BEDT OM HJELP: En ny rapport fastslår at 1910 av selvmordene de siste årene, er begått av pasienter som har hatt kontakt med spesialisthelsetjenesten for psykisk helse og rus i sitt siste leveår. Foto: Shutterstock

Rapport: Selvmord skjer ofte tett opp mot behandling

Nesten halvparten av alle selvmord begått i Norge i en periode på seks år, ble begått av pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Det viser ferske tall fra en rapport gjort av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging.

Ifølge rapporten ble det begått 4458 selvmord i Norge i en periode fra 2008 til 2015.

1910 selvmord ble begått av pasienter som har hatt kontakt med spesialisthelsetjenesten for psykisk helse og rus i sitt siste leveår.

les også

Operert i feil fot: – Det er totalt uforsvarlig

Dette er første gang det har blitt laget en systematisk oversikt over antall selvmord under eller etter behandling fra spesialisthelsetjenestene for psykisk helse og rus i Norge, Prosjektleder og forsker Fredrik A. Walby sier tallene er svært høye.

– Det er et mye høyere tall enn det de fleste har trodd. Når nærmest halvparten har vært innom en eller flere av tjenestene det siste året, så er det veldig mange. Det betyr nødvendigvis ikke at det er tjenestene som svikter, men funnene bør vise behovet for å intensivere forebyggingen for denne gruppen, sier Walby til VG.

FORSKER: Psykologspesialist Fredrik A. Walby. Foto: Kristin Ellefsen/Universitetet i Oslo

Han forklarer at veldig mange av pasientene har hatt kontakt med psykisk helsetjeneste, men at det har vært lite kontakt.

– Det er snakk om korte forløp, korte innleggelser, og dødsfallene skjer ofte tett opp mot behandling. Så da blir jo spørsmålet om kvaliteten og tilbudet er bra nok? Er vi kvalitativt flinke nok?

Mange har hatt døgnopphold

Av rapporten kommer det frem at selvmordene skjer i hovedsak i nær tid etter at pasientene har hatt kontakt med tjenestene. Spesielt blant dem som har vært utskrevet fra døgnopphold.

Les også: 45 selvmord i norske fengsler på ti år

Hele to tredjedeler av dem som døde i selvmord etter kontakt med psykisk helsevern hadde minst ett døgnopphold det siste året.

– Her er tallet er såpass dramatisk og da må vi utvikle bedre og mer systematisk oppfølgingstiltak for denne pasientgruppen.

les også

Lege advarer: Barn kan bli alvorlig syke når mor er veganer

Prosjektlederen mener at typen oppfølging en pasient burde få, vil variere fra en pasient til en annen.

– Men det man kan gjøre er å fortsette å følge opp den behandlingen de har fått, følge opp med poliklinikker eller fastlege, og sørg for at de får behandling videre. En del vil også få det vanskeligere igjen senere, og da må vi tilrettelegge for kontakt og gjøre det klart hvem de skal kontakte ved tilbakefall.

Han sier det er også er viktig at pårørende rutinemessig involveres, både under behandlingen og at de får informasjon om hva som skal skje videre.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder