GUTTENS ROM: Gutt (16) har bodd isolert i flere år, og i perioder sovet på en luftmadrass på gulvet. Bufetat mener behandlingen av gutten er uverdig og høyst uforsvarlig. Foto: Privat

Kommunen må betale seks millioner for «Gutten på luftmadrassen»

Barnevernets tvisteløsningsnemd har konkludert med at kommunen må betale for ekstra bemanning - siden 2017 - for «Gutten på luftmadrassen».

  • Marie Golimo Kingsrød
  • Yasmin Sfrintzeris

Dette tilsvarer omlag seks millioner kroner av kommunens barnevernsbudsjett for 2019, som er på 10,8 millioner kroner.

VG har tidligere fortalt historien om en 16 år gammel gutt som bor isolert i et såkalt enetiltak i en privat barnevernsinstitusjon.

Gutten har omfattende hjelpebehov, og har i perioder sovet på en luftmadrass.

Det statlige barnevernet, Bufetat, mener gutten bor slik for at kommunen skal spare penger. Gutten trenger helsehjelp utover det barnevernet kan tilby, oppgir etaten

For tre og en halv måned siden, sendte Bufetat en bekymringsmelding til Fylkesmannen om at gutten behandles «uverdig og høyst uforsvarlig».

Likevel bor gutten slik fremdeles.

Bakgrunn: Barna som bor isolert

les også

«Gutten på luftmadrassen»: Barnevernet og Stendi politianmeldt av 16-åringens advokat

Kommunen må betale seks millioner

Det er rimeligere for kommunen at gutten bor på en institusjon i barnevernet, hvor staten betaler størstedelen av regningen - fremfor å opprette et helsetilbud i kommunen.

Nå har Barnevernets tvisteløsningsnemd behandlet saken. Nemda behandler saker når kommunen og Bufetat ikke blir enige om hvem som skal betale i kompliserte saker.

Nemda har i sin kjennelse konkludert med at kommunen skal betale alle ekstrautgifter for ekstra ansatte for gutten tilbake til 2017. Det anslås at gutten i dag trenger fire ansatte.

Bufetat oppgir til VG at dette vil koste kommunen omlag seks millioner kroner.

Tidligere har kommunen kun betalt en egenandel på cirka 1,9 millioner kroner for guttens plassering på barnevernsinstitusjon.

FORTVILET MOR: VG har tidligere intervjuet moren til gutten, som føler seg maktesløs i situasjonen. Foto: Hanna Kristin Hjardar

«Det vises her til at det ikke er rapportert om bedring i guttens fungering etter plasseringen. Tvert imot er det indikasjoner på at fungeringen er forverret», skriver nemda i sin begrunnelse. Guttens funksjonshemming er antagelig medfødt, og ikke et resultat av omsorgssvikt, mener nemda.

les også

Krever at barn som bor isolert får helsehjelp: – Skal følges opp

Kommunen kan ta saken til domstolen

– Når både kommune og Bufetat er enige på forhånd om å prøve en tvist i nemnda, vil vanligvis kjennelsen bli tatt til etterretning. Alternativt kan saken bringes videre inn til domstol av en av partene, sier regiondirektør i Bufetat, Pål Christian Bergstrøm til VG.

VG har tidligere fått innsyn i antallet saker der Bufetat mener barna ikke får et tilstrekkelig helsetilbud. Dette gjelder minst 22 barn. 16 av disse barna bor isolert, opplyser det statlige barnevernet.

Bergstrøm er bekymret:

– Vi ser at regelverket og den økonomiske ansvarsfordelingen mellom sektorene innebærer risiko for at barn som plasseres i en barneverninstitusjon ikke får oppfylt rettigheter etter andre lovverk, og hvor plasseringen opprettholdes fordi alternativer ikke finnes.

I NORD: En liten kommune i nord har ansvaret for gutten. VG identifiserer ikke kommunen av hensyn til gutten. Foto: Hanna Kristin Hjardar

VG har vært i kontakt med den aktuelle kommunen, som ikke ønsker å kommentere saken.

Mer om

  1. Barnevern
  2. Bufetat

Flere artikler

  1. Fylkesmannen om «gutten på luftmadrassen»: Kommunen har brutt loven

  2. Ropstad om «gutten på luftmadrassen»: Ber øverste barnemyndighet gripe inn

  3. Krever strakstiltak for barna som bor isolert: – Haster

  4. Krever at barn som bor isolert får helsehjelp: – Skal følges opp

  5. «Gutten på luftmadrassen»: Barnevernet og Stendi politianmeldt av 16-åringens advokat

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder