DEMONSTRERTE: Rundt 100 personer hadde møtt opp for å demonstere mot norsk barnevern i regnværet i Oslo lørdag ettermiddag. Foto: Trond Solberg , VG

Demonstrerer mot norsk barnevern: – Påstandene er helt vanvittige

En bølge av protester mot norsk barnevern har spredd seg til rundt 40 land etter at en norsk-rumensk familie i Sogn og Fjordane i november ble fratatt omsorgen for sine fem barn.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

I dag demonstrerte barnevernsmotstanderne foran Stortinget.

– Hjelp dem der de trenger, fjern overgriperen, ikke barnet, ikke splitt familien, ikke splitt biologiske bånd. Det går ikke, sier Alf Magne Henriksen, initiativtager til demonstrasjonen foran Stortinget lørdag.

Han mener barnevernet er så dårlig at det bør legges ned.

– I den formen det er i dag så er grunnmuren så råtten at det skal vekk. Barnevernet skal vekk i den formen det er i dag. Vi har masse forslag til andre alternativer i stedet for dagens barnevern.

– Er det realistisk, at det blir lagt ned sånn som det er i dag?

– Det blir det, det vet jeg, sier Henriksen, og legger til at det vil skje i løpet av året.

Bakgrunn: Massedemonstrasjoner mot norsk barnevern

Dette tilbakeviser Barne- likestillings - og inkluderingsdepartementet, men det fnyser Henriksen av.

– Vi holder ikke demo for Stortinget, vi holder demo for folket. Nå skal stortinget høre på oss, det er det som er jobben deres. De har ignorert oss i tiår, i tiår, i tiår. Det har blitt lovet forbedringer og forbedringer og har blitt forverringer og forverringer.

Les også: Departementet om protester mot norsk barnevern: – Tar det på alvor

Tusenvis har demonstrert

De siste månedene og ukene har mange tusen mennesker har tatt til gatene over store deler av Europa, i USA og Russland og samlet seg utenfor norske ambassader, med sterke anklager mot norsk barnevern. Mer enn 50.000 har skrevet under på en støttekampanje.

– Noen av påstandene fra utlandet er åpenbart feilaktige og helt vanvittige. At barnevernet kidnapper barn og at vi avstraffer barn med overgrep fra voksne, er så urimelige at man nesten får vondt, sier statssekretær i Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD), Kai-Morten Terning (Frp).

TAR AVSTAND: Barnevernet i Norge kidnapper ikke barn, sier statssekretær i barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet. Foto: TROND SOLBERG ,

Han understreker at departementet tar de internasjonale protestene på alvor, og at det jobbes systematisk for å informere myndigheter i de gjeldene landene om hvordan barnevernet fungerer i enkeltsaker, og at det ikke finnes noen mulighet for myndighetene til å gripe inn i disse.

– Inntrykket som er skapt av at norsk barnevern og av at foreldre ikke har reellt rettsvern, er helt feil, sier Terning.

– I dag har en gruppe barnevernsaktivister demonstrert i Oslo, både for foreldrene på Vestlandet og for at barnevernet slik vi kjenner det i dag øyeblikkelig må nedlegges.

– Det blir ikke aktuelt. Seriøs kritikk tar vi seriøst. Disse kritikerne må forholde seg til at det eksisterer et rettsvern i omsorgsovertakelsessaker, både gjennom domstolene og gjennom fri rettshjelp, etter at fylkesnemdene for barnevern og sosiale saker har fattet vedtak. Det er viktige pilarer.

Les også: Varsler ny protestbølge

PROTESTERTE: Flere personer viser frem plakater under demonstrasjonen i Oslo lørdag. Flere av plakatene viser navn og bilde på barna som ble tatt fra sine foreldre. Siden VG anonymiserer familien, har vi også valgt å sladde plakatene. Foto: Trond Solberg , VG

Barnevernet skal være til stede for de mest sårbare i samfunnet, og noen barn får ikke den hjelpen de trenger. Barns beskyttelsesbehov må ivaretas, mener Kai-Morten Terning.

– Betyr det at barnevernet ikke fungerer godt nok, og at det blir gjort feil?

– Barnevernet baserer seg på skjønn. Mennesker kan gjøre feil. En del kommuner er sårbare. Noen har vanskeligheter med å få tak i kvalifisert og utdannet personell, andre sliter med sykefravær og høy turnover.

– I desember ble det fremsatt en samlet bekymringsmelding fra 150 fagfolk, psykologer, leger og advokater når det gjaldt tillit og rettssikerhet i barnevernet. Hva gjør dere for å møte bekymringen?

– To viktige ting. Barne-, likestillingsminister Solveig Horne har bestemt at et utvalg omsorgsovertagelser og akuttvedtak i barnevernet skal gjennomgås for å se på tilliten til barnevernet og hvordan rettssikkerheten til foreldre og barn kan styrkes. Målet er å gjøre barnevernet bedre.

Massiv støtte til foreldrepar

I tillegg har regjeringen nedsatt et utvalg som ser på hvordan barnevernloven kan forenkles og gjøres mer tidsriktig, fordi dagens regelverk er usammenhengende og komplisert. Målet med arbeidet er også her å bedre rettsikkerheten for barna.

I mellomtiden sitter et fortvilet foreldrepar på Vestlandet som etter et akuttvedtak mistet omsorgen for sine fem barn før jul i fjor, og som nå får massiv støtte fra demonstranter i hele den vestlige verden. Familien er pinsevenner, og demonstrantene som pågår arrangeres gjennom kristne nettverk på sosiale medier.

De er i følge den kristne avisen Dagen siktet etter straffelovens paragraf 282, som blant annet omhandler mishandling i nære relasjoner, familievold.

Innrømmet klaps på baken

Rettssaken deres er forventet å komme opp i løpet av våren. Ifølge den amerikanske avisen Christian Post, som følger de norsk-rumenske fembarnsforeldrene tett, møtte foreldreparet i en kommune på Vestlandet barna samlet - for første gang på tre måneder.

Før jul deltok foreldrene på rumensk TV, der de vedgikk at de hadde gitt barna klaps på baken og trukket dem i ørene.

Den massive utenlandske støtten til den norsk-rumenske familien og protestene mot norsk barnevern, kom etter at det ble påstått at de var utsatt for trosforfølgelse fordi det forelå frykt for kristen indoktrinering.

Også på demonstrasjonen i Oslo var det mange som holdt opp plakater av familien.

– De har medgitt at de har klapset barna sine?

HOLDT APPELL: Alf Magne Henriksen utenfor Stortinget. Flere av plakatene viser navn og bilde på barna som ble tatt fra sine foreldre. Siden VG anonymiserer familien, har vi også valgt å sladde plakatene. Foto: Trond Solberg , VG

– Så gi dem en bot, da. En Stavanger-mann riste datteren sin, han fikk fem tusen kroner i bot. I Polen så virker modellen slik at fortsetter dette, så blir de idømt foreldreforbedringskurs der barn og familie blir samlet. Barna blir ikke tatt vekk fra hjemmet for det, sier demonstrant Alf Magne Henriksen.

Les også: Sammenligner det norske barnevernet med nazisme.

– Men er det riktig at barn skal bo i familier hvor det skjer?

– Jeg svarte deg jo på det nå. Vi må følge med, men vi kan ikke ha at vi har en eks eller en sjalu nabo som kan beskylde oss for hva de vil, i verste fall pedofili, sier Henriksen, før han avbryter intervjuet fordi han skal på talerstolen.

Avviser religionsforfølgelse

– Ingen barn i Norge blir tatt ut av familiene på grunn av religionsforfølgelse, sier statssekretær Kai-Morten Terning i BLD.

Pinsebevegelsen i Norge har tilbudt assistanse til fembarnsforeldrene i Sogn og Fjordane, og uttrykker medfølelse for en familie som befinner deg i en veldig vanskelig situasjon.

STØTTER FAMILIEN: Pinsebevegelsens støtter fembarnsforeldrene på Vestlandet som har fått omsorgsovertagelse av sine barn, men pressetalsmann Andreas Hegertun avviser at det eksisterer forfølgelse av kristne i Norge, slik de internasjonale barnevernsdemonstrantene har hevdet Foto: PRIVAT ,

-– Samtidig har vi vært tydelige på at vi ikke har kompetanse og innsikt til å uttale oss bastant i en sak, der vi ikke vet hundre prosent hva som er rett og galt, sier Andreas Hegertun, pressetalsmann i lederrådet i Pinsebevegelsen og pastor i Filadelfiakirken i Oslo.

Pinsebevegelsen i Norge har lagt merke til at det store internasjonale engasjementet for den norske norsk-rumenske familien har hatt fokus på at kristne generelt, og pinsevenner spesielt, opplever forfølgelse i Norge.

– Det er en beskrivelse vi ikke kjenner oss igjen i. At kristne i Norge generelt opplever forfølgelse, tar vi avstand fra. Vi har tillit til at barnevernet i Norge ikke diskriminerer kristne, og vi mener at det ikke eksisterer kristendomsforfølgelse her i landet - selv om det alltid vil være en risiko for at enkeltmennesker opplever diskriminering.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder