LA SEG FLATE: Daværende riksadvokat Tor-Aksel Busch, NAV-direktør Sigrun Vågeng og daværende arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) beklaget feil lovanvendelse på pressekonferansen om NAV-saken i oktober i fjor. Foto: Tore Kristiansen

Brannfakkel om NAV-saken: Få eller ingen feildømt

Tidligere høyesterettsdommer Karl Arne Utgård (68) mener at NAV har tatt feil: Etter hans oppfatning er ingen behandlet for strengt av dem som er dømt for trygdebedragerier.

 • Sven Arne Buggeland
 • Martha C. S. Holmes

Etter å ha gjennomgått EU-regelverket, praksis i andre EØS-land og internasjonal teori konkluderer Utgård at det ikke er grunnlag for gjenopptakelse av NAV-sakene.

Fagartikkelen hans er gjengitt i Rett24.

– Dette er et faglig innspill til dem som håndterer saken – setteriksadvokaten, gjenopptagelseskommisjonen, domstolene og granskningsutvalget, sier den tidligere høyesterettsdommeren til VG.

NAV er kommet til at etaten siden 2012 har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land.

– Må ha søkt

Minst 78 personer antas å være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av feil rettsanvendelse. Av disse er 48 dømt til ubetinget fengsel.

Hittil er 16 saker under forberedelse hos gjenopptakelseskommisjonen, og planen er at de første sakene skal komme opp i mars, opplyser leder for gjenopptakelseskommisjonen Siv Hallgren til VG.

Ca. 2000 trygdemottakere har fått krav om tilbakebetaling. NAV anslår at de vil få ca. 80 millioner kroner i erstatning til sammen.

– Staten har rett til å betale ut penger uten å ha absolutt plikt til det. Men det er bemerkelsesverdig å betale ut erstatning uten nærmere analyse av det rettslige grunnlaget, sier Utgård.

Han mener at den aktuelle EU-forordningen bare gir rett til trygdeytelser, hvis mottageren blir syk under opphold i utlandet.

– For å kunne ta med seg trygdeytelser til utlandet, må mottageren ha søkt og fått godkjenning fra NAV på forhånd, sier den pensjonerte dommeren med 19 års erfaring fra Høyesterett.

Erkjenner at mange er uenige

Setteriksadvokat Henry John Mæland sier til Rett24 at han ikke kjenner til noen saker der den trygdede har reist ut, etter først å ha fått avslag på søknad.

Utgård mener at folketrygdlovens krav om at medlemmer av folketrygden bare har rett til sykepenger når vedkommende oppholder seg i Norge, ikke er i strid med EU-forordningene.

Han erkjenner at hans konklusjon etter gjennomgangen av rettsreglene er i strid med det store flertallet.

– Konsekvensen bør bli at man starter en faglig diskusjon om utgangspunktet er riktig. Til sist blir det Høyesterett og EFTA-domstolen som må ta stilling. Da er argumentenes tyngde avgjørende, sier Utgård.

Han mener at NAV kan ha gått «litt lenger i å godta at sykepenger tilkjent i Norge kunne tas med til utlandet, enn det trygdeforordningene ga hjemmel for».

– Det kan det norske samfunnet leve med, skriver Karl Arne Utgård.

Setteriksadvokaten avventer redegjørelsen fra granskningsutvalget om de juridiske tema og bringer nå saker til Gjenopptakelseskommisjonen med begjæring om gjenåpning.

les også

NAV-saken er ikke over

Kan gjelde fra 1994

Flere andre jusseksperter mener på den andre siden at NAV-skandalen går lenger tilbake enn til 2012.

Professor Rob Cornelissen, som deltok i EØS-forhandlingene med Norge i 1994 og forhandlingene om trygdeforordningen som ble innført i 2012, mener det er i strid med den frie bevegelsen i EU at man skal oppholde seg i Norge for å få ytelser.

Det har vært etablert rettspraksis siden 90-tallet, mener Cornelissen. Les mer om det her.

ESA, som er er EFTAs overvåkningsorgan som kontrollerer at EFTA-landene overholder EØS-avtalen, mener også NAV kan ha gjort feil siden 1994.

Les også

 1. Derfor gikk Anniken Hauglie av som minister

  Anniken Hauglie forlater regjeringen midt oppi opprydningen av NAV-skandalen.
 2. Elden slår NAV-alarm: Alle trygdesaker fra 1994 må granskes

  Advokatselskapet Elden har gjort en vurdering av NAV-saken. Konklusjonen er rammende: Helt siden 1994 har trygdede i…
 3. De skulle vært på NAV hele gjengen

  Da hadde de nok klart å skjønne regelverket.
 4. NAV-offer mener statsråd Hauglie må gå

  Rune Halseth (55) er blant dem som har måttet sone i fengsel fordi loven ble tolket feil.

Mer om

 1. Gjenopptakelseskommisjonen
 2. EØS
 3. EU

Flere artikler

 1. Regjeringens granskningsutvalg: Kan være feilaktige dommer før 2012

 2. NAV-skandalen: De rødgrønne fremmer vedtak om sterk kritikk mot regjeringen

 3. NAV-sakene på stedet hvil: – Det verste er at det aldri blir avklart

 4. Elden slår NAV-alarm: Alle trygdesaker fra 1994 må granskes

 5. NAV-skandalen: SV varsler mistillitsforslag mot Anniken Hauglie (H)

Fra andre aviser

 1. Nav-dommene kan være riktige likevel, mener tidligere høyesterettsdommer

  Aftenposten
 2. Uttalelse fra EU-kommisjonen kan bety at Nav hadde rett om sykepenger

  Bergens Tidende
 3. Professor: – Navs juridiske begrunnelse for trygdeskandalen holder ikke mål

  Aftenposten
 4. Nav-utvalg: Trygdepraksis både før og etter 2012 må gjennomgås

  Aftenposten
 5. – Viktig å få en autoritativ avklaring av om Nav tar feil eller ikke

  Aftenposten
 6. Trygde-skandalen går tilbake til 1994. Hva mer fikk vi vite i dag?

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder