Granskingsrapport: Renovasjonsetaten i Oslo kommune får hovedansvaret

SØPPELBERGET: En bil fra Veireno inne på Haraldrud behandlingsanlegg for avfall i Oslo i januar i år. En måned senere var det stopp, etter titusener av klager og elendig økonomi, ga Veireno opp og Oslo kommune tok over. Foto: Tore Kristiansen VG

Derfor ble det søppelkaos i Oslo

Renovasjonsetaten i Oslo kommune får knallhard kritikk etter søppelskandalen i Oslo i vinter, i en granskingsrapport som byrådet publiserte fredag formiddag.

 • Alf Bjarne Johnsen
 • Jostein Matre

Artikkelen er over tre år gammel

Kritikken i rapporten fra Deloitte rammer særlig Renovasjonsetaten, og dermed tidligere direktør Pål Sommernes, som måtte forlate sin stilling i januar. En måned senere tok Oslo kommune over driften fordi selskapet Veireno ikke lenger hadde penger til å utbetale lønn.

Sommernes ønsker ikke å la seg intervjue av VG om rapporten. I en tekstmelding skriver han følgende:

«Takk for henvendelsen! Jeg viser til mine uttalelser til Deloitte. Øvrige spørsmål bes rettes til arbeidsgiver.»

I en kommentar til en foreløpig versjon av rapporten, uttalte Sommersnes til Deloitte at han mener rapporten er selektiv og ubalansert, med stor avstand fra hans kunnskap av fakta og forståelse av ansvar og roller.

LYKKELIGERE TIDER: Fra venstre Pål A. Sommernes, tidligere direktør i Renovasjonsetaten, Jonny Enger, daglig leder i Veirenog og Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune, i forkant av oppstarten. Foto: Renovasjonsetaten

«Deloittes utkast til rapport inneholder noen læringspunkter, men er som helhet etter mitt syn preget av etterpåklokskap, overveiende negativ vinkling og «jakt på syndebukk.»» mener Sommernes.

Da kommunen overtok søppekhåndteringen, hadde man allerede pådratt seg titusenvis av klager fra rasende Oslo-beboere som opplevde at avfallet deres ikke ble hentet. Først 19.februar varslet byrådsleder Raymond Johansen (Ap) at kommunen skulle overta.

Les mer her: Søppelkaoset over – Oslo kommune sier opp kontrakten

Grunnen til at byrådet ventet så lenge med å kaste ut Veireno var manglende juridisk grunnlag for å si opp kontrakten tidligere, frykten for et enormt erstatningskrav fra Veireno-eier Jonny Enger, og frykten for at Oslo skulle bli et norsk Napoli med enorme og uhåndterlige mengder med søppel i gatene

Rammer etaten

I rapporten som revisjonsselskapet Deloitte har laget på oppdrag fra byrådet, legges store deler av ansvaret på Renovasjonsetaten.

Deloitte er kritisk både til anbudsprosessen før selskapet Veireno vant søppelkontrakten, og til manglende rapportering om kaoset som raskt oppsto fra oktober da selskapet overtok ansvaret for all avfallsinnsamling i hele Oslo kommune.

I rapporten heter det blant annet at konkurranseutsettelsen av renovasjonstjenester i Oslo ikke har bidratt effektivt til at Renovasjonsetaten når sine mål.

«Etter Deloittes mening viser gjennomgangen at Renovasjonsetaten gjennomgående har valgt bort mekanismer i anskaffelsen som samlet eller enkeltvis kunne redusert risiko for svikt i avfallsinnsamlingen/leveransene.» heter det i rapporten.

Angret

Selskapet, som hadde ansvaret for å tømme søppelet for 700 000 mennesker, fikk imidlertid en trøblete oppstart med titusenvis av klager på manglende henting, kjøring med ulovlig tunge biler og hundrevis av tonn søppel som ble liggende ute.

I et intervju med VG i midten av januar sa Veireno-sjef Enger at han angret på hele prosjektet.

– Dette er personlig tøft og ansatte blir truet, sa han den gang.

Siden er både Enger og selskapet politianmeldt av Arbeidstilsynet, og det er innledet etterforskning.

Politikerne slipper kritikk

Men politikerne går klar av kritikken fra Deloitte.

Revisjonsselskapet uttaler at hele anbudsprosessen ble kjørt internt i renovasjonsetaten, og at det forrige byrådet ikke var i berøring med verken utlysning eller tildeling av den store søppelkontrakten i Oslo.

SLUTT: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap), byråd Lan Marie Berg (Mdg) og konstituert direktør i Renovasjonsetaten, Arild Sundberg møtte de ansatte i Veireno etter at Oslo kommune overtok ansvaret i februar. Foto: Tore Kristiansen VG

Det sittende byrådet for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG) får noe kritikk for manglende koordinering mellom etatene i Oslo kommune i forbindelse med planlagte stopp i mottaket av avfall.

Men Deloitte skal være enig med byrådet i at det ikke var mulig for Oslo kommune å komme seg ut av kontrakten uten å risikere store erstatningskrav, før Veireno selv var i ferd med å gå overende i februar.

Les også: Presset Raymond bygger ny søppelberedskap

Da ble det gjort en avtale om at Oslo kommune skulle overta både mannskaper og materiell fra Veireno og drive avfallshåndteringen i egen regi.

– Vi arvet en renovasjonskontrakt som ikke var gjennomførbar. Rapporten bekrefter at avtalen med Veireno aldri burde vært inngått. Jeg er glad for at alle fakta er kommet på bordet, sier byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG) i en pressemelding.

Kritikken

Dette er noe av kritikken i rapporten:

** Dårlig planlegging: Renovasjonsetaten hadde tidlig i prosessen betenkeligheter med å gi ett enkelt selskap ansvaret for hele Oslo, som tidligere var delt mellom flere. De var også kritisk til skiftordninger for renovatørene og dermed et mindre antall biler. Disse innvendingene ble av uforklarlige grunner sett bort fra da anbudet ble utlyst.

** Prisen ble for viktig: Renovasjonsetaten bestemte seg for å vektlegge prisen med 75 prosent når de vurderte anbudene, mens bare 15 prosent skulle handle om selskapets evne til å utføre oppdraget. Kommunen sparte 82 millioner kroner i forhold til nest laveste anbud. I rapporten skrives det at man ikke i tilstrekkelig grad utredet problemstillinger knyttet til Veirenos tilbud.

** Aksepterte høy risiko: Deloitte mener at varselklokkene burde ha ringt da Veireno rapporterte at de slet med å rekruttere renovatører til avfallsinnhentingen, kort tid før Veireno skulle starte opp i oktober 2016. Etaten hadde heller ikke i tilstrekkelig grad kvalitetssikret at renovatørene fikk tilstrekkelig opplæring i de nye rutene.

** Hadde svak beredskap: Oppstartproblemene i Veireno burde fått Renovasjonsetaten til å sikre en viss beredskap for at selskapet kanskje ville få problemer i en innkjøringsfase. Det ble ikke gjort.

Bakgrunn: Søppelkaos i Oslo etter leverandørbytte

** Manglende rapportering: Meldingene som gikk opp til byrådet i Oslo rådhus, var gjennomgående mer optimistisk enn det åpenbart var grunnlag for. For eksempel fikk byrådet ikke vite at antallet klager var 10 ganger høyere enn sist Oslo kommune byttet leverandør av avfallsinnsamling.

** Manglende etterprøving: I januar fikk Renovasjonsetaten lister fra Veireno og ble fortalt at det knapt var brudd på arbeidstidsbestemmelsene i selskapet. Men da Dagbladet fikk de samme listene ble det avdekket at loven var brutt ved flere hundre tilfeller.

** Manglende varsellamper: I kontrakten lå det en margin for Veirenos fortjenste på bare 2,2 millioner kroner i året. Da det allerede i oktober lå an til ekstra kostnader på 1,5 millioner kroner fordi de ble pålagt å forsterke bemanningen, burde Renovasjonsetaten forstått at dette ikke ville gå i hop. Allerede da burde varsellampene ha begynt å ringe, ifølge Deloitte.

Deloitte kommer ikke med noen anbefaling av politianmeldelse av den tidligere renovasjonsdirektøren, men gir noen råd om hvordan kommunen bør skjerpe fremtidige anbudskonkurranse.

Revisorene har heller ikke funnet spor av korrupsjon eller andre ulovlige bindinger mellom ansatte i kommunen og Veireno.

Mer om

 1. Søppelkaoset
 2. Veireno
 3. Oslo
 4. Raymond Johansen
 5. Lan Marie Nguyen Berg
 6. Miljøpartiet De Grønne (MDG)

Flere artikler

 1. Søppelhentingen i Oslo bryter fortsatt arbeidstidsbestemmelser

 2. Tidligere Veireno-sjef tok 8,7 millioner i utbytte tross konkurs

 3. Tilsyn mot Oslo kommune etter avsløring om 15.000 lovbrudd

 4. Opposisjonen kvesser knivene: – Varsellampe blinker for Berg

 5. Tidligere Veireno-sjef tiltalt etter søppelkaoset i Oslo

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder