SMITTE: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad frykter ikke nye bølger av coronasmitte.

Nakstad: − Tror ikke det kommer nye, store bølger av innleggelser

En ny coronabølge kan være på vei, ifølge FHI. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad tror en ny stor bølge er «lite sannsynlig».

Publisert:
Artikkelen er over 86 dager gammel, myndighetenes råd angående coronasmitten kan derfor være utdaterte. Du kan holde deg oppdatert gjennom FHIs nettsider.

– Jeg tror ikke det kommer nye, store bølger av innleggelser og sykefravær denne vinteren, slik vi opplevde ved nyttårstider, forteller Nakstad til VG.

Ifølge den siste ukesrapporten har forekomsten av luftveisinfeksjoner i befolkningen, og innleggelser med luftveisinfeksjon, avtatt betydelig siden slutten av desember.

– Siden nyttår har vi sett en kraftig reduksjon i antallet sykehusinnleggelser med luftveisinfeksjon, fra litt over 3000 til færre enn 1000 ukentlige innleggelser. Av disse utgjør covid-19 i underkant av 150 innleggelser per uke, og bare halvparten av disse har covid-19 som hoveddiagnose, sier Nakstad til VG.

Forekomsten og innleggelser er nå i samme størrelsesorden som i vintersesongene før pandemien.

Likevel mener FHI at det kan være tegn til en ny coronabølge:

Funn av coronavirus i avløpsvann og flere innleggelser kan være tidlige tegn på en ny bølge med covid-19, ifølge rapporten.

– Covid-19-epidemien er på et lavt nivå, men de siste ukene har vist en økning i nivået av SARS-CoV-2 i avløpsvann og noe økning i innleggelser. Dette kan være tidlige tegn på starten av en ny bølge, skriver FHI.

De ber sykehus og kommuner være forberedt på at det kan komme en ny smittebølge, samtidig som den vanlige influensaepidemien kan vare noen uker til.

Den videre utviklingen av epidemiene er fortsatt usikker og kan påvirkes av vinterferieavvikling siste uker, understreker FHI.

FHI: Direktør for FHI, Camilla Stoltenberg, her fra fremleggelsen av coronakommisjonens rapport i april i fjor.

– FHIs målinger tyder på mer virus i avløpsvann nå enn for to uker siden, dermed er det sannsynlig at noen flere nordmenn er smittet nå sammenlignet med midt i februar. Når vi sammenholder slike målinger med innleggelsestall, vil i etter hvert se om trenden er økende eller ikke over tid, forteller Nakstad.

På spørsmål om det kan komme nye bølger av andre sykdommer de neste ukene, legger den assisterende helsedirektøren seg på samme linje som for en snau måned siden.

– Selv om vi har mangelfull oversikt over smitten ute i samfunnet, har det vært en kraftig nedgang i antallet innleggelser de siste åtte ukene – både med influensa, covid-19 og andre nedre luftveisinfeksjoner. Tallene er i ferd med å flate ut og kan selvsagt rekke å stige igjen før vinteren er over, men trenden er at det ligger på et mye lavere nivå enn før – omtrent som i et normalår, sier Nakstad om det kan komme bølger med andre sykdommer i tiden fremover.

Men selv om trenden ligger på et mye lavere nivå enn før, minner Nakstad om rådene om å holde seg hjemme ved sykdom og vise hensyn ovenfor utsatte personer.

– Så lenge vi ikke får nye virusvarianter med dramatisk endrede egenskaper, ser utviklingen ganske positiv ut, avslutter Nakstad.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no