SLITER I BRØKSTILLING: Trine Skaug Martinsen er deltidsansatt i Gullfunn i Østfoldhallen på Rolvsøy utenfor Fredrikstad. Foto: Gisle Oddstad, VG

Slår alarm om brøk-bruk i handelen: – Uhørt at man ikke kan leve av jobben

OSLO/ROLVSØY (VG) Handel og kontorsjef Trine Lise Sundnes slår alarm om brøkstillinger. – To av tre kvinner i butikker går deltid. Mange ønsker å jobbe mer, men får ikke, sier hun.

I sommer har det vært søkelys på bruken av brøkstillinger innen kvinnelig dominerte helse og omsorgsyrker.

Sjefen for gutta på gølvet, leder Jørn Eggum i Fellesforbundet, mener menn aldri hadde funnet seg i å bli behandlet slik.

– Helsearbeiderne er ikke alene: Brøkbruken rammer også tusenvis innen handel. Det er uhørt at to store næringer tilbyr arbeid det ikke er mulig å leve av. At man i 2019 ikke kan leve av jobben sin, er uverdig, sier Sundnes til VG.

– Vi kan i dag presentere tall fra vår omfattende medlemsundersøkelse blant 6000 medlemmer i privat handel i 2018, sier hun:

– Det er enorme forskjeller mellom menn og kvinner: 32 prosent av mennene oppgir at de jobber deltid og hele 62 prosent av kvinnene.

– Hva er årsakene?

Menn får fulltid

– En viktig årsak er at menn i varehandel i større grad jobber innen faghandel, eksempelvis innen byggevarehandelen. Dette er mannsdominerte yrker hvor de i stor grad tilbyr heltidsstillinger. De har rett og slett en heltidskultur i disse mannsdominerte jobbene, sier Sundnes.

les også

Hjelpepleier om avdød Malvik-ordfører: – Takket være henne fikk mange heltidsstillinger

– Det viser både at det går an å få til innen handel, men at det er mennene som får det til. Det bør være et stort tankekors for resten av varehandelen at noen får det til, mens de mer kvinnedominerte delene av handelen, preges av deltid. Vi opplever at vi slåss mot vindmøller, sier Handel og kontorlederen.

– Hva må gjøres?

MYTE: Leder Trine Lise Sundnes i LO-tilknyttede Handel og Kontor sier det er en myte at det i hovedsak er studenter som jobber i handelen i privat sektor. Foto: Jan Petter Lynau

– Eierne og lederne i varehandelen må se at de er en viktig samfunnsaktør, med en ansvar for at folk har ei lønn å leve av. Det får man ikke hvis de fortsetter brøk-hysteriet sitt.

– Er ikke en viktig årsak at varehandelen er et sted hvor studenter og andre er kort innom?

– Nei, det er en myte. Forskningsstiftelsen FAFO har gjort en studie av hvem som jobber innen varehandelen. Hovedtyngden ansatte er mellom 24 og 34 år og en av fire – 78 000 – er over 50 år.

– Hvor mange ønsker faktisk å jobbe mer?

– Kjemper for større stilling

– Det har vi også spurt om. 49 prosent av kvinnene og 53 prosent av mennene sier de har tatt kontakt med arbeidsgiver for å øke stillingen sin, sier hun og legger til:

– Det er mulig. Meny er et av selskapene som har tatt utfordringen, i samarbeid med Virke. De viser at det går an, hvis man vil bryte en ukultur og tilby de ansatte lønn de kan leve av.

En av kvinnene i varehandlene som gjerne skulle jobbet mer, er Trine Skaug Martinsen (37).

les også

– Større kommuner gir større stillinger

Pluss content

– Jeg jobber for Gullfunn utenfor Fredrikstad, hvor jeg hadde en 30 prosent stilling. En kollega i 50 prosent stilling sluttet og jeg søkte, for å få 80 prosent. Ifølge tariffavtalen skulle jeg ha fortrinnsrett til å søke på hele stillingen, altså 80 prosent.

Men arbeidsgiveren sa nei – hun fikk 50 prosent, men ikke 80.

– Det argumenteres med at det er vanskelig av bemanningshensyn; de ønsker å ha flere, for å få arbeidsplanen til å gå opp.

Om å få råd til hundemat

Hun sier det dreier seg om en evig kamp for å få pengene til å strekke til.

– Jeg har utbetalt 13 500 i måneden og mannen min er ufør, med 7500 kroner i måneden. Vi får ikke noe boliglån under slike forutsetninger, har bare råd til å leie en leilighet. Av og til må vi flytte og samle småbeløp på kontoene for – for eksempel – å få råd til hundemat over helgen. Jeg forsøker å ta annet ekstraarbeid, men det er ikke lett å få, sier hun.

– Kan ikke uttale oss om den konkrete saken

HMS-Manager Trude Johnsen Deleuran i Gullfunn sier det ikke står på viljen.

– Som Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen sier, «er det viktigste for oss å bemanne butikkene når kundene handler.» Slik utviklingen i handelsstanden har blitt, med lange åpningstider, trenger vi flere ansatte. Utfordringen i bransjen generelt er ofte at det er små butikker, hvor en blir avhengig av nok ansatte på jobb for å bemanne i åpningstiden.
Derfor har Gullfunn mange flotte ansatte og der iblant studenter som sikrer sin inntekt ved siden av studiene gjennom oss.

Hun legger til at Gullfunn forholder seg til loven og tariffavtalen.

– Når det gjelder denne konkrete saken kan vi ikke uttale oss, sier hun.

les også

Ap: – Ikke i nærheten av nok til å dekke behovet for sykepleiere

Partisekretær Kjersti Stenseng i Ap sier de vil handle.

– Vi vil endre lovverket slik at bevisbyrden for at deltidsansatte faktisk har krav på å få tilbud om hel stilling, overføres fra arbeidstager til arbeidsgiver:

– I dag er det arbeidstager som må bevise overfor arbeidsgiver at han eller hun har jobbet så og så mange vakter og har krav på økt stilling. Vi ønsker å snu bevisbyrden, slik at heltid blir hovedregel og arbeidsgiver må bevise et eventuelt behov for deltid. Så vil jeg oppfordre arbeidsgiverne innen handel å se til de gode resultatene fra arbeid med heltidskultur: Å satse på heltid gir mindre sykefravær og mindre vikarbruk. Slik erfaringer har man blant annet i Fredrikstad, Bergen og Bodø.

Virke: Vi ser positive resultater

Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen er positiv.

– Vi støtter Handel og kontor i at dette er en viktig problemstilling. Hvis vi skal redusere omfanget av ufrivillig deltid kreves det fleksibilitet fra alle parter, slik at vi får bemannet butikkene når kundene handler. Vi løser dette best gjennom gode samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstager på den enkelte arbeidsplass, ikke gjennom byråkratiske lovkrav, sier han.

les også

Oppsagt i syvende måned

Pluss content

– Målet om å øke andelen heltidsansatte i varehandelen støttes av Virke, og vi samarbeider godt med Handel og Kontor for å lykkes med dette. Og vi ser positive resultater.

– Men det er også viktig å huske på at mange jobber frivillig deltid slik som studenter som hverken kan eller vil jobbe fulltid. Butikkjobben gir verdifull arbeidserfaring og inntekt. Det skal også være rom for dem i varehandelen fremover, sier han.

Virke er sentral arbeidsgiverorganisasjon for handels- og tjenestenæringen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder