KLOKERE: Mark Zuckerbergs Facebook får nå et uavhengig tilsyn som skal vurdere hva den sosiale mediegiganten bør gjøre med prinsipielt vanskelig innhold. Foto: Stephen Lam / X02789

Facebook får uavhengig tilsyn

– Det er veldig bra at Facebook leter etter måter å løse nye utfordringer på, sier Torgeir Waterhouse om Facebooks nye tilsynsordning.

Det nye tilsynet skal kunne overstyre Facebooks avgjørelser om innhold på plattformen. Ukentlig vurderer plattformgiganten flere millioner poster ut ifra sine egne retningslinjer.

I praksis betyr det nye tilsynet at dersom Facebook bestemmer at for eksempel en video fra en bruker skal forbli publisert på plattformen etter å ha vurdert den, kan tilsynet vurdere det annerledes og be dem om å fjerne den.

– Det å bringe flere faggrupper og erfaringer sammen for å stake ut kursen for de viktige beslutningene om hva det skal være greit å publisere og ikke, gir større sjanse for å lykkes, sier Torgeir Waterhouse, direktør for internett og nye medier i IKT-Norge.

POSITIVT: Torgeir Waterhouse, direktør for internett og nye medier i IKT-Norge, tror det nye Facebook-tilsynet vil bidra til å stake ut kursen for hva man skal gjøre med prinsipielt vanskelig innhold. Foto: IKT-Norge

Han beskriver det som et utviklingsarbeid der man nå forsøker å finne de beste måtene å håndtere vanskelig innhold på. Et slikt tilsyn ligner for eksempel litt på Pressens Faglige Utvalg i Norge. Waterhouse ser for seg at Facebook-tilsynet kan bli spesielt viktig i store saker der man på samfunnsnivå er bekymret for noe, og mange ulike hensyn må tas:

– Det kan for eksempel være valgpåvirkning eller forsøk på det, eller når det kommer til kontroversielle temaer som vaksiner. På den ene siden har vi en sosial plattform hvor vi møtes og snakker sammen, på den andre siden blir man forsøkt brukt til å påvirke, sier Waterhouse.

les også

På innsiden med Facebooks moderatorer

Pluss content

Skal sikre uavhengighet

– Jeg tror ikke et privat selskap som vårt skal gjøre så mange så viktige vurderinger alene. Derfor skal vi nå gi folk en måte å be om at våre avgjørelser blir sett på av et uavhengig tilsyn, skriver Facebook-gründer Mark Zuckerberg om det nye, uavhengige tilsynet som nå stables på bena.

– Ytringsfrihet er den viktigste forutsetningen for demokratiet og Facebook er laget for å gi folk en stemme. Men vi erkjenner at folk også bruker stemmen sin for å sette andre i fare. Vi må sørge for folks sikkerhet og fjerne innhold som kan være skadelig, skriver han videre.

Det er opprettet en uavhengig stiftelse som skal sikre tilsynets uavhengighet. Målet er at de skal behandle de første sakene i begynnelsen av 2020. Systemet i detalj forklares på Facebook Newsroom.

Slik skal tilsynet jobbe

Tilsynet skal gjøre prinsipielle vurderinger av ekstra vanskelig Facebook-innhold. Det overordnede målet er å ivareta ytringsfriheten – og folks sikkerhet.

Dette er tilsynets hovedoppgaver:

  • Be Facebook om tilstrekkelig informasjon for å vurdere de enkelte sakene.
  • Å be Facebook om å la innholdet de vurderer stå – eller fjerne det.
  • Ta standpunkt til Facebooks eksisterende retningslinjer – som Facebook igjen må vurdere på nytt selv.

Facebook binder seg til å gjøre som tilsynet råder – så sant det ikke bryter med loven.

Rådet skal bestå av minst elleve og opptil 40 medlemmer med ulik bakgrunn og kompetanse som skal sitte i en treårsperiode. Medlemmene godkjennes av stiftelsen. Oppgaven er ment å være en deltidsoppgave – og hvordan de eventuelt kompenseres er ikke avgjort, kommer det frem i en pressekonferansen tirsdag.

– For å sikre at dette er transparent, vil navnene på medlemmene offentliggjøres og alle avgjørelsene de tar bli publisert, forklarer Heather Moore, som har vært med på å utvikle tilsynet.

I første omgang vil tilsynet kun ha mulighet til å vurdere noen få saker, men håpet er på sikt at tilsynet utvikler seg etter behov.

– Vi ønsker at tilsynsmedlemmene skal ha erfaring med å ta avgjørelser, samarbeide og komme til en beslutning, samt at de er kjent med å vurdere innhold, forteller Brent Harris som også har jobbet i teamet som utvikler det nye tilsynssystemet.

Medlemmene kan være alt fra fra for eksempel moderatorer i Facebook-grupper til journalister, redaktører og advokater – for å nevne noe.

les også

MDG-Lan utsatt for grov hets i Facebook-gruppe

Slik vil du som bruker merke dette

Facebook-brukere skal selv kunne være med å foreslå innhold som rådet bør vurdere på en egen nettside. Der skal du kunne argumentere for hvorfor du mener Facebooks opprinnelige vurdering ikke er riktig.

Systemet skal være klart i første halvdel av 2020.

– Dersom for eksempel en Facebook-post skal vurderes av tilsynet, vil brukeren som postet få beskjed og selv få mulighet til å gi en skriftlig tilbakemelding, forklarer Moore.

Facebooks oppgave er å hjelpe rådet med den informasjonen de kan bistå med, mens rådet selv skal vurdere om de kan vurdere saken selv, eller om de trenger ekstra hjelp utenfra for å undersøke innholdet.

Rådet skal så ta en avgjørelse på hva de mener bør gjøres med saken og hvorfor, og publisere avgjørelsen offentlig. Dette kan også være en avgjørelse som foreslår endring i Facebooks policy, ikke bare for den enkelte saken. Brukeren vil så få beskjed.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder