Eiendomsskatt: Mens Ap og SP er klare på at de vil la eiendomsskatten stå urørt, har SV gått inn for å heve eller vrake makstaket på fire promille, slik at kommunene kan kreve inn mer.
 • EØS-avtalen: Ap vil videreføre handelsavtalen, mens Sp og SV vil ut, og mener at det må utredes andre alternative avtaler.
 • Boligkjøp: Ap, SV og Sp vil gjøre det lettere å få startlån gjennom Husbanken. SV vil fjerne BSU, Ap vil fryse den og Sp vil øke den.

Det grønne veiskillet

 • Klimapolitikk: Alle partiene er enige i at målene i Parisavtalen skal nås, men de er uenige i hvor mye som skal kuttes og hvordan.
 • Kutt: Ap og Sp vil kutte rundt 55 prosent av de norske klimagassutslippene målt mot 1990 innen 2030. SV vil kutte 70 prosent.
 • Alle partiene er enige om store satsinger på karbonfangst- og lagring, hydrogen (mest grønn), batteriteknologi, grønn skipsfart og avfallsbasert biogass.
 • Alle er for en stor satsing på havvind.
 • Ap og SV vil øke CO₂-avgiften frem mot 2030. Sp er ikke mot avgiften, men mener den må utredes for hvert enkelt næring. Sp og Ap vil samtidig redusere effekten på bensin- og dieselpriser.
Publisert:

Mer om

Politikk

MDG

Rødt

Flypassasjeravgiften

Jernbanereformen

Eiendomsskatt

Anette Trettebergstuen

Flere artikler

 1. Varsler strømpris-tiltak fra en Ap-ledet regjering

 2. Her er Vedums mål: Vinne regjeringsmakten og halve kongeriket

 3. Vedum peker på Støre som statsminister

 4. Presses om rødgrønt samarbeid – går til angrep på hverandre

 5. Vedum om Solberg: Bedre som statsminister enn samlivsterapeut

Fra andre aviser

 1. Slik kan økonomien bli i et rødgrønt Norge

  Aftenposten
 2. Varsler strømpris-tiltak

  Bergens Tidende
 3. Ap-kilder: Ap kan komme til å foretrekke en ren Ap-regjering fremfor Ap/Sp-regjering

  Aftenposten
 4. Støre overbevist om å lande en trepartiregjering

  Bergens Tidende
 5. Her er Aps plan for regjeringsforhandlingene

  Bergens Tidende
 6. Det er latterlig lett å gå til valg på avvikling av Viken fylkeskommune. Men moroa forsvinner i slakteprosessen.

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no