DØMT: Til venstre Hasan Ahmed (46). Til høyre Adam Idrisovich Magomadov (23). Foto: PRIVAT

To menn fra Østfold dømt for IS-deltakelse og terrorforbund

Dømt til 7,5 og 6 års fengsel

46-åringen anker

Hasan Ahmed (46) og Adam Idrisovich Magomadov (23) fra Østfold er dømt for deltakelse i IS og terrorforbund.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Det er klart etter at Oslo tingrett i dag har avsagt dom i saken. Magomadov er dømt til syv år og seks måneders fengsel, mens Ahmed er dømt til seks års fengsel.

De to var tiltalt for deltakelse i IS etter straffelovens paragraf 147 d og for såkalt terrorforbund etter den «gamle» terrorparagrafen 147 a. De er dømt i henhold til denne tiltalen.

Magomadov er også dømt for falsk forklaring da han søkte permanent oppholdstillatelse.

Oslo tingrett konkluderer slik:

«På det tidspunkt Magomadov og Ahmed inngikk forbund med ISIL var de begge godt kjent med ISILs handlinger, og hva terrororganisasjonen var i stand til å utføre av brutale volds- og krigshandlinger. De hadde gjort forberedelser og planlagt reisen i god tid, Adam i flere måneder og Hasan i ca. halvannen måned. De hadde begge en klar og målbevisst plan med å slutte seg til ISIL om å medvirke til organisasjonens terrorvirksomhet.»

STATSADVOKAT: Frederik G. Ranke fra Det nasjonale statsadvokatembetet. Foto: Frode Hansen VG

– Vi er veldig tilfreds med dommen. De to er dømt i henhold til påstand. Det er en svært en grundig og god dom, som også trekker linjene til de tidligere fremmedkrigersakene, sier statsadvokat Frederik G. Ranke ved Det nasjonale statsadvokatembetet til VG.

Ranke er også fornøyd med Oslo tingretts lovforståelse av 147 a.

– Retten har kommet til at forbund, en avtale, er inngått i det man slutter seg til ISIL ved ankomst i Syria. Retten deler påtalemyndighetens syn på at man gjennom forberedelser, reise og så tilslutning har kommet så langt at man da har inngått en avtale om å begå terror, sier han.

Reiste etter kalifaterklæringen

Det var 3. august 2014 at Magomadov og Ahmed reiste sammen til Syria, en måned etter at Den islamske staten (IS) erklærte sitt såkalte kalifat i Syria og Irak. Begge to hadde tidligere vært hjemmehørende i Syria.

Magomadov tilhørte et radikalisert miljø i Østfold-byen, som flere andre norske Syria-farere også kommer fra. Hasan Ahmed er faren til Ishaq Ahmed, som i juli i fjor ble dømt til åtte års fengsel for deltakelse i IS. Ishaq hadde vendt hjem til Norge et halvår i forveien at faren reiste.

– Svært skuffet

– Min klient er med urette dømt for å ha inngått terrorforbund og for å ha deltatt i en terrororganisasjon. Han er svært skuffet over dommen, men likevel ikke overrasket ettersom han ikke trodde han ville få en rettferdig rettssak, sier Nils Christian Nordhus, som representerer Ahmed.

Dette knytter seg til at Torild Brende, kona til utenriksminister Børge Brende, var dommer i saken. VG har tidligere vært i kontakt med henne om dette, og hun ønsket ikke å uttale seg.

FORSVARER: Nils Christian Nordhus, forsvareren til Hasan Ahmed (46) fra Fredrikstad, under hovedforhandlingen i mai. Foto: Frode Hansen VG

– Dommen nå er bare en påminnelse av de betenkeligheter, som min klient reiste før hovedforhandlingen ble påbegynt, sier Nordhus.

Ifølge en kjennelse fra 17. april ble Torild Brende kjent habil til å lede hovedforhandlingen.

Ahmed har bestemt seg for å anke dommen.

– Han vil anføre en toleddet anke. For det første mener han at dommen må bli opphevet på saksbehandlingsfeil, fordi rettens leder var inhabil og fordi retten tilla vekt forklaringen til et vitne som åpenbart var beruset da han avga sin forklaring. I tillegg vil vi inngi en alminnelig bevisanke, sier Nordhus.

Reiste også fra Fredrikstad: Torleif var en av jentene - ble IS-skarpskytter

Sharialeir

VG har tidligere omtalt hvordan Magomadov og Ahmed etter ankomst i Syria deltok på en sharialeir i Syria, nærmeste bestemt i Tabqa utenfor Raqqa.

Etter omtrent tre ukers ideologisk og fysisk trening, ble Magomadov stasjonert i Manbij. I retten forklarte han at han jobbet i saniteten og ikke deltok i strid.

Dette mener retten ikke er troverdig:

«Retten mener at det er flere forhold som tyder på at Magomadov ikke bare utførte
sanitæroppgaver, men var en mer klassisk fremmedkriger. Både uttalelsene han har
kommet med i dialoger og hvilke roller de andre han arbeidet sammen med har hatt, tilsier dette,» står det i dommen.

FORSVARER: Svein Holden representerer Adam Magomadov (23). Foto: Frode Hansen VG

Oslo tingrett legger til grunn at Magomadov deltok i strid i Kobane høsten 2014.

– Jeg har orientert klienten om avgjørelsen og vi skal møtes en av de nærmeste dagene for å diskutere den og ta stilling til om den skal ankes. Min klient er naturlig nok ikke fornøyd med resultatet, Svein Holden, Magomadovs forsvarer til VG.

46-åring tilbake etter en måned

Ahmed bestemte seg for å forlate Syria igjen, etter først å ha vært med på en troppeforflytning til Homs. I midten av september var han tilbake i Norge.

I retten forklarte at han at planen hans med å reise til Syria var å slutte seg til nasjonalistiske og vestligstøttede folkehæren Free Syrian Army (FSA) og nektet slik straffskyld.

«Retten har ikke funnet Hasan Ahmeds forklaring om at han skulle slutte seg til FSA
troverdig. Det vises til at denne forklaring fremkom i politiavhør over et halvt år etter at han ble varetektsfengslet,» står det i dommen.

Magomadov var først tilbake i Norge rundt mars 2015, etter en reise som tok han via Dubai, Latvia og Sverige. Han erkjente å ha deltatt i IS, men ikke å ha inngått terrorforbund eller vært i strid.

Ifølge tiltalen, fikk de to blant annet opplæring i adskillelse og sammensetning av AK-47 automatvåpen.

Les VG-spesial: De vervet seg til IS

Hemmelig operasjon

Noen uker senere ble PST ved en tilfeldighet kjent med hans retur og startet en hemmelige avvergende etterforskning.

Den avslørte imidlertid ingenting som antydet at Magomadov planla eller var deltaker i noe som truet Norges sikkerhet. Magomadov og Ahmed ble pågrepet samtidig i midten av juni 2015.

BELEIRET: Manbij 25. juni i år. Etter en offensiv av koalisjonen Syrian Democratic Forces (SDF) i slutten av mai, har den strategisk viktige byen vært omringet i rundt to måneder. Foto: Rodi Said Reuters

Bilder og meldinger

I hovedforhandlingen, som gikk for Oslo tingrett i mai og juni, la påtalemyndigheten frem flere bilder og privat korrespondanse.

Ahmed hadde blant annet bilder på en beslaglagt telefon av seg selv med våpen i Syria på steder som var kontrollert av IS. Magomadov tatt bilde av en bombe ment for en selvmordsaksjon i IS sin krigføring i den kurdiskegrensebyen Kobane.

I tillegg ble det lagt frem en rekke meldinger mellom Magomadov og andre fremmedkrigere for IS, i all hovedsak personer med tsjetsjensk opphav. Blant dem var Abo Edelbijev, en venn av Magomadov som reiste til Syria høsten 2013 sammed med Ishaq Ahmed.

Adam Magomadov kom til Norge i 2008 som 15-åring og fikk opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn. Han er russisk statsborger og ved rettskraftig dom planlegger norske myndigheter en utvisningssak mot ham.

Hasan Ahmed kom til Norge fra Pakistan som treåring og har vokst opp på Lisleby i Fredrikstad.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder