KLARE BEGRENSNINGER: Øyvind Skraastad er fungerende medisinsk direktør ved Oslo universitetssykehus. Foto: Helge Mikalsen

OUS: Gjennomgår historikken til 700 pasienter etter VG-avsløring

VG har avdekket hvordan eldre, syke pasienter transporteres ut fra sykehus midt på natten. Oslo universitetssykehus (OUS) vil nå gjennomgå historikken for 700 pasienter for å kartlegge når og hvordan pasientene flyttes.

Det er fungerende medisinsk direktør Øyvind Skraastad, som varsler at Oslo universitetssykehus vil gjennomgå natt-transportene.

– Vi har satt i gang et oppfølgingsarbeid og ser på historikken til 700 pasienter. Vi filtrerer på alder og vil komme ned på et lite antall eldre pasienter som blir flyttet ut om natten. Vi er nødt til å legge fram statistikk over hvilke kategorier dette gjelder, sier Skraastad.

Oslo universitetssykehus skal undersøke hvem som flyttes og om det dreier seg om inneliggende pasienter eller pasienter som bare trenger undersøkelse i mottak og deretter snus ut av sykehuset.

Målet er å kartlegge risiko og kvalitetssvikt i pasientbehandlingen.

– Våre klinikker har retningslinjer som setter klare begrensninger for sen utskrivning og nattransport. Generelt må vi sikre at våre pasienter kommer videre fra sykehuset til en trygg plass med tilsyn. Derfor må vi gå gjennom dette, sier Skraastad.

Helseminister Bent Høie krevde 16. juni full stopp i natt-transporter etter VGs avsløring.

Et halvt år etter viser VGs nye undersøkelser at disse transportene fortsatt pågår, og nå er helseministeren svært tydelig på at dette må ta slutt.

– Noen har ikke forstått beskjeden, sa Høie til VG onsdag.

Avdelingene på Norges største sykehus har forskjellige rutiner for uttransportering.

– Noen melder at de ikke sender pasienter ut etter klokken 18. Andre stanser klokken 21. Vi vil lande på at fram til klokken 21 er det greit å sende pasienter ut. Da er de fleste på bestemmelsesstedet før klokken 22. Dette gjelder innlagte pasienter som skrives ut.

Skraastad mener det er en stor forskjell på innlagte pasienter og pasienter som kommer til sykehuset for sjekk.

– Jeg mener at pasienter som kommer inn for en sjekk sent på kveld eller natt, skal trygt hjem eller til helseinstitusjon de tilhører, etter undersøkelser og eventuell oppstart av behandling. I slike tilfeller gjøres individuelle vurderinger av våre ansatte, sier Skraastad.

Orienteringssak i styret

I september var natt-transportene tema på styremøtet i Helse Sør Øst. Styret var da klare på at det ikke var akseptabelt å transportere utskrivningsklare pasienter hjem på kveld og natt.

Les: Midt på natten fraktes syke eldre hjem fra sykehusene

Det er sykehuset som bestiller transporter. Helseminister Bent Høies krav om full stopp i nattransport av eldre pasienter ut av sykehus, har aldri kommet som skriftlig pålegg til sjefen for ambulansene.

– Denne stoppordren må sykehusdirektørene få. De er bestillere, vi er utfører oppdrag. Vi kan ikke si nei til en lege som bestiller en transport, sier Oddbjørn Hagen, avdelingsleder for AMK Oslo.

Møter samhandlingsreformen

Etter VGs nye avsløringer om at natt-transportene har fortsatt etter Høies stoppordre, sa helseministeren i går at det vil gå et oppdragsbrev til helseforetakene om natt-transporter i januar.

SAMHANDLING: Oddbjørn Hagen er avdelingsleder for AMK Oslo. Foto: Gisle Oddstad

Ambulansetjenesten opplever på sin side en kraftig økning i oppdrag.

– Vi har 20 prosent økning på medisinsk nødtelefon 113. Det er tilsvarende økning på legevaktelefonen 116117. Oppdragsøkningen for ambulansene er på tolv prosent i forhold til i fjor, sier Hagen.

Ambulansesjefen er tydelig på at de merker effekten av Samhandlingsreformen til det fulle:

  • Flere pasienter skrives tidligere ut av sykehus. Det fører til flere reinnleggelser med ambulanse.
  • Kommunene er ikke rustet til å gjøre enkle oppgaver selv. I stedet tilkalles ambulansepersonell.

– Vi blir for eksempel tilkalt for å skifte et tett kateter på en sykehjemspasient. Det burde en legevakt kunne gjøre. Slike oppdrag spiser av kapasiteten til for eksempel transport av pasienter fra sykehus. Alle som jobber synes det er svært uheldig når gamle pasienter transporteres om natten, sier Hagen.

Han mener løsningen ligger i kommunene.

– At Høie krever full stopp, løser ikke problemet. Kommunene må rustes til å løse flere av oppgavene selv.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder