Nettleien blir enda dyrere

SKIEN (VG) Nettleien har økt 20 prosent mer enn prisstigningen, men har egentlig vært for billig!

Jon Inge Hansen
ARTIKKELEN ER OVER 14 ÅR GAMMEL

Årsak: Norske strømkunder skylder nettselskapene 2,5 milliarder i såkalt mindreinntekt, penger de kunne ha tatt inn de foregående år ved å ha hatt enda høyere nettleie.

NVE senker inntektsrammene for nettselskapene, det skulle bety lavere nettleie. Men selskapene kan likevel hente inn mindreinntekten, som langt overstiger reduksjonen i inntektsrammene.

Senker

NVE senker inntektsrammene for nettselskapene med 700 millioner de kommende to år, men det utgjør under en tredjedel av den akkumulerte mindreinntekten.

Det betyr at de fleste kundene kommer til å ha like høy, eller høyere nettleie, på tross av et reguleringsregime som har som mål å gjøre strømnettet billigere.

- På kort sikt vil nettleien kunne holde seg like høy, eller øke, for kunder i enkelt selskap, sier førstekonsulent Wiljar Hansen i NVE.

Størst er verst

De største selskapene er verst. Til sammen «skylder» over en million kunder nettselskapene milliardbeløp, i form av mindreinntekt nettselskapet deres kan innkreve i årene som kommer.

Åtte store nettselskaper har alene over halvparten av utestående mindreinntekt: Skagerak Nett: 350 millioner BKK Nett: 270 millioner Agder Energi Nett: 170 millioner Viken Nett: 170 millioner. Eidsiva Energinett: 120 millioner. Nord-Trøndelag E-verk: 110 millioner. Østnett: 100 millioner. Reviderte tall

NVEs tall for mindreinntekt og anslag for inntektsrammer er bygd på regnskapet for 2002, reviderte tall kommer om kort tid.

Flere selskap kan ha hentet inn mindreinntekt allerede, i form av kraftig prisstigning de to siste årene.

Etter å ha fulgt, og ligget under prisstigningen i mange år, bykset nettleien i været i 2003 og 2004.

Over tiårsperioden 1994-2004 økte nettleien nesten 20 prosent mer enn prisstigningen (konsumprisindeksen).

Nesten hele denne prisstigningen ble tatt ut de siste årene.

Siden årtusenskiftet har prisstigningen i Norge vært 4,2 prosent. Prisstigningen på nettleie har vært 26 prosent.

Nettleien er klart høyest i Nord-Trøndelag, hovedsakelig av geografiske årsaker. Også Sogn og Fjordane og Hedmark har høy nettleie, mens Oslo er klart billigst.

NB: Forbruksavgiften på strøm ble fra sist nyttår flyttet fra strømregningen til nettregningen. Dette gjør at nettregningen vanligvis er høyere enn strømregningen, men en vesentlig del av det er en teknisk flytting av elavgiften.

Forbruksavgiften på strøm utgjør, med moms, 12 øre for hver kilowatt-time.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder