Advokater med delt syn på Hagen-ransaking

Politiet fikk grønt lys av tingretten til å fortsette ransakingen av huset til drapssiktede Tom Hagen og den savnede kona. Advokater VG har snakket med, er uenige om hvorvidt det er en riktig avgjørelse.

 • Synne Eggum Myrvang
 • Tore Kristiansen (foto)

Etter løslatelsen av Tom Hagen har politiet holdt på hjemmet hans som et drapsåsted og nektet ham å flytte hjem. Hver dag siden løslatelsen har politiet gjort undersøkelser i huset på Fjellhamar i Lørenskog.

Torsdag vurderte Nedre Romerike tingrett om politiet skal få fortsette med det.

Retten sa ja til at politiets ransaking får fortsette. De legger til grunn det er skjellig grunn til å mistenke at et drap kan ha skjedd, og at handlingen kan ha foregått i huset.

Avgjørelsen kom etter at Hagens forsvarer Svein Holden tidligere i uken ba om at ransakingen stanses fordi han anser den som ugyldig besluttet.

LØSLATT FOR EN UKE SIDEN: Tingretten vurderte torsdag at politiet får fortsett ransakingen av Tom Hagens bolig. Foto: Gisle Oddstad

– Nyskapende linje

Spørsmålet er om politiet har lov til å gjøre en såkalt tredjemannsransaking. En tredjemannsransaking er nå man ransaker et sted som tilhører noen andre ennd en som er mistenkt eller siktet i en straffesak.

Advokat John Christian Elden sier til VG at man i prinsippet kan tredjemannsransake, men han mener man ikke kan gjøre det hos en siktet person.

– Det er strengere krav for å ransake hos en som er siktet og kan inkrimineres enn det er for ransakinger hos personer som vurderes å ikke være involvert i saken.

– Så du mener det er grunnlag for å anke?

– Det må forsvarer vurdere. Tingretten har lagt seg på en nyskapende linje med utvidet adgang til tvangsmidler.

Bakgrunn: Lørenskog-forsvinningen måned for måned

UENIG: Advokat John Christian Elden mener ikke tredjemannsransaking ikke kan gjøres mot en siktet person. Foto: Gisle Oddstad

– Egnet for anke

Tom Hagens forsvarer Svein Holden sa torsdag til VG at de ikke har vurdert om de vil anke avgjørelsen, men at han synes det er usikkert om tingrettens lovanvendelse er riktig.

Advokat Geir Lippestad mener avgjørelsen er egnet for anke, skriver han i en SMS til VG etter å ha lest rettens kjennelse.

Han forklarer at lovparagrafen retten har lagt til grunn, sier at tredjemannsransakingen kan foregå hos andre når det er skjellig grunn til å tro at det har foregått en alvorlig straffbar handling på eiendommen, selv om det ikke er skjellig grunn til mistanke mot siktede.

UNDERSØKER: Kripos fortsetter undersøkelsene i Sloraveien fredag. Foto: TORE KRISTIANSEN

– Min vurdering er at denne avgjørelsen er egnet for anke. Retten har konkludert med at det er skjellig grunn til mistanke om at det er foregått en straffbar handling i boligeiendommen til siktede, men jeg savner en bredere drøftelse av begrepet «andre» fra rettens side.

Slik Lippestad forstår begrepet, kan paragrafen som retten har lagt til grunn om tredjemannsransaking derfor ikke brukes for å la politiet ransake Hagens bolig.

– En naturlig språklig forståelse av begrepet «andre», er at det er ment andre enn siktede. Jeg mener også at lovens forarbeider støtter dette synet. Det vil i så fall bety at det ikke er hjemmel for å bruke denne hjemmelen for å ransake siktedes eiendom, sier han.

ÅSTED: Det er over halvannet år siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra ekteparets bolig i Sloraveien. I fjor sommer endret politiet sin hovedhypotese til at hun er drept. Foto: Jørgen Braastad

les også

Familie og venner om Anne-Elisabeth Hagen: – En vakker person

Pluss content

– Grundig og overbevisende

I rettens kjennelse går det frem at Hagen mener at beslutningene om tredjemannsransaking er «et forsøk på å omgå lagmannsrettens avgjørelse om mistankegrunnlaget, og at ransakingen fortsatt er en del av etterforskning rettet mot Tom Hagen».

Retten mener på sin side at argumentasjonen om at det ikke er grunnlag for tredjemannsransaking på steder Hagen disponerer «ville gi et sterkere vern mot ransaking for mistenkte hvor mistankegrunnlaget ikke overstiger terskelen skjellig grunn i motsetning til vitner eller andre personer som disponerte et sted der den aktuelle handlingen er mistenkt å ha skjedd.»

– Jeg oppfatter rettens vurdering som nokså grundig og overbevisende, sier advokat Mette Yvonne Larsen.

Hun forklarer at en tredjemannsransaking ikke er uvanlig, og at bestemmelsen forutsetter at det kan finnes bevismidler som det kan tas beslag i.

– Retten har vurdert at boligen kan være et åsted for et drap, og jeg kan ikke se at det hefter noe ved den vurderingen som fremkommer av kjennelsen. Jeg kjenner ikke bevisene, men det fremstår som klart at retten har funnet vilkårene for tredjemannsransakelse oppfylt, sier hun.

Mer om

 1. John Christian Elden
 2. Tom Hagen

Flere artikler

 1. Lørenskog-saken: Politiet får fortsette ransakingen i Hagen-huset

 2. Etterforsket Tom Hagen i hemmelighet: Skjulte avgjørelser ga politiet grønt lys

 3. Lørenskog-saken: Slik svarer politiet på kritikken

 4. Politiet får fortsette ransakingen hos Tom Hagen

 5. Tom Hagen får ikke flytte hjem: – Jeg er usikker på om politiet har lov

Fra andre aviser

 1. Politiet får fortsette ransakingen av Tom Hagens hus

  Bergens Tidende
 2. Lagmannsretten har forkastet Tom Hagens anke

  Fædrelandsvennen
 3. Politiet gjør nye undersøkelser ved Hagen-familiens hytter

  Aftenposten
 4. Tom Hagen løslates, men siktelsen opprettholdes. Dette betyr det for arbeidet fremover.

  Aftenposten
 5. Politiet: Hagens bolig er åsted for et drap

  Fædrelandsvennen
 6. Politiet holder på Tom Hagens bolig og hytte – forsvareren tar beslutningen til retten

  Bergens Tidende

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder