Mattilsynet avdekket grove hygienebrudd på gatekjøkken

Ni gatekjøkken ble stengt på dagen.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Grisete lokaler, rottemøkk og mangelfull hygiene var noe av det som møtte Mattilsynets inspektører under sjekk av gatekjøkken.

Funnene ble gjort etter at Mattilsynet i april gjennomførte tilsyn overfor gatekjøkken i Oslo, Asker og Bærum.

MATTILSYNET: Marit Kolle, avdelingssjef ved Mattilsynets avdeling for Oslo, Asker og Bærum. Foto: Nina Andersen VG

Se her: Disse gatekjøkkenene ble stengt av Mattilsynet

Det ble gjennomført uanmeldte inspeksjoner i til sammen 40 virksomheter.

– Funnene som ble gjort under gatekjøkkentilsynene er nedslående, sier avdelingssjef Marit Kolle i Mattilsynets avdeling for Oslo, Asker og Bærum til VG.

Les også: Restaurant jukset med maten

Kontrollen fokuserte på virksomhetenes renhold og orden, personlig hygiene hos de ansatte, rutiner for å unngå kryssforurensning og temperaturkontroll knyttet til kjølelagring, nedkjøling og tining.

Dårlig hygiene

Hele 85 prosent av virksomhetene fikk pålegg fra Mattilsynet som følge av brudd på hygieneregelverket.

Sjekk dette: Mattilsynets verste funn i 2015

Kun seks gatekjøkken ble av vurdert til at det meste var i orden, og får ingen videre oppfølging fra Mattilsynet.

** Ni gatekjøkken ble umiddelbart stengt på stedet som følge av svært dårlig hygiene. Her ble det vurdert at den dårlige hygienen kunne utgjøre en helsefare for kundene som spiser maten der.

** I 28 virksomheter ble det gitt varsel om vedtak om pålegg om utbedringer.

** I to virksomheter ble det avdekket tydelige spor etter rottemøkk.

– Ved enkelte av stedene som ble stengt på stedet, observerte inspektørene sjokkerende dårlig hygiene. Det var blant annet åpenbare tegn på betydelig skadedyraktivitet i områder hvor det oppbevares eller håndteres mat, sier Kolle.

Matjuks: Økende trend å jukse med matvarer

I et gatekjøkken ble det nedlagt omsetningsforbud for matvarer. Årsaken til dette var funn av kjøttvarer med ukjent opprinnelse, varer hvor siste forbruksdato var gått ut og varer hvor det var stor fare for kryssforurensning.

Smittestoffer

I en annen virksomhet ble det gitt pålegg uten forhåndsvarsling på grunn av en håndvask i ustand i et område hvor det ble håndtert uemballerte varer.

– Her var det nødvendig å gripe inn raskt for å hindre at smittestoffer og annen forurensninger blir overført til maten med urene hender, sier Kolle.

Resultatet etter inspeksjonene viser ifølge Mattilsynets rapport at flertallet av gatekjøkkenvirksomhetene fortsatt har et forbedringspotensial.

Her er det billigst: Se VGs store matbørs

Sammenlignet med tidligere tilsynskampanjer i samme bransje i 2014 og 2015, viser denne tilsynsrunden enda dårligere resultat enn tidligere, mener Kolle.

Virksomhetene som ble plukket ut vurderes av Mattilsynet som risikovirksomheter, grunnet bekymringsmeldinger, historikk og hyppige eierskifter.

Ifølge Mattilsynet er grunnleggende forståelse for god hygiene helt avgjørende for denne typen virksomheter.

– Det er viktig at de som er ansvarlige for driften på et gatekjøkken, gir sine ansatte tilstrekkelig opplæring så de kan holde en god kjøkkenhygiene, sier Kolle.

Hun mener det er viktig at Mattilsynet fører tilsyn også i denne kategorien virksomheter, slik at dårlige forhold som er avdekket i denne kampanjen ikke får vedvare.

PS: Ifølge Mattilsynet har nå alle virksomhetene som ble stengt i forbindelse med gatekjøkkenkampanjen fått åpne igjen etter å ha gjort utbedringer.

REAGERER: Fagdirektør for handel i Forbrukerrådet, Gunstein Instefjord Foto: Ole Walter Jacobsen

Forbrukerrådet: Vil utvide smilefjesordningen

Forbrukerrådet reagerer på at bare seks av 40 gatekjøkken hadde velfungerende rutiner, og at 80 prosent manglet renholdsrutiner.

Nå vil de at smilefjesordningen også skal gjelde for gatekjøkken.

– Når hele ni gatekjøkken blir stengt, er det resultater som må tas med stort alvor. Det ligger en potensielt stor helserisiko i å spise på et sted som slurver med hygienen, og det skal vi forbrukere slippe, sier Gunstein Instefjord, fagdirektør for handel i Forbrukerrådet.

– Når det likevel er slik, er det flott at Mattilsynet har avdekket dette, sier Instefjord.

Gatekjøkken er ikke omfattet den nasjonale smilefjesordningen.

Målet med ordningen er å gi forbrukerne lett tilgjengelig informasjon om hygiene, rengjøring og vedlikehold før du går ut for å spise på restaurant eller kafé.

Lovdata: Krav til smilefjes

– Omfanget og tidligere undersøkelser viser at dette ikke er tilfeldig. Forbrukerrådet vil derfor at Mattilsynet må få ressurser til å utvide smilefjes til også gatekjøkken, grillbarer og bensinstasjoner, sier Instefjord til VG.

Helsedepartementet: – Ingen planer foreløpig

VG har spurt Helse- og omsorgsdepartementet om hva som skal til for at også gatekjøkken innlemmes i den nasjonale smilefjesordningen.

Statssekretær Frode G. Hestnes i Helse- og omsorgsdepartementet skriver i en mail at ordningen i første omgang bare har blitt innført for serveringsteder, fordi den krever mye kapasitet fra Mattilsynets side.

– Vi har foreløpig ingen planer om å innlemme gatekjøkken i ordningen, men det kan bli aktuelt på sikt. At gatekjøkken ikke er med i smilefjesordningen, innebærer slett ikke at de ikke blir kontrollert. Her utfører Mattilsynet sine ordinære kontroller uten at det resulterer i smilefjes. Gatekjøkken som driver i strid med regelverket, får pålegg om å rette opp forholdene, svarer Hestnes.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder