Foto: Hallgeir Vågenes

ESA om Nav-saken: Krav om opphold i Norge er ikke i tråd med EØS-retten

Krav om opphold i Norge for å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller pleiepenger er ikke i tråd med EØS-retten, slår EFTAs overvåkingsorgan ESA fast.

  • NTB

ESA kom onsdag med en EØS-rettslig vurdering av norsk lov i tilknytning til den såkalte Nav-saken. Kravet om opphold i Norge for kontantytelsene saken gjelder, er ikke i tråd med EØS-retten, slår ESA fast i et brev til norske myndigheter.

Overvåkingsorganet påpeker at det er opp til hvert enkelt land å definere kriteriene for å motta de aktuelle ytelsene, men at krav om opphold altså ikke kan være et kriterium.

Les VGs spesial om trygdeskandalen: Seks år med varsler - 78 uriktig dømt.

les også

NAV-skandalen: De rødgrønne fremmer vedtak om sterk kritikk mot regjeringen

Forhåndsgodkjenning

I brevet påpekes det at EØS-reglene om samordning av velferdssystemer ikke tar høyde for at et land innfører et system for forhåndsgodkjenning for å fortsette å motta en ytelse. Derfor mener ESAs avdeling for det indre markedet at et slikt system heller ikke vil være i tråd med EØS-regelverket.

ESA merker seg også at aktuelle rundskriv om de berørte ordningene er oppdatert, men at krav om opphold fortsatt er nedfelt i trygdeloven. Fordi trygdelovens krav ikke endret, konkluderer ESA med at Norge ikke oppfyller sine forpliktelser.

Usikkerhet

Konflikten mellom trygdelovens bestemmelser og EØS-avtalen skaper usikkerhet og hindrer enkeltpersoner i å støtte seg på de rettighetene EØS-avtalen gir dem, heter det videre i brevet.

Trygdeloven skaper også uforholdsmessige begrensninger i retten til fri bevegelse, skriver overvåkingsorganet.

les også

Regjeringens granskningsutvalg: Kan være feilaktige dommer før 2012

En måneds frist

Norge har fått frist til 11. april med å svare. Dersom Norge ikke svarer tilfredsstillende på brevet, kan ESA beslutte å åpne formell traktatsbruddsprosedyre, heter det i brevet til Arbeids- og sosialdepartementet.

ESA overvåker at EØS-landene følger regelverket i EUs indre marked.

Dømt for svindel

Arbeids- og sosialdepartementet varslet i august i fjor at Nav siden 2012 har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land.

Siden 2012 anslås det at minst 78 personer kan være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av feil rettsanvendelse. Av disse er 48 idømt ubetinget fengsel.

Også straffereaksjoner basert på trygdelovens krav om opphold utgjør en uforholdsmessig begrensning av bevegelsesfriheten, ifølge ESA, som skriver at «sanksjoner mot personer som utøver sin rett til fri bevegelse, kan aldri være forholdsmessig».

Flere artikler

  1. Brannfakkel om NAV-saken: Få eller ingen feildømt

  2. Elden slår NAV-alarm: Alle trygdesaker fra 1994 må granskes

  3. NAV-skandalen: De rødgrønne fremmer vedtak om sterk kritikk mot regjeringen

  4. Dette er det komplette kaos

  5. NAV-sjefen går av i august

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder