Foto: Thomas Andreassen

Høie krevde umiddelbar stans - flere hundre eldre likevel kjørt ut av sykehus i ambulanse på natta

I juni avslørte VG at eldre pasienter transporteres ut av norske sykehus – midt på natta. Helseminister Bent Høie beordret umiddelbar stans. Nå kan VG avdekke at natt-transporten har fortsatt.

 • Shazia Majid
 • Eirik Mosveen
 • Anne Stine Sæther
 • Sofie Fraser

Stopp-ordren fra helseminister Bent Høie kom etter at VG 16. juni avslørte at gamle, syke mennesker kjøres på natta i ambulanse ut fra norske sykehus – enten hjem, til et sykehjem eller til en annen institusjon.

Høie sa da at han forventet at disse transportene opphørte med øyeblikkelig virkning.

Nå viser tall VG har innhentet og analysert for perioden 16. juni og til og med 15. oktober i år at:

 • Det i denne perioden er kjørt minst 386 turer hvor eldre over 74 år er blitt lagt i en ambulanse og kjørt ut fra sykehus mellom klokken 22.00 og 07.00.
 • Ved minst 112 av disse turene var pasienten 90 år eller eldre.
 • Minst 172 av turene gikk fra sykehuset mellom midnatt og klokken 05.
 • I hele 2018 ble det kjørt 1546 turer på natta med pasienter i samme aldersgruppe.

– Det man ser her må man slutte med umiddelbart. Dette er bare blitt en praksis som har fått lov til å utvikle seg, sa helseminister Bent Høie til VG i juni.

– Ikke akseptabelt

I dag sier Høie til VG:

– Jeg blir sint når jeg ser disse tallene. Det er selvfølgelig sånn at når jeg gir en slik beskjed, så kan en alltid vente at det tar litt tid før en justerer praksisen sin. Men her er det noen som har så høye tall at det tydelig at de ikke har forstått beskjeden. Og det er selvfølgelig ikke akseptabelt.

Høie varsler at han nå vil gi en klar og skriftlig instruks til helseforetakene.

– Når de ikke tar innover seg en så tydelig beskjed som de fikk før sommeren, betyr det at jeg kommer til å være hardere i klypa.

– Når kommer oppdragsdokumentet?

– Det kommer i begynnelsen av januar.

– I juni sa du til VG at du ikke mente det var nødvendig å gjøre det på den måten som du nå vil. Sett i ettertid - var det en tabbe av deg?

– Jeg må innrømme at jeg ikke trodde det var nødvendig, fordi jeg synes at det er så åpenbart at eldre pasienter - som ikke ønsker det selv - ikke skal bli sendt hjem på nattestid, sier Høie.

– Jeg ga tydelig beskjed, og trodde at alle sykehusdirektørene ville gjennomføre tiltak som gjorde at dette ikke ville forekomme mer.

Flere av AMK-sentralene opplyser at natt-turene ikke gjelder pasienter som var innlagt på sykehus, men i hovedsak pasienter fra legevakt, røntgen, poliklinikk eller til vurdering i mottak.

Dette var også situasjonen for Lillemor (82) som VG omtalte i juni. Lillemor som lider av demens, hadde vært på en planlagt dagbehandling ved Sykehuset Østfold Kalnes, men kom hjem først klokken 04.32 - etter å ha ventet på ambulanse i seks og en halv time.

Foto: Gisle Oddstad

En av pasientene som ble kjørt hjem på natta fra samme sykehus etter Høies stopp-ordre var en 79 år gammel kvinne.

Fikk sovemedisiner

– Vi vekket henne klokken 04.15. Hun var kronisk syk og hadde vært inne til sjekk på sykehuset. Pasienten var ferdigbehandlet, skulle hjem og ventet på transport. Hun hadde fått sovemedisiner og vi måtte riste litt i henne for å vekke henne før transporten, sier paramedic Helle Vik Martinussen.

Kvinnen var i dyp søvn da det ble mulig å ta en såkalt «ikke hast»-tur for å få henne hjem.

– Det er uheldig at vi må vekke gamle pasienter. Vi beklaget at vi måtte vekke henne og gjorde det selvfølgelig så hyggelig og skånsomt som vi kunne. Hun tok det pent. Det gjør de fleste. Hun ville hjem. Du kan få de fleste gamle til å være enig i det, sier Martinussen.

Helseminister Bent Høie kaller dette er en uakseptabel praksis.

– De har fått sovemedisiner for å sove. Så blir de vekket opp midt på natten, flyttet over i en ambulanse, de vet ikke helt hvor de er eller hvor de skal. Dette er en stor både psykisk og fysisk belastning for pasientene. Det aksepterer jeg rett og slett ikke.

AMBULANSE: Marius Bjørndalen er foretakstillitsvalgt for Fagforbundet ved Sykehuset Østfold. Helle Vik Martiunussen er paramedic. - Dette er et utrolig presset system, men at alle som jobber i alle ledd gjør en formidabel jobb innenfor de rammene de har, og at det er derfor det stort sett går bra hver eneste dag, sier hun. Foto: Gisle Oddstad

Liv Marit Sundstøl, klinikksjef akuttmedisin i Sykehuset Østfold, sier at de ikke kan ha pasienter liggende i akuttmottaket over natten i påvente av transport, fordi mottaket er veldig overfylt og det ikke er plass.

– For innlagte pasienter som skrives ut, er hovedregelen at de ikke skal hjem på natten, hvis det ikke er avtalt med pasienten. Vi gjør en helhetsvurdering av hva som er mest belastende for pasienten, sier Sundstøl.

– Noen ganger er det bedre å reise sent hjem i stedet for å bli liggende på gangen gjennom natten. Hvis pasienten skal hjem om natten, må det være avklart med pasienten selv, pårørende og mottaksapparatet, sier Sundstøl.

Endret retningslinjer

Flere av landets 16 AMK-sentraler opplyser til VG at de har endret retningslinjer for pasienttransport etter VGs avsløring i juni, og som hovedregel ikke sender ut pasienter på natta. Det understrekes også fra AMK-sentralene at det kan være pasienter som selv ønsker å bli kjørt hjem på natta.

– Vi har felles AMK med Vestfold og vi har endret rutinene her ved Sykehuset Telemark HF til at vi ikke skriver ut pasienter mellom kl 23 og 06. Dette etter initiativ fra administrerende direktør, sier Knut Inge B. Skoland, avdelingsleder for prehospitale tjenester.

Han understreker at endringene ikke gjelder pasienter som er innom akuttmottak for avklaring og som ikke skal legges inn.

HELSEMINISTER: Bent Høie sier direktørene i helseforetakene må rydde opp. Foto: Krister Sørbø

Høie presiserer at det er sykehusenes oppgave å løse problemet med natt-transport av eldre pasienter.

– Men hva sier du til folk i AMK og andre steder i helsevesenet som sier at sykehusene er fulle og at kapasiteten i ambulansen er for dårlig?

– Det er derfor denne beskjeden kommer til å gå til direktørene i helseforetakene. Det er deres ansvar å løse dette, sier helseministeren.

– Selv om det er fullt på et sykehus, så kan det ikke være sånn at man ikke kan gi pasienten en seng over natten. Da får en heller akseptere at en har en pasient liggende på akuttmottaket eller på en korridor. For det er et bedre alternativ enn å vekke folk opp midt på natten.

Rettelse: I denne saken sto det først at det i perioden hadde blitt gjennomført 393 natt-transporter. Etter at VG publiserte saken har Nordlandssykehuset oppdaget en feil i deres egen registrering av natt-transporter, som gjør at totaltallet i saken er endret til 386. Turer for pasienter på 90 år og oppover er endret fra 113 til 112. Antall turer kjørt fra midnatt til 05.00 er endret fra 178 til 172. Alle tallene er fremdeles minstetall. Saken ble endret 07.01 kl 14:19.

Mer om

 1. Helsepolitikk
 2. Bent Høie
 3. Sykehus
 4. Sykehjem
 5. Helse- og omsorgsdepartementet
 6. Rettet

Flere artikler

 1. OUS: Gjennomgår historikken til 700 pasienter etter VG-avsløring

 2. Ambulansetjenesten ut mot Høie

 3. Høie feller knusende dom over Samhandlingsreformen

 4. Høie hyller Moldes sykehus-protest – oppfordrer andre kommuner til å gjennomgå dagbøter

 5. Ap-Kjerkol sjokkert:- Jeg blir fysisk uvel av å lese om tilstanden til eldre syke

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder