BER BUFDIR FORKLARE: Barne- og likestillingsminister Solveig Horne har bedt om en redegjørelse fra direktoratet etter helgens avsløring. Foto: GØRAN BOHLIN, VG

Solveig Horne krever full opprydning etter VG-avsløring

Etter helgens VG-avsløring krever barne- og likestillingsministeren en forklaring fra direktoratet på hva de har gjort for å for å sikre at ingen barnevernsansatte har dobbeltroller.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Søndag avslørte VG at minst 59 ansatte i barnevernet selger, eller har solgt, privat barnevern på si. 21 av dem opplyser at de selger tjenester til den samme kommunen eller område de jobber i.

Dette betyr at enkeltpersoner kan sitte på begge sider av bordet når kontrakter skal inngås, og offentlige penger fordeles.

– Det er uakseptabelt dersom det viser seg at ansatte sitter på begge sider av bordet. Det kan svekke tilliten til barnevernet, og det gjør at det kan stilles spørsmål ved de vurderingene og beslutningene som barnevernet har gjort, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne.

Nå forventer hun at både Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og kommunene tar en grundig gjennomgang, for å sikre at dette ikke skjer.

– Bufdir bør ta en gjennomgang på sine ansatte, og be om at alle oppgir hvilke roller de har. Hver eneste leder må forsikre seg om at ingen ansatte har dobbeltroller, eller kommer i en habilitetskonflikt. Dette arbeidet må også skje i kommunene, sier Horne til VG.

I etterkant av VGs sak har Bufdir gjort en egen gjennomgang. Les saken her: – Det er ingen dobbeltroller i statlig barnevern.

UAKSEPTABELT: Barne- og likestillingsminister Solveig Horne forventer at arbeidsgivere går gjennom barnevernansattes bierverv. Foto: GØRAN BOHLIN, VG

Ber direktoratet forklare seg

I et intervju med VG har Bufdir-direktør Mari Trommald sagt at de lenge har sett risikoen for at ansatte i barnevernet kan ha andre private roller som er problematiske. Ifølge Trommald tok hun opp dette på et ledermøte allerede i 2015.

– Om man som leder for en etat tar opp en slik utfordring på et ledermøte i 2015, så forventer jeg at man undersøker om man har ansatte som kan komme i dobbeltroller og være inhabile, sier Horne.

På bakgrunn av dette og VGs kartlegging vil hun nå be direktoratet redegjøre for hva de har gjort på dette området de to siste årene.

– Alle ansatte har ansvar for selv å vurdere om de er habile etter forvaltningsloven. I tillegg er det lederens ansvar å sjekke at ansatte ikke kommer i en rollekonflikt. De etiske retningslinjene og forvaltningsloven er klar på dette området, og jeg forventer at dette blir gjort, sier barne- og likestillingsministeren.

Bufdir opplyser til VG at de ennå ikke har mottatt noen bestilling om en redegjørelse, men at de som vanlig vil svare på bestillingen når den måtte komme.

les også

Krever svar fra Horne etter VG-avsløring

– Har tatt grep

Dagen etter VGs avsløring reagerte både SV og Arbeiderpartiet kraftig, og partiene krever nå at Solveig Horne møter opp til en redegjørelse i Stortinget, for å avklare dobbeltrollene i barnevernet.

– Jeg har ingen problemer med å svare Stortinget om dette. Men jeg synes det er enkelt å si at man skal redegjøre for det, og at det har gått over alle støvleskaft. Det har vært en del uheldige enkeltepisoder på dette området nå, som jeg mener at vi har tatt tak, sier Horne.

Etter at VG i fjor høst skrev flere saker om dobbeltroller i barnevernet sendte statsråden et brev til alle landets kommuner, fylkesmennene og Bufdir. Her presiserte hun hva kommunene kan overlate til private.

– Her tok vi også med presiseringer knyttet til dobbeltroller i barnevernet. Det er min jobb som statsråd å gi klare signaler til Bufdir, fylkesmennene og kommunene, og så må jeg forvente at dette faktisk blir fulgt opp.

– Man kan ha tillit til barnevernet. Barnevernet gjør utrolig mye godt arbeid. Vi har også vært åpne om at det skjer feil i barnevernet, og vi har jobbet hardt for å forbedre barnevernet, avslutter hun.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder