HAR FÅTT PLAN: Arbeidsminister Anniken Hauglie har nå fått Navs plan for hvordan de jobber med sakene. Bildet er tatt i Stortinget tidligere i november. Foto: Frode Hansen

Nav-ofre kan få penger på konto til uka

– De første ofrene for Navs feiltolkning kan få penger på konto allerede neste uke, sier arbeidsminister Anniken Hauglie til Dagbladet etter møtet. Nav holder fortsatt fast ved at 2400 saker kan være behandlet feil.

  • Synne Eggum Myrvang

Til arbeidsminister Anniken Hauglie leverte Nav-direktør Sigrun Vågeng i kveld en plan for hvordan Nav skal jobbe med sakene som er rammet av feiltolkning.

48 personer er dømt for trygdesvindel på feilaktig grunnlag og Nav anslår at så mange som 2400 personer kan være rammet av at regelverket er feiltolket. I tillegg skal 49 nye dommer gjennomgås.

I en kommentar til Dagbladet bekrefter ministeren at de første som får penger tilbake på konto vil få det allerede til uken. I tillegg skal alle som er domfelt eller anmeldt ha blitt oppringt, og trekk i ytelser og lønn er stoppet.

Dette står i brevet

Brevet er sendt fra Nav til departementet 12. november. Status for arbeidet er per 11. november:

  • De 48 domfelte er kontaktet på telefon, men det er kun oppnådd kontakt med 41 av dem. Listen er ikke uttømmende, og antall domfelte vil trolig øke noe som følge av gjennomgang fra politiet og Nav Kontroll.
  • 46 personer anmeldt av Nav ringes «nå», står det i brevet som er datert 12. november. Personer som er domfelt og anmeldt vil fortsatt være prioritert.
  • 175 saker er videresendt Nav Innkreving for midlertidig stopp av trekk. 74 av disse gjelder trekk i ytelser fra Nav. Alle saker med trekk i ytelser er stoppet hos Nav Innkreving i Skatteetaten. Det vil kunne ta noen dager før f.eks. arbeidsgivere klarer å stoppe trekkene. Det er også flere åpne saker hos Skatteetaten, og disse vil ha prioritet slik at de ikke blir fulgt opp videre med sikte på innkreving.
  • Ett av innsatsteamene identifiserer saker som er aktuelle for ny vurdering funnet i IT-systemet. Listen inneholder 4155 AAP-saker med tilbaketrekningsvedtak med hjemmel «utland».
  • Av 719 gjennomgåtte saker så langt skal 376 gjennomgås på nytt for å vurdere ny behandling. Det betyr at Nav opprettholder det tidligere anslaget på at 2400 saker kan være behandlet feil.
  • Totalt 50 personer fra ulike instanser i Nav jobber i ulike innsatsteam for å jobbe med saken. I tillegg er det satt opp «dedikerte ressurser» som besvarer henvendelser fra brukere.

Vågeng informerer i brevet om at de startet arbeidet med de mest alvorlige sakene umiddelbart uten at det forelå noen detaljert plan. Det er fordi direktoratet trenger å vite mer om omfang i ulike typer saker og alvorlighetsgrad, før det kan utarbeides detaljerte planer.

Tidshorisont og kapasitet i arbeidet skal derfor vurderes fortløpende.

Nav-direktøren selv var kortfattet på vei ut av møtet med arbeidsminister Hauglie torsdag kveld. I møtet orienterte Vågeng statsråden om hvordan de jobber med sakene som følge av at Nav har tolket EØS-regelverket feil i flere år:

– Alt mitt fokus er å rette opp i disse sakene. Jeg har hatt et møte med ministeren for å orientere om Navs arbeid med disse sakene. Det er alt jeg har å si nå, sier Vågeng på vei ut fra møte med arbeidsminister Anniken Hauglie hos arbeids- og sosialdepartementet.

Hun ønsker ikke å si noe om når hun vil kommentere Navs arbeid videre.

– Det er viktig for meg å holde statsråden orientert om vårt arbeid, understreker hun.

I en e-post utdyper hun senere at arbeidet med å rydde opp er i gang og at «dette nå har førsteprioritet hos Nav».

Møtet mellom statsråden og Nav-direktøren fant sted etter et etatsstyringsmøte som Vågeng også var på.

KORTFATTET: Nav-direktør Sigrun Vågeng er kortfattet etter møte med Arbeidsminister Anniken Hauglie, men understreker at hun er opptatt av å orientere statsråden om hvordan Nav jobber for å løse opp i sakene. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Understreket behovet for rask saksbehandling

I en kommentar fra Hauglie etter møte med Nav-direktøren skriver hun følgende:

– På møtet har jeg understreket behovet for rask og korrekt saksbehandling, rask iverksetting av tilbakebetaling og god kommunikasjon med de berørte. Jeg har også forsikret meg om at Nav har de ressursene de trenger, skriver arbeidsministeren i en e-post til VG.

29. oktober ba hun om en plan fra Nav om hvordan de skal håndtere sakene videre. Den har departementet nå fått, bekrefter hun i e-posten.

– Nav-direktøren har forsikret meg om at de jobber på høygir for å rydde opp.

– Saken har påført mennesker store belastninger. Staten skal gjøre opp for seg. Og vi skal gjøre det så fort som råd er, skriver Hauglie videre.

Nav sa først at feiltolkningen av lovverket kun gjaldt mottagere av arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger som har oppholdt seg i EØS-land, men sa senere at de også vil undersøke om feiltolkningen gjelder andre pengeytelser.

Her kan du lese om de ulike dommene som er gjort på feil grunnlag:

Mer om

  1. Nav-skandalen
  2. Trygdeskandalen
  3. Nav
  4. Anniken Hauglie
  5. Sigrun Vågeng

Flere artikler

  1. Anniken Hauglie med sjokkbrev: NAV kjente til straffesaker i februar

  2. Rødt fremmer mistillitsforslag mot Anniken Hauglie

  3. Reaksjoner på nye opplysninger om NAV-skandalen: – Nesten ikke til å tro

  4. Regjeringen starter egen gransking av NAV-skandalen

  5. Professor Per Lægreid: – Hauglie bør gå av

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder